Componența

DIMITRAȘ Marcel
BULAT Eduard
ROBU Oxana
MIHAILA Viorica
PAVLIUC Ghenadie
POPOV Ruslan
POPA Igor
GHERASIM Dumitru
DIMITRAȘ Marcel
BULAT Eduard
MIHAILA Viorica
POPOV Ruslan
POPA Igor
GHERASIM Dumitru
ROBU Oxana
PAVLIUC Ghenadie
MUSTEAŢĂ Dorel
MUSTEAŢĂ Dorel

DIMITRAȘ Marcel

procuror-șef al Secției reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor, Președinte al Consiliului INJ
Data nasterii: 7 Mai 1973
Studii: 1995, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: 2017 - prezent, procuror-șef al Secției reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii Generale
august 2016 - 2017, şef-interimar al Secţiei reprezentare în proceduri non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale
decembrie 2013 - august 2016, membru al Colegiului de calificare al Procuraturii Generale
septembrie 2010 - august 2016, procuror, șef al Secției judiciar-civilă și contencios administrativ a Procuraturii Generale
iulie 1998 - august 2010, procuror în Secția judiciar-civilă a Procuraturii Generale
august 1995 - iulie 1998, ajutor al procurorului pentru supravegherea legilor în instituțiile penitenciare
martie 2010 - prezent, formator al Institutului Național al Justiției
februarie 2005 - mai 2006, formator al Centrului de pregătire a cadrelor procuraturii
Distincții:
Medalia „Pentru serviciul impecabil de gradul I” (2015)
Medalia „Pentru serviciul impecabil de gradul II” (2014)
Insigna de piept „Eminent al Procuraturii” (2012)
 
     

BULAT Eduard

procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii: 16 Mai 1973
Studii: 1994, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat „Al.I.Cuza” din Iaşi, România
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:
2017-prezent, procuror-șef al Secției politici, reforme și management al proiectelor din cadrul Direcției politici, reforme și protecția intereselor societății a Procuraturii Generale
2016-2017, procuror, șef-interimar în Secția combaterea traficului de ființe umane în cadrul Procuraturii Generale
2010-2016 – procuror, şef al Secţiei combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale
2008 – procuror, şef al Secţiei prevenire şi combatere trafic de fiinţe umane a Procuraturii Generale
2006 – procuror, şef al Secţiei combaterea corupţiei a Procuraturii Anticorupţie
2005 – procuror, şef al Serviciului analiză şi prognoză al Procuraturii Anticorupţie
2004 – procuror, adjunct al procurorului sectorului Centru, mun. Chişinău
2003 – procuror, şef de serviciu în cadrul Procuraturii Anticorupţie
2001 – adjunct al procurorului judeţului Chişinău
1999 – ajutor superior al procurorului judeţului Chişinău
1997 – procuror în Procuratura de circumscripţie Chişinău
1994 – stagiar, ulterior ajutor al procurorului raionului Criuleni
Distincții:
Crucea ,,Pentru merit" de clasa a II-a (2014)
Medalia ,,Meritul civic" (2012)
Medalia ,,Pentru Serviciu inpecabil" de clasa a III-a (2011)

ROBU Oxana

judecător la Curtea de Apel Chișinău, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 4 Jun 1973
Studii: 1996, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Grad de calificare: gradul II de calificare
Date privind activitatea profesională:
2014 - până în prezent, judecător la Curtea de Apel Chișinău
2004 - 2014, judecător la Judecătoria Ciocana, mun. Chișinău
1997 - 2004, consultant juridic la Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău
1996 - 1997, stagiar judecătoresc la Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău
1997 - 2004; 2010 - 2017, lector universitar, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de drept, Departamentul Drept Privat
2006 - 2009, Doctor în drept, diploma nr. DR 1058, eliberată la 15.10.2009, nr.0108
2016 - prezent, Conferențiar universitar, atestat de conferențiar universitar CU nr.044, prin decizia Consiliului  de Conducere al ANACEC nr.4 din 11.05.2018
2013 - prezent, formator al Institutului Național al Justiției
Distincții:
Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii din Republica Moldova (2017)
 

MIHAILA Viorica

judecător la Curtea de Apel Chişinău, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 3 Apr 1972
Studii: 1996, Faculatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Grad de calificare: gradul IV de calificare
Date privind activitatea profesională:
mai 2017 - până în prezent, judecător la Curtea de Apel Chișinău
2002 - 2017, judecător la Judecătoria sectorului Botanica, mun. Chișinău
1998 - 2002, specialist coordonator al Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii
1993-1998, specialist coordonator la Ministerul Justiției
Distincții:
Diploma de Onoare a Consiliului Superior al Magistraturii (2012)
 

