Hotărâri

2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/9 din 1.03.2024
 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/3 din 1.03.2024 privind la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică al audienților Institutului Național al Justiției care candidează la funcții de judecător și de procuror

 
 
 
 
 
 
2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/1 din 31.07.2023 privind la organizarea examenului pentru candidații la funcția de judecător, înscriși în registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, de președinte sau de vicepreședinte al instanței judecătorești

Hotărârea Consiliului INJ nr.8/1 din 30.06.2023 privind organizarea examenului pentru canddații la funcția de judecător, înscriși în registrul participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, de președinte sau de vicxepreședinte al instanței judecătorești

Hotărârea Consiliului INJ nr. 7/4 din 26.05.2023 privind la autorizarea încheierii Acordului de colaborare încheiat între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic ”Orizont”

Hotărârea Consiliului INJ nr. 7/3 din 26.05.2023 privind la autorizarea încheierii Acordului de colaborare încheiat între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Inspectoratul General al Poliției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 7/2 din 26.05.2023 privind la aprobarea cu privire la aprobarea tematicii concursului de admitere pentru persoanele care candidează la funcțiile de judecător și de procuror

 
 
 
 
 
Hotărârea Consiliului INJ nr.5/3 din 24.03.2023 privind Decizia CSS nr. 01-02-01 din 20.03.2023
 
 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 4/1 din 03.03.2023 privind aprobarea Comisiei de contestații

Hotărârea Consiliului INJ nr. 3/1 din 21.02.2023 privind aprobarea Comisiei pentru examenul de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/4 din 17.02.2023 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror în semestrul II, conform Planului de formare inițială 2022-2024 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10 Anexa nr. 11 Anexa nr. 12 Anexa nr. 13 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/3 din 17.02.2023 cu privire la unele aspecte aferente organizării examenului pentru persoanele care candidează la funcțiile de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/2 din 17.02.2023 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/1 din 17.02.2023 cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea inițială și absolvire a candidaților la funcții de judecător și de procuror 

 

2022

 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 19/3 din 21.12.2022 cu privire la aprobarea tematicii examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexa

Hotărârea Consiliului INJ nr. 19/2 din 21.12.2022 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2023 Anexa

Hotărârea Consiliului INJ nr. 19/1 din 21.12.2022 cu privire la aprobarea Planurilor modulare de formare continuă pentru anul 2023 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/2 din 17.10.2022 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, în semestrul I, conform Planului de formare inițială 2022-2024 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10 Anexa nr. 11 Anexa nr. 12 Anexa nr. 13 Anexa nr. 14

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/1 din 17.10.2022 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de admitere în anul 2022

Hotărârea Consiliului INJ nr. 15/4 din 30.09.2022 de modificare a Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor

Hotărârea Consiliului INJ nr. 15/3 din 30.09.2022 de modificare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 13/3 din 25.08.2022 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror pentru perioada 17 octombrie 2022 - 16 aprilie 2024 Anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 13/2 din 25.08.2022 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător și a Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de procuror, promoția 2021-2023 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

Hotărârea Consiliului INJ nr. 13/1 din 25.08.2022 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2022

Hotărârea Consiliului INJ nr. 12/1 din 29.07.2022 cu privire la prelungirea termenului de înscriere la Concursul de admitere 2022

Hotărârea Consiliului INJ nr. 8/1 din 27.05.2022 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Institutului Național al Justiției pentru anul 2021

Hotărârea Consiliului INJ nr. 5/3 din 08.04.2022 cu privire la aprobarea tematicii concursului de admitere pentru persoanele care candidează la funcțiile de judecător și de procuror 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 5/2 din 08.04.2022 cu privire la aprobarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere în 2023 pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 5/1 din 08.04.2022 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 3/2 din 04.03.2022 cu privire la aprobarea componenței Comisiei de contestații

Hotărârea Consiliului INJ nr. 3/1 din 04.03.2022 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/5 din 25.02.2022 cu privire la examinarea demersurilor Asociației Obștești „CNPAC”, Ministerului Justiției și UNICEF MOLDOVA și autorizarea încheierii Acordului de Colaborare între Institutul Național al Justiției, Ministerul Justiției și Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/4 din 25.02.2022 cu privire la examinarea demersului Directorului ABA ROLI Moldova și autorizarea încheierii Memorandumului de Înțelegere între Institutul Național al Justiției și Asociația Barourilor Americane, Inițiativa pentru Supremația Legii

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/3 din 25.02.2022 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, în semestrul II, conform Planului de formare inițială 2021-2023 (Promoția XV) Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/2 din 25.02.2022 privind Comisia de contestații

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/1 din 25.02.2022 privind Comisia pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

2021

Hotărârea Consiliului INJ nr. 18/4 din 16.12.2021 cu privire la demersul doamnei Livia Mitrofan

Hotărârea Consiliului INJ nr. 18/2 din 16.12.2021 cu privire la amânarea inițierii procedurii de organizare a concursului privind suplinirea funcției de Director al Institutului Național al Justiției 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 18/1 din 16.12.2021 privind amânarea efectuării modificărilor la Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Director al Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 17/1 din 06.12.2021 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială a executorilor judecătorești stagiari 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/8 din 26.11.2021 cu privire la dispunerea exercitării interimatului funcției de Director al Institutului Național al Justiției până la suplinirea funcției vacante

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/7 din 26.11.2021 cu privire la demisia dnei Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/3 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către executorii judecătorești stagiari

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/2 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2021 Anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 16/1 din 26.11.2021 cu privire la aprobarea Planurilor modulare de formare continuă pentru anul 2022 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

Hotărârea Consiliului INJ nr. 14/5 din 18.10.2021 cu privire la declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua de formatori a Institutului Național al Justiției 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 14/4 din 18.10.2021 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a executorilor judecătorești stagiari, conform Planului de formare inițială 2021 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4

Hotărârea Consiliului INJ nr. 14/3 din 18.10.2021 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a executorilor judecătorești stagiari Anexa

Hotărârea Consiliului INJ nr. 14/2 din 18.10.2021 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, în semestrul I, conform Planului de formare inițială 2021-2023 (Promoția XV) Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4 Anexa nr. 5 Anexa nr. 6 Anexa nr. 7 Anexa nr. 8 Anexa nr. 9 Anexa nr. 10 Anexa nr. 11 Anexa nr. 12 Anexa nr. 13 Anexa nr. 14 Anexa nr. 15 Anexa nr. 16 Anexa nr. 17 Anexa nr. 18

Hotărârea Consiliului INJ nr. 14/1 din 18.10.2021 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de admitere în anul 2021

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/5 din 25.08.2021 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător și a Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de procuror, promoția 2020-2022 Anexa nr. 1 Anexa nr. 2

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/4 din 25.08.2021 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru perioada 18 octombrie 2021 - 18 aprilie 2023 Anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/3 din 25.08.2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului INJ nr. 2/2 din 25 februarie 2021 privind aprobarea Comisiei de contestații 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/2 din 25.08.2021 de modificare a Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/1 din 25.08.2021 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2021

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 25.06.2021 cu privire la declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua de formatori a Institutului Național al Justiției Anexe

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/2 din 25.06.2021 de aprobare în redacție nouă a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/1 din 25.06.2021 cu privire la aprobarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere în 2022 pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător

Hotărârea Consiliului INJ nr. 6/2 din 29.04.2021 cu privire la aprobarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere în 2022

