Conferința internațională dedicată articolului 5 al CEDO „Dreptul la libertate și la siguranță”

Organizat de Consiliul Europei și Institutul Național al Justiției, evenimentul a urmărit sporirea nivelului de înțelegere de către reprezentanții sistemului de drept a principiilor care stau la baza prevederilor articolului 5 al CEDO, a interpretării acestora de către Curtea Europeană, precum și conștientizarea vulnerabilităților întâlnite la implementarea efectivă a principiilor date.

Română