PAVLIUC Ghenadie

vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii

Data nasterii: 
28 Mai 1974
Studii: 

2004, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Drept (licențiat în drept)
2007, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Specialitatea „Administraţia de stat şi municipală” (titlul de master în Administraţia publică)
2016, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal (studii de doctorat)

Grad de calificare: 

gradul III de calificare ca judecător
gradul de calificare ca funcţionar public: rangul doi, consilier de stat de clasa a III-a

Grade științifice: doctor în drept

Date privind activitatea profesionala: 

2017 - prezent, vicepreședinte al Judecătoriei Chişinău
2014-2017, judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău
2012 - 2014, judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău
2008 - 2012, vicepreședinte al Judecătoriei Dondușeni
2005 -2008, judecător la Judecătoria Dondușeni
2003-2005, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare M.J., transferat în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Râşcani, mun. Chişinău
2002 – 2003 – Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare M.J., numit, prin transfer, în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Ciocana, mun. Chişinău
2000 – 2002 –  Ministerul Justiţiei, executor judecătoresc al Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău.

Lector universitar (Drept pr. penal), Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra „Drept Public”
Formator INJ

2016 – prezent, desemnat în calitate de membru al grupului de lucru în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova privind revizuirea Codului de procedură penală;
2017, coautor al manualului „Modele de acte judecătoreşti în procesul penal”;
2017, coautor al manualului „Modele de acte procesuale contravenţionale”.