Hotărârea Consiliului INJ nr. 6/1 din 29.04.2021 de aprobare a propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 4/5 din 15.04.2021 de modificare a Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică al audienților Institutului Național al Justiției care candidează la funcții de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 4/3 din 15.04.2021 cu privire la aprobarea tematicii concursului de admitere pentru persoanele care candidează la funcția de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 4/2 din 15.04.2021 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Institutului Național al Justiției pentru anul 2020 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 4/1 din 15.04.2021 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/5 din 25.02.2021 de aprobare într-o nouă redacție a Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/4 din 25.02.2021 de aprobare într-o nouă redacție a Regulamentului privind formarea inițială și absolvire a candidaților la funcții de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/3 din 25.02.2021 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, în semestrul II, conform Planului de formare inițială 2020-2022 (Promoția XIV) Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/2 din 25.02.2021 privind aprobarea Comisiei de contestații

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/1 din 25.02.2021 privind aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/1 din 28.01.2021 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării profesionale complexe a formatorilor din Rețeaua de formatori a INJ Anexe

2020

Hotărârea Consiliului nr. 17/2 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2021 Anexă

Hotărârea Consiliului nr. 17/1 din 27.11.2020 cu privire la aprobarea Planurilor modulare de formare continuă pentru anul 2021 Anexa 1 Anexa 2

Hotărârea Consiliului nr. 14/3 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, în semestrul I, conform Planului de formare inițială 2020-2022 (Promoția XIV) Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11 Anexa 12 Anexa 13

Hotărârea Consiliului nr. 14/2 din 09.10.2020 cu privire la modificarea Planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru perioada 12 octombrie 2020 - 12 aprilie 2022 Anexă 

Hotărârea Consiliului nr. 14/1 din 09.10.2020 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de admitere în anul 2020 ANEXE

Hotărârea Consiliului nr. 12/4 din 01.09.2020 cu privire la declanșarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor din Rețeaua de formatori a Institutului Național al Justiției ANEXE

Hotărârea Consiliului nr. 12/3 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător și a Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de procuror, promoția 2019-2021 Anexa 1 Anexa 2

Hotărârea Consiliului nr. 12/2 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru perioada 12 octombrie 2020 - 12 aprilie 2022 Anexă

Hotărârea Consiliului nr. 12/1 din 01.09.2020 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2020

Hotărârea Consiliului nr.8/1 din 18.06.2020 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror

Hotărârea Consiliului nr. 7/5 din 29.05.2020 privind revocarea unui membru al Consiliului Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului nr. 7/4 din 29.05.2020 privind aprobarea tematicii concursului de admitere pentru persoanele care candidează la funcția de judecător și procuror

Hotărârea Consiliului nr. 7/3 din 29.05.2020 privind aprobarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere pentru anul 2021

Hotărârea Consiliului nr. 7/2 din 29.05.2020 privind aprobarea raportului de activitate al Institutului Național al Justiției pentru anul 2019 ANEXA

Hotărârea Consiliului nr. 7/1 din 29.05.2020  privind alegerea Președintelui Consiliului Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului nr. 6/2 din 3.03.2020 privind aprobarea Comisiei de contestații

Hotărârea Consiliului nr.6/1 din 3.03.2020 privind aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului nr. 5/1 din 3.03.2020 privind alegerea Directorului INJ

Hotărârea Consiliului nr.4/3 din 17.02.2020 privind modificarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului nr.4/2 din 17.02.2020 privind aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror, în semestrul II, conform Planului de formare inițială 2019-2021 (Promoția XIII) ANEXA

Hotărârea Consiliului nr.4/1 din 17.02.2020 privind la validarea rezultatelor examenului suplimentar organizat pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 2/1 din 24.01.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Director al Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/1 din 15.01.2020 privind alegerea Președintelui Consiliului INJ

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/2 din 15.01.2020 privind declanșarea procedurii de organizare a concursului privind suplinirea funcției de Director al Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/3 din 15.01.2020 privind dispunerea exercitării interimatului funcțiilor de Director și Director adjunct ai INJ, până la suplinirea funcțiilor vacante

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/4 din 15.01.2020 privind modificarea a Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/5 din 15.01.2020 privind modificarea a Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/6 din 15.01.2020 privind modificarea a Regulamentului cu privire la depunerea şi examinarea contestaţiilor

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/7 din 15.01.2020 privind aprobarea a Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 1/8 din 15.01.2020 privind cu privire la aprobarea transmiterii cu titlul gratuit și casării mijloacelor fixe

2019

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/1din 29.11.2019 privind aprobarea tematicii examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexa1

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/1din 29.11.2019 privind aprobarea Planurilor modulare de formare continuă pentru anul 2020

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/2 din 29.11.2019 privind aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2020

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 29.11.2019 cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Naţional al Justiţiei şi Compania de consultanţă juridică „Broodsky Uskov Looper Reed Şi Partenerii"

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/4 din 29.11.2019 cu privire la modificarea statutului Institutului Național al Justiției ANEXA

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/6 din 29.11.2019 privind regimul de acces În sediul Institutului Naţional al Justiţiei ANEXA

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/7 din 29.11.2019 cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/8 din 29.11.2019  cu privire la aprobarea transmiterii cu titlul gratuit şi casării mijloacelor fixe

Hotărârea Consiliului INJ nr. 8/1 din 15.10.2019 cu privire la aprobarea Planului de formare inințială a candidaților la funcție de judecător și de procuror pentru perioada 15 octombrie 2019-15 aprilie 2021 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 8/2 din 15.10.2019 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcție de judecător și procuror, în semestrul I, conform planului de formare inițială 2019-2021 (Promoția XIII) ANEXA

Hotărârea Consiliului INJ nr. 8/3 din 15.10.2019 cu privire la aprobarea transmiterii cu titlu gratuit a mijloacelor fixe 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 8/4 din 15.10.2019 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de admitere 2019 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 7/2 din 30.08.2019 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător şi a Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de procuror, promoția 2018-2020 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 7/1 din 30.08.2019 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere 

Hotărârea Consiliului INJ nr. 6/1din 01.08.2019 cu privire la prelungirea termenului de înscriere la concursul de admitere 2019

Hotărârea Consiliului INJ nr.5/2 din 21.06.2019 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror

Hotărârea Consiliului INJ nr.5/4 din 21.06.2019 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării profesionale complexe a formatorilor din reţeaua de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.4/1 din 07.05.2019 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncăanexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.3/4 din 16.04.2019 cu privire la declanşarea procedurii evaluarea profesională complexă a formatorilor Institutului Naţional al Justiţiei, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.3/1 din 16.04.2019 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.3/2 din 16.04.2019 cu privire la aprobarea tematicii concursului de admitere pentru persoanele care candidează la funcția de judecător și de procuror, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/11 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru completarea reţelei de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/11 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru completarea reţelei de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/10 din 07.03.2019 cu privire la modificarea statelor de personal al Institutului Naţional al Justiţiei pentru anul 2019

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/9 din 07.03.2019 privind modificarea Regulamentului privind formarea la distanță în cadrul Institutului Național al Justiției, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/8 din 07.03.2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor, grefierilor, asistenţilor judiciari, şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consultanţilor procurorului, consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/7 din 07.03.2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/6 din 07.03.2019 cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror, anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/4 din 07.03.2019 privind aprobarea Comisiei de contestații

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/3 din 07.03.2019 privind aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/2 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere în 2020

Hotărârea Consiliului INJ nr.2/1 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Institutului Național al Justiției pentru anul 2018

2018

Hotărârea Consiliului INJ nr.12/1 din 30.11.2018 cu privire la aprobarea Planului de formare continuă a judecătorilor și procurorilor și a Planului de formare continuă a personalului instanțelor, consultanților procurorilor, consilierilor de probațiune și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pentru 2019 Anexa 1 Anexa 2

Hotărârea Consiliului INJ nr.12/2 din 30.11.2018 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2019 Anexa 1

