24.06.2016

Pe 23 iunie curent, Institutul Național al Justiției a găzduit lansarea cursului-pilot de instruire la distanță „Criterii de admisibilitate a cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, organizat de către Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul Drepturilor Omului (Programul HELP) și Uniunea Avocaților din Republica Moldova.

22.06.2016

Timp de două zile, 21-22 iunie curent, la Institutul Național al Justiției s-a desfășurat seminarul „Sindromul traumei violului. Sindromul adaptării la abuzul sexual al minorilor. Legislația SUA privind opinia martorului-expert”. Activitatea a fost destinată audienților INJ de la formare inițială, viitori candidați la funcții de judecător și de procuror.

21.06.2016

Pentru audienții Institutului Național al Justiției candidați la funcții de judecător şi de procuror a fost lansată, pe 20 iunie curent, ediția a doua a concursului de rapoarte (referate). Tematica actualei ediții: „Calitatea și eficacitatea justiției prin prisma instrumentelor adoptate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ)”. Participanții, pe lângă elaborarea mai multor mostre de chestionare pentru evaluarea gradului de satisfacție al justițiabilului privind activitatea unei instanțe judecătorești/procuraturi și a gradului de satisfacție al audientului privind activitatea INJ, au creat două planuri de acțiuni intitulate: „Cinci pași ce necesită a fi întreprinși pentru a eradica corupția în sistemul judecătoresc” și „Cinci pași ce necesită a fi întreprinși pentru a eradica corupția în organele procuraturii”.

17.06.2016

Astăzi, 17 iunie curent, în incinta Institutului Național al Justiției are loc cursul de formare continuă „Acțiuni care reies din aplicarea Legii nr. 407 din 21.12.2006, cu privire la asigurări, și a Legii nr. 414 din 22.12.2006, cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”, la care participă un grup de judecători și procurori.

16.06.2016

În perioada 16-17 iunie curent, la Institutul Național al Justiției se desfășoară cursul de formare continuă „Conlucrarea organelor de urmărire penală și efectivitatea urmăririi penale”, activitate organizată în parteneriat cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ), Procuratura Generală și Asociația Judecătorilor din Republica Moldova.

15.06.2016

Un grup de judecători din instanțele naționale participă azi, 15 iunie, la cursul de formare continuă „Gestionarea dosarelor și respectarea regulilor cu privire la amânarea examinării cauzelor”, organizat de Institutul Național al Justiției.

14.06.2016

Pe 9 și 10 iunie curent, în Amsterdam (Olanda), și-a desfășurat lucrările cea de-a XIX-a Adunare Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) a institutelor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene.

13.06.2016

În perioada 8-9 iunie, a avut loc seminarul cu genericul „Drepturile femeilor și accesul lor la justiție. Accedere în profesia juridică”, organizat pentru un grup mixt de judecători și procurori de către Institutul Național al Justiției, cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci țări din Parteneriatul Estic”.

13.06.2016

Pe 7 și 9 iunie curent, la Curtea de Apel Comrat au avut loc două seminare de formare continuă cu tematica „Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea eficientă a dosarelor. Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD 4.1)”. Instruirea a fosr destinată asistenților judiciari, grefierilor şi specialiștilor instanțelor judecătorești din sudul republicii.

10.06.2016

Institutul Național al Justiției exprimă sincere condoleanţe şi regrete profunde rudelor îndoliate şi tuturor celor îndureraţi în legătură cu încetarea din viaţă a celui care a fost

VALENTIN COVALI,

procuror, şef al Secţiei juridică, implementare a reformelor legislative şi instituţionale a Procuraturii Generale. În perioada 18.02.2008 – 18.01.2011, ca procuror detașat, dumnealui a exercitat funcția de șef al Secției formare inițială la Institutul Național al Justiției.

Dumnezeu să-i primească sufletul şi să-l odihnească alături de aleşii Săi.

06.06.2016

Evenimentul: Concurs de rapoarte (referate), ediţia II.

31.05.2016

În legătură cu faptul că azi, 31 mai, Guvernul a declarat, prin Hotărârea nr. 674, Ziua ocrotirii copilului drept zi de odihnă, seminarele programate pe 1 iunie au fost suspendate. Despre reprogramarea seminarelor „Apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și răspunderea pentru încălcarea acestora”, destinat asistenților judiciari, și „Practici de implementare a legislației în domeniul controalelor de stat și al actelor permisive pentru activitatea de întreprinzător”, destinat judecătorilor și contabililor, vă vom anunța adăugător.

04.05.2016

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere la Institutul Naţional al Justiţiei pentru instruirea iniţială în perioada 1 octombrie 2016 – 31 martie 2018. La concurs sunt scoase 20 de locuri pentru candidaţi la funcţia de judecător şi 25 de locuri pentru candidaţi la funcţia de procuror.

01.04.2016

Institutul Național al Justiției anunță demararea procedurii de selecție a membrilor în Colegiul de redacție al Revistei Institutului Național al Justiției în următoarele domenii.

31.03.2016

Consiliul Institutului Naţional al Justiţiei anunță concurs pentru completarea rețelei de formatori la domeniul de formare „Managementul organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului”.