Instruire continuă

Una dintre principalele atribuţii ale INJ este formarea continuă a specialiştilor din sectorul justiţiei care constituie garanţia aplicării  uniforme a legislaţiei în vigoare şi a înfăptuirii justiţiei în mod independent, imparţial şi profesional.

INJ organizează cursuri de formare continuă pentru următoarele categorii de beneficiari:

  • judecători,
  • procurori,
  • grefieri,
  • asistenţi judiciari,
  • şefi secretariate,
  • consilierii de probaţiune,
  • avocaţi care asigură asistenţă juridică garantată de stat,
  • alte persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei.

Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să urmeze cursuri de formare continuă cel puţin 40 de ore anual, iar ceilalţi profesionişti din sectorul justiţiei – în volumul prevăzut de legea pe categoria respectivă de beneficiari.

Formatori ai cursurilor de formare continuă pot fi judecători, procurori, grefieri şi executori judecătoreşti, cadre didactice din învăţământul juridic superior acreditat, specialişti naţionali şi străini. De asemenea, în calitate de personal de instruire pot fi avocaţi, notari şi alte persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei şi care au o bună pregătire profesională.

Formarea continuă se organizează preponderent la sediul Institutului şi pune accent pe realizarea domeniilor prioritare stabilite prin documentele strategice, pe modificările în legislaţie, precum şi pe necesitatea aplicării uniforme a legislaţiei. La fel de importantă este dezvoltarea de competenţe aplicate şi etică profesională, dobândirea unor tehnici şi abilităţi non-juridice.

Formarea continuă se realizează ţinându-se cont de necesitatea specializării beneficiarilor, de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea aprofundată a legislaţiei naţionale, a documentelor europene şi internaţionale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice vizând profesia de judecător, de procuror sau de grefier.

Institutul organizează formarea profesională continuă a judecătorilor, a procurorilor, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a avocaţilor şi a consilierilor de probaţiune din fonduri bugetare, iar a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei – pe bază de contract.