A fost semnat un acord trilateral de colaborare între INJ, CEC și CICDE

Instituirea unor relații trilaterale pe termen lung și eficientizarea procesului de formare judiciară, în special pe segmentul electoral, este scopul unui nou acord de colaborare semnat de Directoarea Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, și Directoarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Doina Bordeianu.

Română