Hotărârea Consiliului INJ nr.12/3 din 30.11.2018 cu privire la aprobarea tematicii pentru examenul de capacitate 2019 Anexa

Hotărârea Consiliului INJ nr.12/4 din 30.11.2018 cu privire la aprobarea modificărilor la atestatul de absolvire

Hotărârea Consiliului INJ nr.12/5 din 30.11.2018 cu privire la aprobarea Curriculumurilor disciplinare pentru formarea iniţială a candidaților la funcțiile de judecător şi de procuror, în semestrul II, conform Planului de formare inițială 2018-2020 (Promoția XII) Anexa1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7

Hotărârea Consiliului INJ nr.12/6 din 30.11.2018 cu privire  la anunţarea concursului pentru completarea reţelei de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei Anexa

Hotărârea Consiliului INJ nr.11/1 din 15.10.2018 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de admitere 2018 Anexa 1 Anexa 2 Anexa3

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/2 din 15.10.2018 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru perioada 15 octombrie 2018 – 15 aprilie 2020 Anexa

Hotărârea Consiliului INJ nr. 11/3 din 15.10.2018 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror în semestrul I, conform Planului de formare inițială 2018 – 2020 (promoția XII) Anexa1 Anexa2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11

Hotărârea Consiliului INJ nr.10/1 din 28.09.2018 cu privire la aprobarea proiectului bugetului Institutului Național al Justiției

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/1 din 24.08.2018 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/2 din 24.08.2018 cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării profesionale complexe a formatorilor din rețeaua de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei

Hotărârea Consiliului INJ nr. 9/3 din 24.08.2018 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică pentru formarea iniţială a candidaților la funcția de judecător şi a Curriculumului stagiului de practică pentru formarea iniţială a candidaților la funcția de procuror, promoţia 2017-2019

Hotărârea Consiliului INJ nr. 8/1 din 03.08.2018 cu privire la prelungirea termenului de înscriere la Concursul de admitere 2018

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/1 din 08.06.2018 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare şi desfășurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror Anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/2 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea tematicii concursului de admitere pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror Anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/3 din 08.06.2018 cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Naţional al Justiţiei din Republica Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/4 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea la distanță în cadrul Institutului Național al Justiției Anexă

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/5 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru completarea rețelei de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/6 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea modificărilor Nomenclatorul documentelor şi termenelor de păstrare a lor în Institutul Naţional al Justiţiei 

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/7 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe

Hotărârea Consiliului INJ nr.7/8 din 08.06.2018 cu privire la aprobarea curriculumului pentru formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror în semestrul II, conform Planului de formare inițială 2017 – 2019 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/1 din 20.04.2018 cu privire la validarea rezultatelor examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/3 din 29.03.2018 cu privire la cererea prealabilă de modificarea a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/2 din 29.03.2018 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru semestrul II, promoția XI, formarea inițială 2017-2019 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 4/1 din 29.03.2018 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 3/3 din 06.03.2018  cu privire la aprobarea numărului de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea iniţială a candidaţilor  la funcţiile de judecător şi de procuror în anul 2019

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 3/2 din 06.03.2018 cu privire la aprobarea Comisiei de contestaţii  în cadrul examenelor de absolvire şi pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 3/1 din 06.03.2018 cu privire la aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare iniţială de către candidaţii la funcţii de judecător şi de procuror şi examenele pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/7 din 05.02.2018 cu privire la completarea și modificarea componenței Colegiului de redacţie a Revistei INJ 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/6 din 05.02.2018 cu privire la anunţarea concursului pentru completarea reţelei de formatori Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/5 din 05.02.2018 cu privire la declanşarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor Anexa1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/4 din 05.02.2018 cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/3 din 05.02.2018 cu privire la modificarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/2 din 05.02.2018 cu privire la aprobarea tematicii pentru examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/1 din 05.02.2018 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a INJ pentru anul 2017

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/1 din 24.01.2018 cu privire la aprobarea Statelor de personal pentru anul 2018

2017

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/4 din 30.11.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului Institutului Național al Justiției

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/3 din 30.11.2017 cu privire la aprobarea Planului de formare la distanță pentru anul 2018 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/2 din 30.11.2017 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2018 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/1 din 30.11.2017 cu privire la aprobarea Planurilor modulare de formare continuă pentru anul 2018 Anexa1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/7 din 06.10.2017 cu privire la rezultatele evaluării profesionale complexe a formatorilor din reţeaua de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 06.10.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi condițiile de desfășurare a formării inițiale și continue contra plată a persoanelor care activează în sectorul justiție Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/3 din 06.10.2017 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror în semestrul I, conform Planului de formare inițială 2017 – 2019 (promoția XI) Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/2 din 06.10.2017 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru perioada 16 octombrie 2017 – 16 aprilie 2019 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/1 din 06.10.2017 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de admitere 2017 Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/5 din 30.08.2017 cu privire la cu privire la aprobarea proiectului bugetului Institutului Național al Justiției pentru anul 2018

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/4 din 30.08.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanților procurorului, consilierilor de probațiune, avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/3 din 30.08.2017 cu privire la aprobarea Curriculumului de practică pentru formarea iniţială a candidaților la funcția de judecător şi a Curriculumului de practică pentru formarea iniţială a candidaților la funcția de procuror, promoţia 2016-2018 Anexa1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/2 din 30.08.2017 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/1 din 30.08.2016 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător şi de procuror din 26  mai 2017 Anexă

Hotărîrea Consiliului 7/1 din 04.08.2017 cu privire la prelungirea termenului de înscriere la Concursul de admitere 2017

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/1 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Institutului Naţional al Justiţiei pentru anul 2016 Anexă 

Hotărîrea Consiliului 5/13 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Comisiei de contestaţii

Hotărîrea Consiliului 5/10 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea casării mijloacelor fixe

Hotărîrea Consiliului 5/9 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru selectarea formatorilor

Hotărîrea Consiliului 5/8 din 26.05.2017 cu privire la declanşarea procedurii de evaluare profesională complexă a formatorilor Institutului Naţional al Justiţiei Anexa

Hotărîrea Consiliului 5/7 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea tematicii şi anunțului despre organizarea concursul de admitere în anul 2017 Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului 5/6 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror în semestrul II, conform planului de formare iniţială 2016-2018 (promoţia a X-a) Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Hotărîrea Consiliului 5/5 din 26.05.2017 cu privire la modificarea Statutului formatorului Anexă

Hotărîrea Consiliului 5/4 din 26.05.2017 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestaţiilor din 2 martie 2017 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/3 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la normarea activităţii didactice a formatorului Institutului Naţional al Justiţiei

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/2 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 5/1 din 26.05.2017 cu privire la aprobarea Planului Strategic 2017-2020 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei Institutului Naţional al Justiţiei Anexa 1 Anexa 2 

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 4/3 din 31.03.2017 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru selectarea formatorilor Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 4/2 din 31.03.2017 cu privire la aprobarea certificatului ce atestă susținerea examenului în fața Comisiei pentru examenele de absolvire de către persoanele care candidează la funcții de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/1 din 31.03.2017 cu privire la validarea rezultatelor examenului de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și a persoanelor care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.3/1 din 09.03.2017 cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candideaza la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/11 din 02.03.2017 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori ai Institutului Național al Justiției Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/10 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea Colegiului de redacție a Revistei Institutului Național al Justiției Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/9 din 02.03.2017 cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Centrul de Analiză și Expertiză Juridică ”THEMIS”

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 2/8 din 02.03.2017 cu privire la autorizarea Acordurilor de colaborare între Institutul Național al Justiție din Republica Moldova și instituțiile de formare judiciară din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Kazahstan 

