Cooperare

Cooperarea Institutului Național al Justiției cu alte entități este indispensabilă pentru îndeplinirea obiectivelor comune și pentru valorificarea eforturilor mutuale în realizarea sarcinilor propuse. În vederea sporirii eficacității instituționale și facilitării schimbului de idei și de experiență, INJ a stabilit relații de colaborare cu instituțiile similare din alte state, este parte a rețelelor regionale și internaționale ale școlilor de magistratură și, totodată, în activitatea sa cooperează cu organizații internaționale. De asemenea, INJ a dezvoltat parteneriate cu instituțiile-cheie din sectorul juridic național, precum și cu societatea civilă.

 

 Lista acordurilor de colaborare