Anunturi

25.08.2023

Vă invităm să aplicați la un nou curs electronic prestat pe platforma ILIAS a INJ - „Medierea extrajudiciară pentru judecători”, elaborat în cadrul proiectului “Medierea comercială și arbitrajul în Moldova” (faza a IV-a) implementat de BERD în colaborare cu IDLO, cu suportul financiar USAID.

18.08.2023

Institutul Național al Justiției anunță rezultatele selecției candidaților pentru participare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului „Consolidarea sistemului de justiție prin organizarea unor misiuni de transfer de expertiză adresate judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova”.

18.08.2023

În baza analizei dosarelor depuse, Comisia de selecție a decis să admită în cadrul programului următorii candidați:
Evghenia Luca, procuror la Procuratura UTA Găgăuzia, Oficiul Ceadîr-Lunga, pentru cursul „Prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”;
Mihail Proca, judecător la Judecătoria Orhei, pentru cursul „Etica și justiția”.

14.08.2023

Institutul Național al Justiției informează că, în baza art. VI alin. (16) al Legii pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea mecanismului de selecție, evaluare și răspundere disciplinară a procurorilor), nr. 200 din 31.07.2023 (în vigoare din 04.08.2023), candidații la funcția de procuror care în ultimii cinci ani cumulativ nu au activat în domeniul dreptului, dar sunt înscriși în Registrul candidaților pentru suplinirea funcțiilor vacante, vor fi selectați potrivit prevederilor prezentei legi, după susținerea repetată a unui examen în fața Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Național al Justiției.

14.08.2023

Marți, 15 august 2023, la Institutul Național al Justiției demarează examenul repetat al candidaților la funcția de judecător, înscriși în Registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, de președinte sau de vicepreședinte al instanței judecătorești, care în ultimii cinci ani nu au activat în domeniul dreptului.