Instruire inițială

Formarea iniţială a cadrelor din sistemul justiţiei este realizată, pentru prima dată în Republica Moldova, de către Institutul Naţional al Justiţiei.

Formarea iniţială reprezintă instruirea specialiştilor cu studii juridice superioare şi este, după  caz, una dintre condiţiile obligatorii pentru numirea în funcţia de judecător sau de procuror.

Beneficiari ai instruirii iniţiale sunt candidaţii la funcţii de judecător şi de procuror.

Admiterea la instruirea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror se face pe bază de concurs. 

Formarea iniţială oferită de INJ pune accentul pe domeniile prioritare stabilite prin documentele strategice şi dinamica procesului legislativ. În procesul studiilor, se insistă asupra cunoaşterii aprofundate a legislaţiei naţionale, a documentelor europene şi internaţionale la care Republica Moldova este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat. La fel, este foarte importantă obţinerea cunoştinţelor juridice aprofundate de drept naţional şi internaţional, precum şi de procedură, fără a repeta cele studiate la facultate. Aplicarea cunoştinţelor obţinute; însuşirea normelor deontologice vizând profesia de judecător sau de procuror; studierea unor limbi străine de circulaţie internaţională; formarea abilităţilor de lucru la calculator şi în reţeaua Internet etc. – toate acestea constituie nucleul activităţii respective. 

Formarea iniţială a judecătorilor şi procurorilor se realizează din fonduri bugetare, iar formarea iniţială a altor categorii de persoane care contribuie la înfăptuirea justiţiei – pe baze contractuale.