Revista INJ

Revista Institutului Național al Justiției (ISSN 1857-2405)

 

Revista Institutului Național al Justiției, publicație științifico-practică, informativă și de drept acreditată în Categoria „C”, recenzată și declarată cu Acces Deschis.

 

ISSN 1857-2405

Tirajul – 200 exemplare.

Periodicitatea – trimestrial.

Limba de publicare – româna, deschisă pentru publicaţii în limbile engleză, franceză şi rusă.

Versiunea online: https://www.inj.md/ro/revista-inj

Fondator – Institutul Național al Justiției.

Adresa juridică: mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 1.

 

Revista Institutului Naţional al Justiţiei a fost înregistrată în 2007 ca publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi de drept. Prin Hotărârea nr. 3 din 30 ianuarie 2014 „Cu privire la rezultatele evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil”,  Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM şi Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare au decis: „Se include în lista revistelor Categoriei C Revista Institutului Naţional al Justiţiei, fondator: Institutul Naţional al Justiţiei, profilul: drept”. Ca publicație științifică, Revista INJ are menirea să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase în scopul aplicării lor în domeniul dreptului.

Institutul Național al Justiției, fondatorul și editorul publicației, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la „Revista Institutului Național al Justiției”, care se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice din domeniul dreptului.

                                                                                              

 

 

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Articolele științifice sunt supuse unei recenzări duble și oarbe.

Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.

Tot conținutul Revistei Institutului Național al Justiției este indexat și arhivat în Instrumentul Bibliometric Național.

Revista Institutului Naţional al Justiţiei este distribuită gratuit, în primul rând - tuturor judecătoriilor şi procuraturilor din R. Moldova, unor centre ştiinţifice naționale și internaționale.

Alăturat, găsiți componența Colegiului de redacție, Declarația privind Accesul Deschis care respectă definiția Inițiativei Accesului Deschis de la Budapesta (Budapest Open Access Initiative, BOAI), precum și cerințele de tehnoredactare a articolelor științifice.

 

Condiţii de publicare

 

Autorii vor respecta criteriile stabilite în Regulamentul cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice, aprobat prin Hotărârea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 şi Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi a autoreferatelor, aprobat prin Hotărârea Comisiei de Atestare a CNAA, nr. AT03/11 din 23 aprilie 2009.

© Institutul Național al Justiției.

Preluarea textelor editate în Revista Institutului Național al Justiției este posibilă doar cu acordul autorilor. Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparține autorului. Opinia redacției nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.