Cursuri electronice

eLearning se referă la utilizarea noilor tehnologii și a internetului pentru a oferi o gamă largă de soluții tehnice configurate pentru a servi strategiilor pedagogice de formare.

Soluția de elearning, pe care INJ o pune la dispoziția beneficiarilor INJ, este platforma de învățare ILIAS pe care formatorii noștri au dezvoltat diverse eCursuri.

Aflați, mai jos, amănunte despre aceste eCursuri. (clik pe denumire)

 

Cursuri electronice de formare continuă

 

1. Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane

2. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată

3. Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale

4. English for Legal Purposes II 2018 (prestat de Școala Națională de Grefieri)

5. Limba română. Lexicul românesc actual. Tipuri de erori lexico-semantice - 2019 (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DERULARE

6. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

7. Cooperarea juridică internațională în materie penală 

8. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță

9. Curs electronic în comeniul anti-discriminării

10. Rele tratamente

11. Justiția în interesul copilului (prestat de CoE, HELP) 

12. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină (prestat de CoE, HELP) ÎN DERULARE

 

Cursuri electronice de formare formatori

 

1. Aplicarea metologiei activ-participative de formare

2. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

 

Cursuri electronice de formare inițială

 

1. Prezentarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a Curții Europene a Drepturilor Omului

2. Tactica Criminalistică

3. Psihologia Judiciară

4. Sistemul ONU al Drepturilor Omului