Admiterea 2017

 

În atenţia participanţilor la concursul de admitere pentru formare iniţială a candidaţilor la funcţia de judecător şi procuror

Potrivit pct.7.6 a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror (aprobat prin Hotărîrea Consiliului INJ 5/2 din 26.05.2017) – starea de sănătate a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, care au promovat concursul de admitere, se verifică după aprobarea concursului de către Consiliul Institutului. Listele candidaţilor la funcţii de judecător şi rezultatelor de procuror care au promovat concursul de admitere se remit în termen de 3 zile de la aprobare Comisiei specializate a Ministerului Sănătăţii, care, în urma examinării medicale, eliberează certificatul medical privind starea sănătăţii şi concluziile privitor la corespunderea candidaţilor cu exigenţele pentru exercitarea funcţiei, care, ulterior, se prezintă Consiliului Institutului. Pentru mai multă informație accesați ANUNȚUL.

 

 

Admiterea 2017

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei pentru instruirea iniţială în perioada octombrie 2017 – martie 2019. La concurs sunt scoase 25 de locuri pentru candidați la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidați la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întruneşte următoarele cerinţe:

a)       deține cetățenia Republicii Moldova, are domiciliul pe teritoriul ei;

b)      are capacitate deplină de exercițiu;

c)       are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;

d)      are diplomă de magistru/master în drept (pentru procurori);

e)       nu are antecedente penale;

f)       se bucură de o reputație ireproșabilă;

g)      cunoaște limba de stat;

h)      este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției.

i)      pentru candidarea la funcția de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 2 ani în profesiile de specialitate juridică: procuror; avocat; avocat parlamentar; notar; executor judecătoresc, ofițer de urmărire penală; consilier de probațiune; formator titular sau cumular în domeniul dreptului în cadrul Institutului National al Justiției; cadru didactic titular în domeniul dreptului; personalul de specialitate juridică din cadrul Institutului National al Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curții Constituționale, Ministerului Justiției, instanțelor judecătorești și procuraturilor; angajații direcțiilor/secțiilor juridice sau similarii acestora din cadrul altor autorități publice. 

Citește mai departe AICI.        

 

În atenția participanților la concursul de admitere 2017, mai jos găsiți:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ghid de utilizare pentru platforma E-admitere (descrierea procesului de depunere a actelor în formă electronică)
 
 
 
 
 
 
 
  Aici găsiți spețele (circumstanțele de fapt) pentru proba orală a examenului de admitere (conform legislației în vigoare la 01.07.2017)
 
 
 Atașat găsiți testele-grilă pentru examenul de admitere (conform legislației RM în vigoare până la 16.06.2017):
 
 
 
 
 
 
 
***
 

Admiterea la studii de formare iniţială se organizează pentru persoanele care doresc să devină judecător sau procuror. Numărul de locuri scoase la concurs se aprobă anual.

Concursul de admitere se organizează anual de către Consiliul Institutului, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii în drepturi.

La concursul de admitere în Institut poate participa oricare cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat pe teritoriul ei, care întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei de judecător şi de procuror. El trebuie să aibă capacitate de exerciţiu, să fie licenţiat în drept, să nu aibă antecedente penale şi să se bucure de o reputaţie ireproşabilă. O condiţie obligatorie este cunoaşterea limbii de stat. Această persoană trebuie să fie aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei.  

Concursul se organizează şi se desfăşoară în următoarele etape: 

  • Etapa I. Primirea documentelor.
  • Etapa II. Proba scrisă.
  • Etapa III. Proba verbală.
  • Etapa IV. Soluţionarea contestaţiilor.