INJ a obținut trei certificate de conformitate a sistemului internațional de management al calității: SM SR EN ISO 9001:2016/ISO 9001:2015; SM ISO 29990:2016/ISO 21001:2018

Institutul Național al Justiției a implementat cu succes sistemul integrat de management al calității, dovadă fiind obținerea a trei certificate în corespundere cu cerințele standardelor internaționale SM SR EN ISO 9001:2016/ ISO 9001:2015; SM ISO 29990:2016; ISO 21001:2018.

Română