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 2/7 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea numărului de locuri care vor fi scoase la concursul de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror în anul anul 2018

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/6 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere 2017

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/5 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea Comisiei de contestații în cadrul examenelor de absolvire și pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau procuror în temeiul vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/4 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/3 din 02.03.2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la examinarea contestațiilor în cadrul examenelor de admitere, de absolvire și pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/2 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică a audienților Institutului Național al Justiției care candidează la funcțiile de judecător și procuror Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/1 din 02.03.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind formarea inițială și absolvire a candidaților la funcțiile de judecător și de procuror Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/8 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea Statelor de personal al Institutului Național al Justiției Anexă 

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/7 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea actelor în vederea executării prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/6 din 31.01.2017 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea Rețelei de formatori a Institutului Național al Justiției Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/5 din 31.01.2017 cu privire la modificarea Statutului formatorului Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/4 din 31.01.2017 cu privire la modificarea Metodologiei de evaluare a calității programelor de formare din cadrul Institutului Național al Justiției Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/3 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a necesităților de formare inițială la funcția de judecător și de procuror, Metodologiei de determinare a necesităților de formare continuă a judecătorilor și a procurorilor și a Metodologiei de determinare a necesităților de formare continuă a grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanților procurorului, consilierilor de probațiune și avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/2 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea anunțului și a tematicii pentru persoanele care candidază la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 1/1 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă Anexă

2016

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/11 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului Comisiei de expertiză al Institutului Naţional al Justiţiei Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/10 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor Statutului Institutului Naţional al Justiţiei Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/9 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor Instrucţiunii privind ţinerea lucrărilor de secretariat în Institutul Naţional al Justiţiei Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 14/8 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului de ordine interioară al Institutului Naţional al Justiţiei Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/7 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi ţinerea lucrărilor de arhivă la Institutul Naţional al Justiţiei Anexă  

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 14/6 din 1.12.2016 cu privire la autorizarea acordului de colaborare între Institutul Naţional al Justiţiei şi Şcoala de arte plastice ,,Alexei Sciusev" 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/4 din 1.12.2016 cu privire la modificarea Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror în perioada 1 octombrie 2015 - 31 martie 2017 şi a Planului de formare iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror în perioada 1 octombrie 2016 - 31 martie 2018 Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 14/3 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de instruire la distanţă pentru anul 2017 Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 14/2 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2017 Anexă 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/1 din 1.12.2016 cu privire la aprobarea Planului modular de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2017 şi aprobarea Planului modular de formare continuă a personalului instanţelor judecătoreşti, consilierilor de probaţiune, avocaţilor care acordă asistenşă juridică garantată de stat şi consultanţilor procurorilor pentru anul 2017 Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din 1.12.2016 cu privire la alegerea Preşedintelui Consiliului INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/5 din 30.09.2016 cu privire la modificarea statelor de personal 

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 12/4 din 30.09.2016 cu privire la aprobarea proiectului bugetului Institutului Naţional al Justiţiei pentru anul 2017

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/3 din 30.09.2016 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestru I, conform planului de formare inițială 2016-2018 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 Anexa 10 Anexa 11 Anexa 12 Anexa 13 Anexa 14 Anexa 15 Anexa 16 Anexa 17 Anexa 18 Anexa 19 Anexa 20  

Hotarîrea Consiliului INJ nr. 12/2 din 30.09.2016 cu privire la aprobarea planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru perioada 1 octombrie 2016 - 31 martie 2018 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/1 din 30.09.2016 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de admitere 2016 Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/1 din 02.09.2016 cu privire la modificarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/3 din 17.08.2016 cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Asociația Obștească Internațională pentru drepturile omului ,,Amnesty International Moldova” 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/2 din 17.08.2016 cu privire la cererile unor formatori

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 10/1 din 17.08.2016 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere 

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 9/5 din 29.07.2016 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător și a Curriculumului stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de procuror, promoția 2015-2017 Anexa1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 29.07.2016 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică a audienților Institutului Național al Justiției care candidează la funcțiile de judecător și de procuror din 26.06.2009 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/3 din 29.07.2016 cu privire la completarea rețelei de formatori al Institutului Național al Justiției Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/2 din 29.07.2016 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Institutului Național al Justițieipentru anul 2015

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/1 din 29.07.2016 cu privire la alegerea Secretarului Consiliului INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/2 din 12.05.2016 cu privire la modificarea statelor de personal al Institutului Național al Justiției pentru anul 2016 Anexă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/4 din 04.05.2016 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere în anul 2016

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/2 din 04.05.2016 cu privire la aprobarea anunțului, tematicii și a calendarului de desfășurare a concursului de admitere în anul 2016 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/5 din 30.03.2016 cu privire la completarea rețelei de formatori Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/4 din 30.03.2016 cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Instituția Privată de Învățămînt Liceul Teoretic ,,Orizont"

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/3 din 30.03.2016 cu privire la autorizarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Uniunea Avocaților din RM

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/2 din 30.03.2016 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare inițială a judecătorilor și procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr. 4/1 din 30.03.2016 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcția de judecător și procuror în anul 2016

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/7 din 25.02.2016 cu privire la aprobarea curriculumului disciplinar „Managementul organelor procuraturii și etica profesională a procurorului” pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţia de procuror în semestrul II, conform planului de învățămînt 2015-2017  Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/5 din 25.02.2016 cu privire la proiectul de modificare a Regulamentului de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare inițială a judecătorilor și procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/4 din 25.02.2016 cu privire la rezultatele evaluării profesionale complexe a formatorilor din reţeaua de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/3 din 25.02.2016 cu privire la aprobarea componenței Consiliului Științific al Revistei INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/2 din 25.02.2016 cu privire la aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcția de procuror

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/1 din 25.02.2016 cu privire la validarea rezultatelor examinării persoanelor care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/11 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea modificării Hotărîrii Consiliului INJ nr.7/4 din 19.08.2015 privind logoul INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/10 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea Planului de formare la distanță pentru anul 2016   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/9 din 29.01.2016 cu privire la cererea dnei Olga Rîșneanu

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/8 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de ordine internă   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/7 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea Statului de personal pentru anul 2016   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/6 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea modificării Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice și remunerarea muncii   Regulamentul cu modificări

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/5 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea modificării Statutului formatorului INJ Statutul cu modificări

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/4 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror în semestrul II, conform planului de învățămînt 2015-2017   Anexa 1  Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4   Anexa 5  Anexa 6   Anexa 7   Anexa 8   Anexa 9  Anexa 10   Anexa 11   Anexa 12   Anexa 13  Anexa 14   Anexa 15   Anexa 16   Anexa 17  Anexa 18   Anexa 19   Anexa 20   Anexa 21  Anexa 22   Anexa 23   Anexa 24   Anexa 25  Anexa 26   Anexa 27   Anexa 28   Anexa 29  Anexa 30   Anexa 31   Anexa 32   Anexa 33

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/3 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului pentru completarea rețelei de formatori a INJ   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/2 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2016   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/1 din 29.01.2016 cu privire la aprobarea Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcția de judecător și pentru examinarea persoanelor care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă

2015


Afișează/Ascunde


Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/5 din 17.12.2015 cu privire la modificarea Planului de formare iniţială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror în perioada 1 octombrie 2014 – 31 martie 2016

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/4 din 17.12.2015 cu privire la inițierea discuțiilor privind modificarea modalității de desfășurare a examenelor de admitere din anul 2016

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/3 din 17.12.2015 cu privire la cererea unui formator

