Practica aplicării legislaţiei privind repararea prejudiciului moral

 

Pe 18 martie, la Institutul Naţional al Justiţiei s-a desfăşurat un seminar dedicat practicii aplicării legislaţiei privind repararea prejudiciului moral, destinat judecătorilor şi procurorilor. Cursul a fost posibil graţie colaborării Institutului cu Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).
 

Tematica aplicarii legislaţiei naţionale privind repararea prejudiciului moral este foarte actuală, dacă luăm în considerare că practica judecătorească în acest domeniu este abia în formare. Tot mai des sunt solicitate despăgubiri pentru prejudicii morale în temeiul Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv al practicii Curţii Europene pentru Drepturile Omului, precum şi al legilor speciale.

Judecătorul trebuie să conştientizeze impactul pe care îl poate avea soluţionarea unei cauze de acest gen atât la nivel de caz, cît şi la nivel de sistem. La nivel de caz, judecătorul are sarcina să ofere justiţiabililor o percepţie de justiţie nu doar prin prisma sumei acordate sau refuzate, dar şi prin motivarea ei. La nivel de sistem, atât suma cât şi motivarea ei vor constitui baza viitoarelor eforturi de sistematizare şi uniformizare a practicii prin obiectivizarea sumelor despăgubirilor acordate.
 
Formatorii seminarului au fost Vladislav Gribincea, preşedintele CRJM, Octavian Cazac, avocat, doctor în drept, lector la USM, şi Iurie Bejenaru, judecător la Curtea Supremă de Justiţie. Dumnealor s-au referit la condiţiile pentru despăgubirea prejudiciului moral prin prisma dreptului naţional şi al jurisprudenţei CtEDO; determinarea mărimii despăgubirii potrivit dreptului naţional şi jurisprudenţei CtEDO; prejudiciul moral în practica Curţii Supreme de Justiţie. 
 
În cadrul cursului, aspectele teoretice au fost alternate cu cele practice, iar la finele zilei participanţii au primit certificate care atestă instruirea lor în acest domeniu.