La INJ a fost lansat suportul de curs „Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”

06. 03. 2019

În preajma zilei de 8 Martie, la Institutul Național al Justiției a avut loc lansarea suportului de curs pentru instruirea judecătorilor și procurorilor „Implementarea legislației cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”. Volumul a fost elaborat de Centrul de Drept al Femeilor în parteneriat cu Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de răspuns la cazurile de violență în familie a Procuraturii și a Sistemului Judiciar din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar oferit de Ambasada SUA în Republica Moldova.

„Acest tip de parteneriat încurajează dezvoltarea unei cooperări eficiente între societatea civilă și entitățile din sectorul justiției din Republica Moldova în tratarea cazurilor de violență domestică și de gen. [...] Vă încurajez să continuați eforturile pentru punerea în aplicare a strategiei naționale și a planului de acțiune pentru combaterea violenței împotriva femeilor”, a precizat în discursul său E.S. Dereck Hogan, Ambasadorul SUA în Republica Moldova Ambasadorul.

Suportul de curs a fost elaborat în scopul consolidării capacității de răspuns, la cazurile de violență, a procuraturii și sistemului judiciar din Republica Moldova de către autorii Maria Ghervas, judecător, Curtea Supremă de Justiție, Mariana Gornea, procuror, Procuratura Generală, Irina Maxim, judecător, Judecătoria sect. Centru, mun. Chișinău, și Olga Pisarenco, avocat, doctor în drept, și coordonatorii ediției Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al INJ, și Alexandra Nica, magistru în drept, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ.

„Pentru a realiza politicile de combatere a oricărui tip de violență, inclusiv față de femei, a fost elaborat acest suport de curs – necesar profesioniștilor în domeniul dreptului responsabili de aplicarea legislației anti-violență și protecția drepturilor fundamentale ale omului. Cu alte cuvinte, suportul de curs va consolida capacitățile beneficiarilor INJ atunci când este vorba despre violenţa în familie”, a menționat, Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției.

La eveniment au luat mai luat cuvântul Natalia Vîlcu, Directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor, Victor Micu, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Inga Fortună, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, precum și autorii volumului: Maria Ghervas, judecător la Curtea Supremă de Justiție, formator INJ, Mariana Gornea, procuror, Procuratura Generală, formator INJ.

Vorbitorii au accentuat faptul că instruirea reprezintă un mijloc eficient de prevenire a violenței și permite sensibilizarea specialiștilor cu privire la violența împotriva femeilor și violența în familie, iar un suport de curs va servi drept un instrument util pentru formarea în cadrul INJ a judecătorilor și procurorilor în vederea implementării eficiente și univoce a legislației în domeniu. Totodată, volumul va contribui la sporirea înțelegerii judecătorilor și procurorilor a cauzelor fundamentale ale violenței, a legăturii dintre violența în familie și egalitatea de gen pentru o abordare complexă a fenomenului violenței în familie și la cunoașterea aprofundată a standardelor internaționale și a practicii judiciare europene pe segmentul prevenirii și combaterii violenței în familie.