Grupul-resursă de tineri judecători, instruit în domeniile motivării hotărârilor judiciare și eticii judiciare

16. 05. 2018

La 15 și 16 mai 2018, în incinta Curții Supreme de Justiție, s-au desfășurat două seminare dedicate motivării hotărârilor judiciare și eticii judiciare. Beneficiarii sesiunilor de formare au fost tineri judecători din Republica Moldova care formează grupul-resursă al viitorilor formatori ai Institutului Național al Justiției.

În deschidere, au vorbit Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, Mihai Poalelungi, Președintele Curții Constituționale, Kevin Lanigan, consilier superior în sectorul justiției din cadrul Ambasadei SUA în Republica Moldova, și Shibani Malhotra, consilier superior în Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii.

În calitate de formatori ai programelor de instruire au fost invitați judecători federali din Statele Unite ale Americii – Dan Aaron Polster, judecător în districtul de nord al statului Ohio, și Eduardo Robreno, judecător superior în districtul de est al statului Pensilvania.

În cadrul trainingului, desfășurat în limba engleză, participanții au fost familiarizați cu practicile existente în SUA în domeniul motivării hotărârilor judecătorești, fiind abordate și teme ce vizează principiile etice și regulile obligatorii ce guvernează conduita judiciară. Totodată, au fost prezentate scenarii de etică judiciară elaborate de Oficiul Relații internaționale în domeniul judiciar din cadrul Centrului Federal de Instruire Judiciară. 

Pentru a eficientiza lucrările seminarului, au fost organizate activități practice: participanții au analizat și soluționat spețe de drept civil și penal, aducând argumente în favoarea hotărârii luate.

Proiectul privind crearea unui grup-resursă de tineri magistrați, majoritatea absolvenți ai INJ, a fost lansat anul trecut de către Institutul Național al Justiției, la inițiativa Președintelui Curții Constituționale, Mihai Poalelungi. Judecătorii sunt pregătiți în diverse domenii în cadrul activităților de formare continuă și formare formatori pentru a spori eficiența actului de justiție.