Formare profesională în domeniul electoral a judecătorilor

„Soluționarea litigiilor electorale în temeiul instrumentarului Consiliului Europei și practica CEDO” este tematica seminarului adresat judecătorilor specializați în domeniul contenciosului administrativ de la Curtea Supremă de Justiție și curțile de apel, precum și colaboratorilor Comisiei Electorale Centrale și Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral.

Română