Vă invităm la cursul de formare la distanță „Psihologie judiciară”!

01. 07. 2020

Stimaţi beneficiari ai INJ,

Vă oferim posibilitatea de a participa la un nou curs e-learning pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ - „Psihologie judiciară".

Ore de instruire: 30 de ore.

Participanţi: 30 de asistenți judiciari, șefi de secretariate ale instanțelor judecătorești, grefieri, consultanți ai procurorilor. 

Perioada de înscriere la curs: 01.07.2020 - 04.07.2020.

Perioada activă a cursului: 06.07.2020 - 03.08.2020.

Echipamentul necesar cursantului: computer (laptop), boxe sau căști, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursului: Psihologia judiciară, ca ştiinţă şi practică, asigură studiul şi analiza complexă a comportamentelor umane implicate într-un proces judiciar (omul într-o ipostază specială). De asemenea, disciplina nominalizată oferă cursanților posibilitatea de a studia caracteristicile psihosociale ale participanţilor la acţiunea judiciară, modul în care aceste caracteristici apar şi se manifestă în condiţiile concrete şi speciale ale interacţiunii lor în cele trei faze: faza pre-infracţională, infracţională propriu-zisă şi post-infracţională.

Modul de testare: testare obligatorie.

Certificarea: participanții la acest curs care vor promova testarea vor primi certificate emise de INJ.

Tutorele cursului: Victoria Plămădeală, doctor în psihologie, formator INJ.

Asistenţă tehnicătatiana.ciaglic@inj.gov.md

Înscrie-te la curs!

Prioritar vor fi admise la e-curs persoanele cu un număr redus de ore de instruire acumulate pe parcursul anului 2020 şi mai puţine cursuri electronice nepromovate.