Examenul pentru candidații la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru accederea în funcţia de judecător sau de procuror îl susţin persoanele licențiate în drept cu o vechime în muncă nu mai mică de cinci ani.

Temei pentru depunerea cererii de participare la examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii și, respectiv, hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor solicitanţilor la funcţiile de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei

Examenul este susținut în două etape:

1. proba scrisă, care constă în întocmirea a câte două acte procedurale în baza soluţionării unor cauze concrete:

  • hotărâre şi  sentinţă - pentru solicitanţii la funcţia de judecător (în baza unei cauze civile şi a unei cauze penale);
  • rechizitoriu şi ordonanţă de încetare/clasare - pentru solicitanţii la funcţia de procuror (în baza a două cauze penale);

2. probă orală:

  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drept civil şi drept procesual civil, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de judecător;
  • în materie de drept penal şi drept procesual penal, drepturile omului – pentru solicitanţii la funcţia de procuror.

La proba orală candidatul va răspunde la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină.

Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi examinarea contestaţiilor se realizează conform prevederilor Legii privind Institutul Național al Justiției, Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă din 31.01.2017, Regulament privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror  din 02.03. 2017 și Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor din 02.03.2017.

Examenul pentru persoanele care candidează la funcții de judecător și de procuror

în temeiul vechimii în muncă 2019

În atenția solicitanților la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

 Rezultatele examenelor de absolvire 2019 pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

 Rezultatele examenelor de absolvire 2019 pentru persoanele care candidează la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă

În atenția persoanelor care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă! Vineri, 19 aprilie 2019, examenul la proba orală va avea loc la ora 13.00

 Rezultatele probei orale ale candidaților la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

 Rezultatele probei orale ale candidaților la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă

 Rezultatele probei orale ale candidaților la funcția de judecător

 Rezultatele probei orale ale candidaților la funcția de procuror

 Programul probei orale pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

 Programul probei orale pentru persoanele care candidează la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă

 Rezultatele probei scrise ale candidaților la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

 Rezultatele probei scrise ale candidaților la funcția de procuror în temeiul vechimii în muncă

 
 
 
 
 
 
 

Regulament privind formarea iniţială şi absolvire a candidaților la funcții de judecător și procuror

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă 

Tematica examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

 Subiectele pentru proba orală

 


Arhiva

2018


2017