Cursuri electronice

eLearning se referă la utilizarea noilor tehnologii și a internetului pentru a oferi o gamă largă de soluții tehnice configurate pentru a servi strategiilor pedagogice de formare.

Soluția de elearning, pe care INJ o pune la dispoziția beneficiarilor INJ, este platforma de învățare ILIAS pe care formatorii noștri au dezvoltat diverse eCursuri.

Aflați, mai jos, amănunte despre aceste eCursuri. (clik pe denumire)

1. Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane

2. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată

3. Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale

4. English for Legal Purposes II 2018 (prestat de Școala Națională de Grefieri)

5. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului (prestat de CoE, HELP)

6. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

7. Tactica Criminalistică

8. Psihologia Judiciară

9. Sistemul ONU al Drepturilor Omului

10. Curs electronic în comeniul anti-discriminării (prestat de CoE, HELP) 

11. Aplicarea metologiei activ-participative de formare

12. Cooperarea juridică internațională în materie penală (prestat de CoE, HELP)