PAVLIUC Ghenadie

vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 28 Mai 1974
Studii: 2004, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Facultatea de Drept (licențiat în drept)
2007, Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova, Specialitatea „Administraţia de stat şi municipală” (titlul de master în Administraţia publică)
2016, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal (studii de doctorat)
Grad de calificare: gradul III de calificare ca judecător
gradul de calificare ca funcţionar public: rangul doi, consilier de stat de clasa a III-a Grade științifice: doctor în drept
Date privind activitatea profesională:
2017 - prezent, vicepreședinte al Judecătoriei Chişinău
2014-2017, judecător de instrucție la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău
2012 - 2014, judecător la Judecătoria Buiucani, mun. Chișinău
2008 - 2012, vicepreședinte al Judecătoriei Dondușeni
2005 -2008, judecător la Judecătoria Dondușeni
2003-2005, Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare M.J., transferat în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Râşcani, mun. Chişinău
2002 – 2003 – Departamentul de Executare a Deciziilor Judiciare M.J., numit, prin transfer, în funcţia de şef-adjunct al Direcţiei Ciocana, mun. Chişinău
2000 – 2002 –  Ministerul Justiţiei, executor judecătoresc al Judecătoriei sectorului Ciocana, mun. Chişinău. Lector universitar (Drept pr. penal), Universitatea de Studii Europene din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra „Drept Public”
Formator INJ 2016 – prezent, desemnat în calitate de membru al grupului de lucru în cadrul Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova privind revizuirea Codului de procedură penală;
2017, coautor al manualului „Modele de acte judecătoreşti în procesul penal”;
2017, coautor al manualului „Modele de acte procesuale contravenţionale”.
 
 

POPOV Ruslan

adjunct al Procurorului General, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii: 18 Aug 1976
Studii: 1997, Facultatea de Drept, Universitatea de Studii Umanistice din Moldova
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: 06.12.2019 – prezent, adjunct al Procurorului General
01.08.2018 - 06.12.2019, procuror, șef–interimar al Secției avizare și propuneri de legiferare din cadrul Procuraturii Generale;
20.10.2014 - 01.08.2018, procuror, adjunct al procurorului-șef al municipiului Chișinău, șef al oficiului Ciocana;
22.08.2013 – 20.10.2014, procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale
23.01.2013 – 22.08.2013, procuror-șef-interimar al Procuraturii anticorupţie
2010 – 23.01.2013, procuror, şef al Direcţiei control al urmăririi penale şi asistenţă metodică a Procuraturii Generale
2004 – 2010, procuror, şef al Secţiei nr.1 din cadrul Direcţiei control al urmăririi penale a Procuraturii Generale
2000 – 2004, procuror, adjunct al procurorului sectorului Buiucani, mun. Chişinău
1998 – 2000, ajutor al procurorului sectorului Buiucani, mun. Chişinău
1997 – 1998, anchetator la Procuratura r-lui Leova
Formator la Institutul Național al Justiției
2013-2017, membru al Consiliului Superior al Procurorilor  

POPA Igor

procuror-șef al Procuraturii Chișinău, sediul Ciocana, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii: 12 Aug 1976
Studii: 1981, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare: licenţiat în drept
Date privind activitatea profesională:
2019 – până în prezent, procuror-șef al Procuraturii Chișinău, sediul Ciocana; viceprocuror al mun. Chișinău
2017 - 2019, adjunct al Procurorului General
2016 – 2017, procuror al municipiului Chișinău
decembrie 2015 – martie 2016, procuror interimar al municipiului Chișinău
2012 – 2015, procuror al sectorului Râșcani, mun. Chișinău
2012 – 2011, procuror pentru misiuni speciale din cadrul Procuraturii Generale
2011 – 2010, procuror al Secției exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale
2010 – 2002, Secția exercitare a urmăririi penale pe cauze excepționale a Procuraturii Generale; procuror secție, șef-adjunct secție; procuror, șef secție
2002 – 2009, ajutor interimar, anchetator în Procuratura sectorului Râșcani, mun. Chișinău
Distincții: 
departamentale

GHERASIM Dumitru

judecător, președinte al Judecătoriei Bălți, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 3 Apr 1966
Studii: 1994, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare: gradul II de calificare
Date privind activitatea profesională: 4.03.2011 – până în prezent, președinte la Judecătoria Bălți
2010-2011, preşedinte interimar la Judecătoria Bălți
2007-2010, vicepreşedinte la Judecătoria Bălți
1996-2007, judecător la Judecătoria Bălți
1995-1996, consultant la Judecătoria Bălți
1994-1995, stagiar la Judecătoria Bălți
Distincții:
Diploma de onoare a Consiliului Superior al Magistraturii (2012, 2016)
Diverse diplome de mulțumire
Medalia „Илья Пророк покровитель ВДВ»
Medalia „25 лет вывода войск из Афганистана»
Simbol memorabil „Командующий ВДВ, Генерал Армии В.Ф. Маргелов»  

MUSTEAŢĂ Dorel

membru al CSM, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 4 Feb 1972
Studii: 1994, Facultatea de drept, Universitatea de Stat din Moldova  
Grad de calificare: gradul III de calificare
Date privind activitatea profesională: 2020 - prezent, membru al Consiliului Superior al Magistraturii
2019 - ianuarie 2020, președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii
07.10.2018- 2019, detașat pentru exercitarea mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
09.11.2016, judecător la Judecătoria Chișinău
06.10.2014, detașat pe perioada exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii
23.09.2011, Președinte al Judecătoriei Anenii Noi pe un termen de 4 ani
16.04.2010, judecător până la atingerea plafonului de vârstă
02.02.2005, judecător la Judecătoria Anenii Noi
14.09.1998 – 25.02.2005, notar cu sediul în mun. Chişinău
23.10.1995 – 14.09.1998, notar de stat la Biroul notarial nr.6 din sectorul Centru, mun. Chișinău
04.09.1995 – 23.10.1995, consultant la Judecătoria Rîşcani, mun. Chişinău
01.08.1994 – 04.09.1995, stagiar la Judecătoria Botanica, mun. Chişinău