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/2 din 17.12.2015 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din 17.12.2015 cu privire la rezultatele evaluării profesionale complexe a formatorilor din reţeaua de formatori a Institutului Naţional al Justiţiei  Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4   Anexa 5

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/3 din 27.11.2015 cu privire la organizarea examenelor de capacitate pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător în temeiul vechimii în muncă  Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/2 din 27.11.2015 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de capacitate al consilierilor de probațiune   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/1 din 27.11.2015 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de capacitate al grefierilor și asistenților judiciari  Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/1 din 02.11.2015 cu privire la modificarea Comisiei pentru examenul de capacitate al consilierilor de probațiune

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/1 din 26.10.2015 cu privire la modificarea Comisiei pentru examenul de capacitate al grefierilor și asistenților judiciari

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/7 din 25.09.2015 cu privire la aprobarea modificării Metodologiei de evaluare a calității programelor de formare din cadrul Institutul Național al Justiției   Metodologia modificată

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/6 din 25.09.2015 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror   Anexa nr.1   Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5   Anexa nr.6   Anexa nr.7   Anexa nr.8   Anexa nr.9   Anexa nr.10   Anexa nr.11   Anexa nr.12   Anexa nr.13   Anexa nr.14

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/5 din 25.09.2015 cu privire la aprobarea Planului de formare iniţială a candidaților la funcții de judecător și procuror în perioada 1 octombrie 2015 – 31 martie 2017   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/4 din 25.09.2015 cu privire la aprobarea Planurilor de formare continuă pentru anul 2016   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/3 din 25.09.2015 cu privire la constituirea Comisiei pentru examenul de capacitate al grefierilor și asistenților judiciari

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/2 din 25.09.2015 cu privire la constituirea Comisiei pentru examenul de capacitate al consilierilor de probațiune

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/1 din 25.09.2015 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de admitere   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/4 din 19.08.2015 cu privire la aprobarea modificării logoului INJ   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/3 din 19.08.2015 cu privire la Raportul de activitate al INJ pentru anul 2014   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/2 din 19.08.2015 cu privire la aprobarea proiectului bugetului INJ pentru anul 2016

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/1 din 19.08.2015 cu privire la constituirea Comisiei pentru examenele de admitere

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/9 din 03.07.2015 cu privire la trecerea la pierderi a mijloacelor fixe (tehnicii de calcul)

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/8 din 03.07.2015 cu privire la aprobarea Curriculumului stagiului de practică al candidaților la funcția de judecător și a Curriculumului stagiului de practică al candidaților la funcția de procuror pentru promoția 2014-2016   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/7 din 03.07.2015 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a consilierilor de probațiune, a curriculumurilor disciplinare și a Curriculumului stagiului de practică pentru anul 2015   Anexa nr.1   Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5   Anexa nr.6   Anexa nr.7   Anexa nr.8   Anexa nr.9   Anexa nr.10   Anexa nr.11   Anexa nr.12   Anexa nr.13   Anexa nr.14   Anexa nr.15   Anexa nr.16

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/6 din 03.07.2015 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a grefierilor și asistenților judiciari, a curriculumurilor disciplinare și a Curriculumului stagiului de practică pentru anul 2015   Anexa nr.1   Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5   Anexa nr.6   Anexa nr.7   Anexa nr.8   Anexa nr.9   Anexa nr.10   Anexa nr.11   Anexa nr.12   Anexa nr.13   Anexa nr.14   Anexa nr.15   Anexa nr.16

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/5 din 03.07.2015 cu privire la Hotărîrea Consiliului Superior al Procurorilor privind numărul de locuri suplimentare ce urmează a fi scoase în anul 2015 la concursul de admitere pentru formarea inițială a procurorilor

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/4 din 03.07.2015 cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Academia Națională a Procuraturii din Ucraina

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/3 din 03.07.2015 cu privire la aprobarea modelului legitimației de serviciu pentru personalul INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/2 din 03.07.2015 cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire din 21.06.2007, cu modificările şi completările ulterioare   Regulamentul modificat 

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/1 din 03.07.2015 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare inițială a judecătorilor și procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei din 29.06.2011, cu modificările şi completările ulterioare   Regulamentul modificat

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/11 din 31.03.2015 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului privind suplinirea posturilor didactice şi remunerarea muncii din 06.06.2007 - Regulamentul cu modificări

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/10 din 31.03.2015 cu privire la aprobarea tarifului unei ore academice pentru remunerarea personalului didactic al Institutului începînd cu 1 aprilie 2015

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/9 din 31.03.2015 cu privire la aprobarea curriculumurilor la disciplina limba engleză (nivel intermediar și nivel avansat) pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestrul II, conform planului de învățămînt pentru perioada 2014-2016 Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/8 din 31.03.2015 cu privire la actualizarea rețelei de formatori Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/7 din 31.03.2015 cu privire la aprobarea Planului de formare la distanță pentru anul 2015   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/6 din 31.03.2015 cu privire la desemnarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea testelor și spețelor la concursul de admitere 2015

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/5 din 31.03.2015 cu privire la aprobarea anunţului, tematicii și a calendarului de desfășurare a concursului de admitere în anul 2015 Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/4 din 31.03.2015 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere în anul 2015

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/3 din 31.03.2015 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de absolvire Anexa 1 Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/2 din 31.03.2015 cu privire la numirea directorului executiv adjunct al Institutului Național al Justiției

Hotărîrea Consiliului INJ nr.3/1 din 13.03.2015 cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către candidații la funcția de procuror

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/4 din 27.02.2015 cu privire la anunțarea concursului repetat pentru completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/3 din 27.02.2015 cu privire la modificarea Planului de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în perioada 1 octombrie 2014 - 31 martie 2016   Anexa   Planul cu modificări

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/2 din 27.02.2015 cu privire la modificarea Regulamentului privind formarea inițială și absolvire din 21.06.2007   Regulamentul cu modificări

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/1 din 27.02.2015 cu privire la aprobarea comisiilor pentru examenele de absolvire

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/4 din 30.01.2015 cu privire la alegerea Directorului executiv al Institutului Naţional al Justiţiei

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/3 din 30.01.2015 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi procuror în semestrul II, conform planului de învățămînt 2014-2016  Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4   Anexa 5   Anexa 6   Anexa 7   Anexa 8   Anexa 9   Anexa 10   Anexa 11    Anexa 12   Anexa 13   Anexa 14   Anexa 15   Anexa 16   Anexa 17   Anexa 18   Anexa 19   Anexa 20   Anexa 21    Anexa 22   Anexa 23   Anexa 24   Anexa 25   Anexa 26   Anexa 27   Anexa 28   Anexa 29   Anexa 30   Anexa 31   Anexa 32   Anexa 33

 

 


2014


Afișează/Ascunde


Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/5 din 19.12.2014 cu privire la autorizarea Protocolului de colaborare între INJ și ȘNG din România

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/4 din 19.12.2014 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/2 din 19.12.2014 cu privire la admiterea dosarelor concurenților la funcția de Director executiv al INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.14/1 din 19.12.2014 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de capacitate al consilierilor de probațiune   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/6 din 21.11.2014 cu privire la modificarea Hotărîrii Consiliului INJ nr.12/13 din 31.10.2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/4 din 21.11.2014 cu privire la aprobarea Comisiei pentru examenul de capacitate al consilierilor de probațiune în anul 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/2 din 21.11.2014 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori în anul 2015   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.13/1 din 21.11.2014 cu privire la aprobarea Planului de formare continuă în anul 2015 a personalului instanțelor judecătorești, consilierilor de probațiune și altor persoane care activează în sectorul justiției   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/15 din 31.10.2014 cu privire la constituirea grupului de lucru

