Componența

ROTUNDU Diana
ROTUNDU Diana
BULAT Eduard
ROBU Oxana
PAVLIUC Ghenadie
POPOV Ruslan
BULAT Eduard
POPOV Ruslan
ROBU Oxana
PAVLIUC Ghenadie
MÎRA Ghenadie
MÎRA Ghenadie
STRATAN Vitalie
STRATAN Vitalie

ROTUNDU Diana

Procuror, șef al Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor, Președinte al Consiliului INJ
Data nasterii: 20 Mar 1978
Studii: 1999, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:
2017 - prezent, procuror, șef al Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale
martie 2012 – 2017, procuror, şef adjunct al Secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală
aprilie 2011 – februarie 2012, detașată la misiunea OSCE în Moldova, Coordonator Naţional de Proiect „Susţinerea reformei procuraturii şi consolidarea capacităţilor, în baza experienţei statelor baltice”
aprilie 2008 – aprilie 2011, procuror, şef adjunct al Secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală
mai 2003 – aprilie 2008, procuror în Secţia cooperare internaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală
martie 2002 – mai 2003, procuror în Direcţia urmărire penală, Secţia conducere a activităţii de urmărire penală a organelor procuraturii, Procuratura Generală
septembrie 1999 – martie 2002, Procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, ajutor al procurorului, ajutor superior al procurorului
Distincții:
Crucea "Pentru merit", clasa II (2018)
Insigna de piept "Eminent al Procuraturii" (2014)
Diploma de gradul întâi, Guvernul Republicii Moldova (2014)
Diplomă de onoare (2008, 2011)
 

BULAT Eduard

procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii: 16 Mai 1973
Studii: 1994, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Al.I.Cuza” din Iaşi, România
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:
2017-prezent, procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale
2016-2017, procuror, șef-interimar în Secția combaterea traficului de ființe umane în cadrul Procuraturii Generale
2010-2016 – procuror, şef al Secţiei combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale
2008 – procuror, şef al Secţiei prevenire şi combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale
2006 – procuror, şef al Secţiei combaterea corupţiei a Procuraturii Anticorupţie
2005 – procuror, şef al Serviciului analiză şi prognoză al Procuraturii Anticorupţie
2004 – procuror, adjunct al procurorului sectorului Centru, mun. Chişinău
2003 – procuror, şef de serviciu în cadrul Procuraturii Anticorupţie
2001 – adjunct al procurorului judeţului Chişinău
1999 – ajutor superior al procurorului judeţului Chişinău
1997 – procuror în Procuratura de circumscripţie Chişinău
1994 – stagiar, ulterior ajutor al procurorului raionului Criuleni
Distincții:
Crucea ,,Pentru merit" de clasa a II-a (2014)
Medalia ,,Meritul civic" (2012)
Medalia ,,Pentru Serviciu inpecabil" de clasa a III-a (2011)

ROBU Oxana

judecător la Curtea de Apel Chișinău, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 4 Jun 1973
Studii: 1996, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Grad de calificare: gradul II de calificare
Date privind activitatea profesională:
2014 - până în prezent, judecător la Curtea de Apel Chișinău
2004 - 2014, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău
1997 - 2004, consultant juridic la Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău
1996 - 1997, stagiar judecătoresc la Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău
1997 - 2004; 2010 - 2017, lector universitar, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, Departamentul Drept Privat
2006 - 2009, Doctor în drept, diploma nr. DR 1058, eliberată la 15.10.2009, nr.0108
2016 - prezent, Conferențiar universitar, atestat de conferențiar universitar CU nr.044, prin decizia Consiliului  de Conducere al ANACEC nr.4 din 11.05.2018
2013 - prezent, formator al Institutului Național al Justiției
Distincții:
Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova (2017)
 

PAVLIUC Ghenadie

judecător al Judecătoriei Chișinău, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 28 Mai 1974
Studii: 2004, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Drept (licențiat în drept)
2007, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Specialitatea „Administraţia de stat şi municipală” (titlul de master în Administraţia publică)
2016, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal (studii de doctorat)
Grad de calificare: gradul III de calificare ca judecător
gradul de calificare ca funcţionar public: rangul doi, consilier de stat de clasa a III-a Grade științifice: doctor în drept
Date privind activitatea profesională:
2021 - prezent, judecător la Judecătoria Chișinău, oficiul Ciocana
2017 - 2021, vicepreședinte al Judecătoriei Chişinău
2014 - 2017, judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău
2012 - 2014, judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău 2008 - 2012, vicepreședinte al Judecătoriei Dondușeni
2005 -2008, judecător la Judecătoria Dondușeni
2003-2005, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare M.J., transferat în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Râşcani, mun. Chişinău
2002 – 2003 – Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare M.J., numit, prin transfer, în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Ciocana, mun. Chişinău
2000 – 2002 –  Ministerul Justiţiei, executor judecătoresc al Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău. Lector universitar (Drept pr. penal), Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra „Drept Public”
Formator INJ 2016 – prezent, desemnat în calitate de membru al grupului de lucru în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova privind revizuirea Codului de procedură penală;
2017, coautor al manualului „Modele de acte judecătoreşti în procesul penal”;
2017, coautor al manualului „Modele de acte procesuale contravenţionale”.
 
 

POPOV Ruslan

adjunct al Procurorului General, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii: 18 Aug 1976
Studii: 1997, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: 06.12.2019 – prezent, adjunct al Procurorului General
01.08.2018 - 06.12.2019, procuror, șef–interimar al Secției avizare și propuneri de legiferare din cadrul Procuraturii Generale;
20.10.2014 - 01.08.2018, procuror, adjunct al procurorului-șef al municipiului Chișinău, șef al oficiului Ciocana;
22.08.2013 – 20.10.2014, procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale
23.01.2013 – 22.08.2013, procuror-șef-interimar al Procuraturii anticorupţie
2010 – 23.01.2013, procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale
2004 – 2010, procuror, şef al Secţiei nr.1 din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale a Procuraturii Generale
2000 – 2004, procuror, adjunct al procurorului sectorului Buiucani, mun. Chişinău
1998 – 2000, ajutor al procurorului sectorului Buiucani, mun. Chişinău
1997 – 1998, anchetator la Procuratura r-lui Leova
Formator la Institutul Național al Justiției
2013-2017, membru al Consiliului Superior al Procurorilor  

MÎRA Ghenadie

judecător, Președinte al Judecătoriei Anenii Noi, desemnat în componența Consiliului INJ de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 1 Mai 1985
Studii: 2011, cursuri de formare inițială la funcția de judecător, Institutul Național al Justiției 
2010, masterat, specializarea „Drept financiar fiscal”, ASEM 
2008, Facultatea Economie Generală şi Drept, specialitatea: „Drept economic”, ASEM 
Grad de calificare: gradul III de calificare
Date privind activitatea profesională: 2017 septembrie - prezent, Președinte al Judecătoriei Anenii Noi
2017 iunie - prezent, judecător, Judecătoria Anenii Noi
2011-2017 judecător, Judecătoria Soroca

STRATAN Vitalie

judecător, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 8 Jun 1972
Studii: 1996, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare:  gradul III de calificare
Date privind activitatea profesională:
2021 - prezent, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău
2017 – prezent, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
2008 – prezent, judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău 1998 – 2008, Tribunalul Chișinău, reorganizat în Curtea de Apel Chișinău, consultant, consilier al Președintelui, șef al Direcției de Generalizare și Sistematizare a practicii judiciare
1996 – 1998, procuror, ajutor al procurorului sect. Buiucani, mun. Chișinău