• Urmărind aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei privind contenciosul administrativ, precum şi în vederea împărtăşirii experienţei germane în acest domeniu, Institutul Naţional al Justiţiei, în cooperare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundaţia IRZ) și Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJM), desfășoară, pe 14-15 septembrie curent, cursul de formare continuă „Contenciosul administrativ”.

  • Directorii executivi ai Institutului Național al Justiției și Amnesty International Moldova, Diana Scobioală și Cristina Pereteatcu, au semnat un acord de colaborare în vederea promovării și respectării drepturilor omului, implementarea acestora în sfera legislativă și în cea a instruirii profesionale.

  • La admiterea din anul curent, Institutul Național al Justiției va folosi pentru prima dată un modul de testare electronică a candidaților la studii pentru funcții de judecător și de procuror. Programul electronic simplifică procesul de examinare, notează automat cunoștințele și oferă rezultatul examinării odată cu înregistrarea de către candidat a ultimului răspuns din testul-grilă.

  • Institutul Național al Justiției a dat startul examenelor de admitere la cursuri de formare iniţială pentru perioada de studii 1 octombrie 2016 – 31 martie 2017 a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror. Proba scrisă, eliminatorie, de testare a cunoștințelor la disciplinele drept civil, drept penal, drept procesual civil și drept procesual penal se va desfășura până la 8 septembrie, concurenții fiind divizați în șapte grupe.

29.09.2016

Gestionarea relațiilor cu presa, cooperarea interinstituțională, reprezentarea instituției în comunicarea intermediată de mass-media, îmbunătățirea abilităților de comunicare – sunt câteva subiecte puse în discuție în cadrul programului de formare formatori care are loc azi și mâine, la Institutul Național al Justiției.

28.09.2016

Institutul Naţional al Justiţiei, în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), desfășoară pe 28-29 septembrie curent cursul de formare continua ,,Elemente de determinare a statutului de refugiat în temeiul Convenției de la Geneva 1951”. Programul de instruire este destinat judecătorilor din sistemul național de justiție.

28.09.2016

„Lucrul metodologic al judecătorului de drept penal în analiza juridică a cauzelor penale” este tematica seminarului organizat în zilele de 28 și 29 septembrie de către Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundația IRZ) şi Asociaţia Judecătorilor din Republica Moldova.

26.09.2016

Azi și mâine, un grup de judecători și procurori participă la cursul de formare continuă „Drepturile femeilor și accesul lor la justiție. Accedere în profesia juridică”. Este al treilea seminar cu acest generic organizat la Institutul Național al Justiției, cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci țări din Parteneriatul Estic”.

22.09.2016

Un grup de judecători, procurori și avocați participă azi și mâine, 23-24 septembrie, la cursul de formare continuă „Implementarea legislației R. Moldova cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie”.

16.09.2016

Azi, la Institutul Național al Justiției, pentru concurenții care au promovat proba scrisă a început etapa a II-a, decisivă, a concursului de admitere la cursuri de formare iniţială pentru perioada de studii 1 octombrie 2016 – 31 martie 2017 a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror. La proba verbală 40 de persoane concurează pentru studii la funcția de judecător, iar 50 – pentru studii la funcția de procuror.

15.09.2016

Cum să stăpânești arta și știința de a vorbi bine pentru a convinge auditoriul printr-un discurs bine argumentat, prin frumusețea stilului și a limbii – acestea constituie obiectivul major al programului de formare formatori „Retorica”. Cursul, la care participă trainerii INJ, se desfășoară în perioada 15-16 septembrie curent, fiind organizat de Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu ATRECO, în cadrul proiectului UE „Sporirea eficienței, responsabilității și transparenței instanțelor judecătorești din Republica Moldova”.

14.09.2016

Institutul Național al Justiției anunță că proba verbală din cadrul concursului de admitere la cursurile de formare inițială se va desfășura în perioada 16-26 septembrie curent.

14.09.2016

Urmărind aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei privind contenciosul administrativ, precum şi în vederea împărtăşirii experienţei germane în acest domeniu, Institutul Naţional al Justiţiei, în cooperare cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (Fundaţia IRZ) și Asociația Judecătorilor din Republica Moldova (AJM), desfășoară, pe 14-15 septembrie curent, cursul de formare continuă „Contenciosul administrativ”.

13.09.2016

Ținând cont de faptul ca anul curent este un an al confruntărilor electorale, Institutul Național al Justiției (INJ) începe semestrul doi de formare profesională a beneficiarilor săi cu seminarul „Drept electoral. Rolul instanțelor judecătorești în procesul electoral”. Programul de instruire are loc azi, 13 septembrie, participanții fiind judecătorii care au reușit sa se înscrie online la respectiva activitate.

14.09.2016

Institutul Național al Justiției anunță că proba verbală din cadrul concursului de admitere la cursurile de formare inițială se va desfășura în perioada 16-26 septembrie curent.

12.09.2016

Candidații la studii pentru funcții de judecător și de procuror pot vedea modele de spețe pentru proba verbală la disciplinele 

12.09.2016

Prin prezenta, informăm candidații la examenul de admitere că pot vedea raportul detaliat privind rezultatele examenului accesând adresa ilias.inj.md cu contul său de acces în Modulul de

10.09.2016

Vineri seara, pe panoul din incinta Institutului Național al Justiției au fost afișate notele probei scrise de verificare a cunoștințelor la disciplinele drept civil, drept penal, drept procesual civil și drept procesual penal.

08.09.2016

Astăzi, 8 septembrie, la ora 10.43, a fost sistată furnizarea energiei electrice la Institutul Național al Justiției, fapt care a făcut imposibilă continuarea testării electronice a cunoștințelor candidaților la studii pentru funcții de judecător și de procuror din cadrul actualului concurs de admitere la INJ.