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/13 din 31.10.2014 cu privire la exercitarea interimatului funcției de director executiv

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/11 din 31.10.2014 cu privire la autorizarea trecerii la pierderi a mijloacelor fixe (tehnica de calcul) ale INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/10 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea curriculumurilor la disciplinele opționale și facultative pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestrul I, conform Planului de formare inițială în perioada 1 octombrie 2014 - 31 martie 2016   Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/9 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea Planului de formare continuă a judecătorilor și procurorilor în anul 2015   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/8 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea modificării Metodologiilor de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror   Metodologia de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcția de judecător (cu modificări)   Metodologia de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcția de procuror (cu modificări)

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/7 din 31.10.2014 cu privire la Raportul privind determinarea necesităților de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror și Raportul privind determinarea necesităților de formare continuă a judecătorilor și procurorilor   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/6 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea modelului certificatului de susținere a examenelor de către candidații la funcția de judecător în baza vechimii în muncă   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/5 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea cuantumului bursei lunare pentru candidații la funcții de judecător și procuror începînd cu 1 septembrie 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/4 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea tarifului unei ore academice pentru remunerarea personalului didactic al Institutului începînd cu 1 septembrie 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/3 din 31.10.2014 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de Director executiv al INJ   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/2 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea rezultatelor examenului de capacitate al asistenților judiciari  Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.12/1 din 31.10.2014 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de capacitate al candidaților la funcția de judecător în baza vechimii în muncă   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/7 din 29.09.2014 cu privire la aprobarea curriculumurilor pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestrul III, conform Planului de formare inițială în perioada 1 octombrie 2013 - 31 martie 2015   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/6 din 29.09.2014 cu privire la aprobarea curriculumurilor pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestrul I, conform Planului de formare inițială în perioada 1 octombrie 2014 - 31 martie 2016   Anexa 1   Anexa 2   Anexa  3   Anexa  4   Anexa  5   Anexa  6   Anexa  7   Anexa  8   Anexa  9   Anexa  10   Anexa  11

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/5 din 29.09.2014 cu privire la modificarea calendarului de desfășurare în anul 2014 a examenului de capacitate pentru solicitanții la funcția de judecător în baza vechimii în muncă Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/4 din 29.09.2014 cu privire la constituirea Comisiei pentru examenul de capacitate al asistenților judiciari

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/3 din 29.09.2014 cu privire la constituirea Comisiei de absolvire (pentru primirea examenului de capacitate) a candidaților la funcția de judecător în baza vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/2 din 29.09.2014 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de admitere Anexa 1  Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.11/1 din 29.09.2014 cu privire la exercitarea interimatului funcției de director executiv  

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/6 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea Concepției Centrului de Informare și Documentare Juridică   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/5 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea modificării curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a consilierilor de probațiune în anul 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/4 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror 1 octombrie 2014 - 31 martie 2016   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/3 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Institutul Național al Justiției și Leavitt Institute for InternationalDevelopment

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/2 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Institutului Național al Justiției pentru anul 2013   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.10/1 din 22.08.2014 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/2 din 18.07.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a necesităților de formare a grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești și consilierilor de probațiune   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.9/1 din 18.07.2014 cu privire la aprobarea proiectului bugetului INJ pentru anul 2015

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/5 din 24.06.2014 cu privire la aprobarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor și selectarea dosarelor

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/4 din 24.06.2014 cu privire la aprobarea anunțului, calendarului și a cererii tipizate pentru înscrierea la examenul de capacitate   Anexa 1  Anexa 2   Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/3 din 24.06.2014 cu privire la aprobarea tematicii pentru examenul de capacitate a solicitanților la funcția de judecător în baza vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/2 din 24.06.2014 cu privire la aprobarea procedurii de desfășurare a examenului de capacitate pentru solicitanții la funcția de judecător în baza vechimii în muncă

Hotărîrea Consiliului INJ nr.8/1 din 24.06.2014 cu privire la cererea dnei Oxana Țurcanu

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/5 din 20.06.2014 cu privire la aprobarea Planului de elaborare a cursurilor de instruire la distanță pentru anul 2014   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/4 din 20.06.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind instruirea la distanță în cadrul INJ   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/3 din 20.06.2014 cu privire la aprobarea completării și modificării Regulamentului de organizare a concursului de admitere

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/2 din 20.06.2014 cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între INJ și UNEJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.7/1 din 20.06.2014 cu privire la modificarea statului de personal al INJ   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/8 din 30.05.2014 cu privire la aprobarea curriculumului stagiului de practică al consilierilor de probațiune în anul 2014  Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/7 din 30.05.2014 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a consilierilor de probațiune în anul 2014  Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3   Anexa 4   Anexa 5   Anexa 6   Anexa 7   Anexa 8   Anexa 9   Anexa 10   Anexa 11   Anexa 12   Anexa 13   Anexa 14   Anexa 15

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/6 din 30.05.2014 cu privire la aprobarea curriculumului stagiului de practică al candidaților la funcții de judecător și procuror   Anexa 1  Anexa 2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/5 din 30.05.2014 cu privire la aprobarea curriculumului stagiului de practică al asistenților judiciari   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/4 din 30.05.2014 cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Legii privind Institutul Național al Justiției

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/3 din 30.05.2014 cu privire la modificarea Hotărîrilor Consiliului INJ nr.5/5 și 5/6 din 24.04.2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/2 din 30.05.2014 cu privire la aprobarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea testelor și spețelor la concursul de admitere 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.6/1 din 30.05.2014 cu privire la demersul Consiliului Superior al Magistraturii

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/8 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Planului de formare inițială a consilierilor de probațiune în anul 2014   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/7 din 24.04.2014 cu privire la desfășurarea cursurilor de formare inițială a asistenților judiciari

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/6 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a calității programelor de formare din cadrul INJ   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/5 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Statutului formatorului INJ   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/4 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Concepțiilor de formare inițială și continuă   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/3 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea anunțului, tematicii și a calendarului de desfășurare a concursului de admitere în anul 2014  Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/2 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere în anul 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.5/1 din 24.04.2014 cu privire la completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/2 din 04.04.2014 cu privire la autorizarea Protocolului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Institutul Național al Magistraturii din România

Hotărîrea Consiliului INJ nr.4/1 din 04.04.2014 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de absolvire   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea Consiliului INJ nr.3/1 din 10.03.2014 cu privire la aprobarea modificării componenței comisiei pentru examenele de absolvire

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/7 din 07.03.2014 cu privire la examinarea dosarelor candidaților la concursul pentru completarea rețelei de formatori

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/6 din 07.03.2014 cu privire la aprobarea tarifului unei ore academice pentru remunerarea personalului didactic al Institutului în anul 2014

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/5 din 07.03.2014 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului privind suplinirea posturilor didactice și remunerarea muncii din 06.06.2007

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/4 din 07.03.2014 cu privire la remunerarea formatorilor INJ

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/3 din 07.03.2014 cu privire la cererea audienților INJ referitor la recalcularea și majorarea bursei

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/2 din 07.03.2014 cu privire la aprobarea Îndrumarului pentru judecători și procurori „Justiția juvenilă”

Hotărîrea Consiliului INJ nr.2/1 din 07.03.2014 cu privire la aprobarea componenței comisiilor pentru examenele de absolvire

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/4 din 31.01.2014 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/3 din 31.01.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a necesităților de formare inițială a candidaților la funcția de procuror și a Metodologiei de determinare a necesităților de formare continuă a procurorilor   Anexa 1   Anexa 2   

