Declarație privind Accesul Deschis

Revista Institutului Național al Justiției este o publicație electronică cu Acces Deschis, supusă unui proces de dublă recenzare, cu acces online gratuit. Conform definiției pentru acces deschis din Inițiativa Accesul Deschis de la Budapesta, utilizatorii au dreptul de a „citi, descărca, copia, distribui, imprima căuta sau crea link” la textele integrale ale articolelor.

„Accesul deschis” permite ca literatura de cercetare evaluată colegial să fie liber disponibilă pe internetul public, fiind permis oricăror utilizatori să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să trimită la textele integrale ale acestor articole, să le parcurgă pentru a le indexa, să le paseze ca date unui software sau să le folosească în orice scop legal fără, nicio barieră financiară, legală sau tehnică, altele decât cele inseparabile de accesul în sine la internet. Singura limitare privind reproducerea sau distribuția, precum și singurul rol al drepturilor de autor în acest domeniu este că oferim autorilor control asupra integrității propriei opere și drepturile de a fi recunoscuți și citați cum se cuvine.

Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice este susţinut în special de Inițiativa pentru Acces Deschis de la Budapesta (BOAI), de inițiativele de la Berlin şi Bethesda. În ţara noastră, politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează în baza Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare al Republicii Moldova, adoptat în anul 2004, care prevede garantarea accesului la informaţia ştiinţifică.

Institutul Național al Justiției, fondatorul Revistei Institutului Național al Justiției, susţine politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la publicaţia în cauză. Revista Institutului Național al Justiției se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul dreptului.