Examene pentru candidații la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Examenele pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă le susţin persoanele licenţiate în drept şi cu o vechime în muncă nu mai mică de cinci ani care vor să acceadă în funcţia de judecător sau de procuror.

Temei pentru depunerea cererii de participare la examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor solicitanţilor la funcţiile de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei

Examenul este susținut în două etape: 

1. proba scrisă, care constă în întocmirea a câte două documente procesuale în baza soluţionării unor cauze concrete: 

  • hotărâre şi  sentinţă - pentru solicitanţii la funcţia de judecător (în baza unei cauze civile şi a unei cauze penale); 
  • rechizitoriu şi ordonanţă de încetare/clasare - pentru solicitanţii la funcţia de procuror (în baza a două cauze penale);

 2. probă orală:

  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drept civil şi drept procesual civil, dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului – pentru solicitanţii la funcţia de judecător;
  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului – pentru solicitanţii la funcţia de procuror.

La proba orală candidatul va răspunde la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină. 

Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi examinarea contestaţiilor se realizează conform prevederilor Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă din 31.01.2017, Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor din 2.03.2017 și Legii privind Institutul Național al Justiției.