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/2 din 31.01.2014 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestrul II, conform planului de învățămînt 2013-2015   Anexa 1   Anexa 2   Anexa  3   Anexa  4   Anexa  5   Anexa  6   Anexa  7   Anexa  8   Anexa  9  Anexa  10   Anexa  11   Anexa  12   Anexa  13   Anexa 14   Anexa 15   Anexa 16   Anexa 17   Anexa 18   Anexa 19   Anexa 20   Anexa 21   Anexa 22   Anexa 23   Anexa 24   Anexa 25   Anexa 26   Anexa 27   Anexa 28   Anexa 29   Anexa 30   Anexa  31   Anexa  32   Anexa  33

Hotărîrea Consiliului INJ nr.1/1 din 31.01.2014 cu privire la aprobarea curriculumurilor disciplinare pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror în semestrul III, conform planului de învățămînt 2012-2014   Anexa 1   Anexa 2   Anexa  3   Anexa  4   Anexa  5   Anexa  6   Anexa  7   Anexa  8   Anexa  9  Anexa  10   Anexa  11   Anexa  12   Anexa  13


2013


Afișează/Ascunde


Hotărîrea nr.13/5 din 27.12.2013 cu privire la trecerea la pierderi a mijloacelor fixe (tehnica de calcul) ale INJ   Anexa

Hotărîrea nr.13/4 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Concepției de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și procuror, precum și a altor juriști care contribuie la înfăptuirea justiției   Anexa

Hotărîrea nr.13/3 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Metodologiile de determinare a necesităților de formare   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea nr.13/2 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori pentru anul 2014   Anexa

Hotărîrea nr.13/1 din 27.12.2013 cu privire la aprobarea Manualului formatorului

Hotărîrea nr.12/1 din 02.12.2013 cu privire la rechemarea din concediul de odihnă anual a directorului executiv adjunct

Hotărîrea nr.11/4 din 01.11.2013 cu privire la aprobarea Planului de formare continuă în anul 2014   Anexa

Hotărîrea nr.11/3 din 01.11.2013 cu privire la aprobarea modificării Planului de formare formatori în anul 2013   Anexa

Hotărîrea nr.11/2 din 01.11.2013 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de capacitate ale consilierilor de probațiune   Anexa

Hotărîrea nr.11/1 din 01.11.2013 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de capacitate ale șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea nr.10/6 din 27.09.2013 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de capacitate a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești

Hotărîrea nr.10/5 din 27.09.2013 cu privire la aprobarea Concepției de formare continuă a judecătorilor, procurorilor și altor profesioniști din sectorul justiției   Anexa

Hotărîrea nr.10/4 din 27.09.2013 cu privire la aprobarea modelului de curriculum pentru instruirea inițială, a modelului de curriculum pentru instruirea continuă și a Ghidului metodic pentru elaborarea curriculumului   Anexa 1   Anexa 2   Anexa 3

Hotărîrea nr.10/3 din 27.09.2013 cu privire la aprobarea curriculumului pentru formarea formatorilor INJ   Anexa

Hotărîrea nr.10/2 din 27.09.2013 cu privire la aprobarea curriculumurilor pentru instruirea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror, precum și a asistenților judiciari   Anexa 1  Anexa 2   Anexa 3  Anexa 4   Anexa 5   Anexa 6   Anexa 7   Anexa 8   Anexa 9   Anexa 10   Anexa 11   Anexa 12   Anexa 13   Anexa 14   Anexa 15   Anexa 16   Anexa 17   Anexa 18  Anexa 19   Anexa 20   Anexa 21   Anexa 22   Anexa 23   Anexa 24   Anexa 25   Anexa 26   Anexa 27 Anexa 28   Anexa 29   Anexa 30   Anexa 31

Hotărîrea nr.10/1 din 27.09.2013 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de admitere   Anexa 1   Anexa 2

Hotărîrea nr.9/10 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

Hotărîrea nr.9/9 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Asociația Judecătorilor

Hotărîrea nr.9/8 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea Acordului de colaborare între Institutul Național al Justiției și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Hotărîrea nr.9/7 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea curriculumului pentru formarea inițială a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești   Anexa nr.1   Anexa nr.2  Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5

Hotărîrea nr.9/6 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea Planului de învățămînt 2013-2015   Anexa

Hotărîrea nr.9/5 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea evaluarea mijloacelor fixe ale INJ

Hotărîrea nr.9/4 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea aprobarea Politicii de contabilitate a INJ   Anexa

Hotărîrea nr.9/3 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea examinarea dosarelor și completarea rețelei de formatori

Hotărîrea nr.9/2 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea desemnarea reprezentantului

Hotărîrea nr.9/1 din 22.08.2013 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere

Hotărîrea nr.8/1 din 26.07.2013 cu privire la aprobarea modificării componenței Comisiei pentru examenele de capacitate a consilierilor de probațiune

Hotrîrea nr.7/2 din 19.05.2013 cu privire la prelungirea termenului de înscriere la Concursul de admitere 2013   Anexa

Hotrîrea nr.7/1 din 19.05.2013 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de capacitate a consilierilor de probațiune

Hotărîrea nr.6/18 din 05.07.2013 cu privire la proiectul Concepției de formare continuă a profesioniștilor din sectorul justiției   Anexă

Hotărîrea nr.6/17 din 05.07.2013 cu privire la Raportul de activitate al INJ pentru anul 2012   Anexa

Hotărîrea nr.6/16 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare între INJ și Comisia Electorală Centrală

Hotărîrea nr.6/15 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare între INJ și Centrul pentru Drepturile Omului

Hotărîrea nr.6/14 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea modificării tarifului unei ore academice pentru remunerarea personalului didactic

Hotărîrea nr.6/13 din 05.07.2013 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice și remunerarea muncii din 06.06.2007

Hotărîrea nr.6/12 din 05.07.2013 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori   Anexă

Hotărîrea nr.6/11 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea modelelor atestatelor de absolvire a cursurilor de formare inițială a grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești și consilierilor de probațiune   Anexa nr.1   Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4

Hotărîrea nr.6/10 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea Planului de formare continuă a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat pentru trimestrul III, anul 2013   Anexă

Hotărîrea nr.6/9 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea curriculumului stagiului de practică al consilierilor de probațiune   Anexă

Hotărîrea nr.6/8 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea curriculumului stagiului de practică al șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești   Anexă

Hotărîrea nr.6/7 din 05.07.2013 cu privire la modificarea Planului de învățămînt pentru formarea inițială a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești în anul 2013   Anexă

Hotărîrea nr.6/6 din 05.07.2013 cu privire la atenționarea președinților instanțelor judecătorești despre neadmiterea pe viitor la examene a șefilor secretariatelor care vor absenta de la cursurile de instruire inițială

Hotărîrea nr.6/5 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea curriculumurilor stagiului de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea nr.6/4 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea modificării și completării Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea stagiului de practică a audienților INJ care candidează la funcțiile de judecător și procuror din 26.06.2009

Hotărîrea nr.6/3 din 05.07.2013 cu privire la modificarea Regulamentului de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare inițială a judecătorilor și procurorilor la INJ din 29.06.2011

Hotărîrea nr.6/2 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea testelor și spețelor la concursul de admitere 2013

Hotărîrea nr.6/1 din 05.07.2013 cu privire la aprobarea proiectului bugetului INJ pentru anul 2014

Hotărîrea nr.5/6 din 17.05.2013 cu privire la aprobarea anunțului, tematicii și a calendarului de desfășurare a concursului de admitere 2013   Anexa nr.1   Anexa nr.2  Anexa nr.3

Hotărîrea nr.5/5 din 17.05.2013 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul de admitere 2013   

Hotărîrea nr.5/4 din 17.05.2013 cu privire la aprobarea curriculei pentru formarea inițială a consilierilor de probațiune   Anexa nr.1   Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5   Anexa nr.6   Anexa nr.7   Anexa nr.8   Anexa nr.9   Anexa nr.10   Anexa nr.11   Anexa nr.12   Anexa nr.13   Anexa nr.14   Anexa nr.15   Anexa nr.16

Hotărîrea nr.5/3 din 17.05.2013 cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare între INJ și Centrul Național Anticorupție   

Hotărîrea nr.5/2 din 17.05.2013 cu privire la aprobarea Memorandumului de Cooperare între INJ și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Hotărîrea nr.5/1 din 17.05.2013 cu privire la completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea nr.4/2 din 01.04.2013 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea nr.4/1 din 01.04.2013 cu privire la aprobarea rezultatelor examenelor de absolvire   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea nr.3/7 din 15.03.2013 cu privire la aprobarea curriculumului pentru instruirea inițială a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești în anul 2013   Anexa nr.1  Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5   Anexa nr.6   Anexa nr.7   Anexa nr.8   Anexa nr.9   Anexa nr.10   Anexa nr.11   Anexa nr.12   Anexa nr.13   Anexa nr.14

Hotărîrea nr.3/6 din 15.03.2013 cu privire la aprobarea Planului de învățămînt pentru formarea inițială a consilierilor de probațiune în anul 2013   Anexa

Hotărîrea nr.3/5 din 15.03.2013 cu privire la aprobarea Planului de învățămînt pentru formarea inițială a șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești în anul 2013  Anexa

Hotărîrea nr.3/4 din 15.03.2013 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului privind suplinirea posturilor didactice și remunerarea muncii din 06.06.2007

Hotărîrea nr.3/3 din 15.03.2013 cu privire la completarea rețelei de formatori   Anexa

Hotărîrea nr.3/2 din 15.03.2013 cu privire la aprobarea componenței Comisiilor pentru examenele de absolvire

Hotărîrea nr.3/1 din 15.03.2013 cu privire la demersul Ministerului Justiției

Hotărîrea nr.2/3 din 22.02.2013 cu privire la aprobarea modificării planurilor de învățămînt pentru instruirea inițială a candidaților la funcțiile de judecător și procuror în perioadele 2011-2013 și 2012-2014   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea nr.2/2 din 22.02.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal ale salariaților din cadrul Institutului Național al Justiției   Anexa

Hotărîrea nr.2/1 din 22.02.2013 cu privire la alegerea Președintelui Consiliului INJ

Hotărîrea nr.1/9 din 25.01.2013 cu privire la aprobarea modificării Regulamentului cu privire la instruirea inițială și absolvire din 21.06.2007

Hotărîrea nr.1/8 din 25.01.2013 cu privire la exmatricularea audientului Stoianoglo Alexandr

Hotărîrea nr.1/7 din 25.01.2013 cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere

Hotărîrea nr.1/6 din 25.01.2013 cu privire la aprobarea Planului de formare formatori în anul 2013   Anexa

Hotărîrea nr.1/5 din 25.01.2013 cu privire la aprobarea Planului de învățămînt pentru formarea inițială a asistenților judiciari în anul 2013   Anexa

Hotărîrea nr.1/4 din 25.01.2013 cu privire la aprobarea Planului de învățămînt pentru formarea inițială a grefierilor în anul 2013  Anexa

Hotărîrea nr.1/3 din 25.01.2013 cu privire la modificarea statului de personal   Anexa

Hotărîrea nr.1/2 din 25.01.2013 cu privire la respingerea cererilor dlui Ion Nicolaev

Hotărîrea nr.1/1 din 25.01.2013 cu privire la completarea rețelei de formatori   Anexa nr.1   Anexa nr.2


2012


Afișează/Ascunde


Hotărîrea nr.15/4 din 22.12.2012 cu privire la desemnarea reprezentanților din partea Consiliului INJ în componența Comitetului Coordonator al Donatorilor INJ

Hotărîrea nr.15/3 din 22.12.2012 cu privire la aprobarea curriculelor de formare inițială pentru semestrul II, anul de învățămînt 2012-2014 Anexa nr.1  Anexa nr.2  Anexa nr.3  Anexa nr.4 Anexa nr.5  Anexa nr.6  Anexa nr.7  Anexa nr.8  Anexa nr.9  Anexa nr.10  Anexa nr.11  Anexa nr.12  Anexa nr.13  Anexa nr.14  Anexa nr.15  Anexa nr.16  Anexa nr.17  Anexa nr.18  Anexa nr.19 Anexa nr.20  Anexa nr.21  Anexa nr.22  Anexa nr.23  Anexa nr.24  Anexa nr.25  Anexa nr.26  Anexa nr.27  Anexa nr.28  

Hotărîrea nr.15/2 din 22.12.2012 cu privire la aprobarea curriculelor de formare inițială pentru semestrul III, anul de învățămînt 2011-2013 Anexa nr.1  Anexa nr.2  Anexa nr.3  Anexa nr.4 Anexa nr.5  Anexa nr.6  Anexa nr.7  Anexa nr.8  Anexa nr.9  Anexa nr.10  Anexa nr.11  Anexa nr.12  Anexa nr.13

Hotărîrea nr.15/1 din 22.12.2012 cu privire la anunțarea concursului pentru completarea rețelei de formatori Anexa 

Hotărîrea nr.14/1 din 21.12.2012 cu privire la aprobarea modificării statului de personal și a efectivului-limită al INJ Anexa nr.1

Hotărîrea nr.13/4 din 01.10.2012 cu privire la aprobarea curriculelor pentru semestrul III (2011-2013)   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea nr.13/3 din 01.10.2012 cu privire la completarea rețelei de formatori Anexa

Hotărîrea nr.13/2 din 01.10.2012 cu privire la adresa Procuraturii Generale

Hotărîrea nr.13/1 din 01.10.2012 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului suplimentar de admitere 2012   Anexa

Hotărîrea nr.12/12 din 21.09.2012 cu privire la cererea dlui Eduard Camerzan

Hotărîrea nr.12/11 din 21.09.2012 cu privire la cererea dlui Ion Nicolaev

Hotărîrea nr.12/10 din 21.09.2012 cu privire la  cererea dnei Olga Bajurean

Hotărîrea nr.12/9 din 21.09.2012 cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional al Consiliului INJ

Hotărîrea nr.12/8 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea unor regulamente de activitate ale INJ   Anexa nr.1   Anexa nr.2

Hotărîrea nr.12/7 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea curriculelor pentru semestrul I (2012-2014)   Anexa nr.1   Anexa nr.2   Anexa nr.3   Anexa nr.4   Anexa nr.5  Anexa nr.6   Anexa nr.7   Anexa nr.8   Anexa nr.9   Anexa nr.10 Anexa nr.11   Anexa nr.12   Anexa nr.13   Anexa nr.14

Hotărîrea nr.12/6 din 21.09.2012 cu privire la examinarea dosarelor candidaților pentru completarea rețelei de formatori

Hotărîrea nr.12/5 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea numărului de locuri la concursul suplimentar de admitere în anul 2012

Hotărîrea nr.12/4 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere a candidaților la funcția de procuror în UTA Găgăuzia

Hotărîrea nr.12/3 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea listei candidaților la funcția de procuror admiși pentru a fi înmatriculați la INJ   Anexa

Hotărîrea nr.12/2 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea listei candidaților la funcția de judecător admiși pentru a fi înmatriculați la INJ   Anexa

Hotărîrea nr.12/1 din 21.09.2012 cu privire la aprobarea rezultatelor concursului de admitere 2012