Componența

MÎRA Ghenadie
MÎRA Ghenadie
COVALCIUC Ion
COVALCIUC Ion
DULGHIERU Dorin
DULGHIERU Dorin
OSOIANU Tudor
OSOIANU Tudor
EPURE Ghennadi
EPURE Ghennadi
GRECU Viorica
GRIBINCEA Olimpia
GRIBINCEA Olimpia
GRECU Viorica

MÎRA Ghenadie

judecător, Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, desemnat în componența Consiliului INJ de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 1 Mai 1985
Studii: 2011, cursuri de formare inițială la funcția de judecător, Institutul Național al Justiției 
2010, masterat, specializarea „Drept financiar fiscal”, ASEM 
2008, Facultatea Economie Generală şi Drept, specialitatea: „Drept economic”, ASEM 
Grad de calificare: gradul III de calificare
Date privind activitatea profesională: 2023 mai - prezent, Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău 2022 martie - 2023 mai, Vicepreședinte interimar al Curții de Apel Chișinău 2017 septembrie - 2022 martie, Președinte al Judecătoriei Anenii Noi
2017 iunie - prezent, judecător, Judecătoria Anenii Noi
2011-2017 judecător, Judecătoria Soroca

COVALCIUC Ion

procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii:
Studii: 2019 titlul ştiinţific de doctor în drept 2016, absolvent al școlii doctorale Universitatea Liberă Internațională din Moldova Drept procesual penal 2014, absolvent al Universității Libere Internaționale din Moldova ciclul II masterat – Științe penale și Criminalistică 2001, absolvent a Universității de Stat din Moldova, Facultatea Drept, specialitatea drept public 1993, absolvent al Colegiului de Bază de Medicină din mun. Chișinău
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: februarie 2021-prezent, procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți
februarie 2018-februarie 2021, procuror-șef al Procuraturii r-lui Glodeni
noiembrie 2011-2019 februarie 2017, procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun. Bălți
octombrie 2004-noiembrie 2011, procuror în Procuratura mun. Bălți
ianuarie 2003-octombrie 2004, anchetator pe cauze excepționale în cadrul Procuraturii Generale
mai 2002-ianuarie 2003, anchetator al procuraturii sect. Cantemir
octombrie 2001-mai 2002, ajutor interimar al procurorului sect. Cantemir
2016-prezent, lector, Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
2020-2021, formator la Institutul Național al Justiției  

DULGHIERU Dorin

judecător la Curtea de Apel Chișinău, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 27 Apr 1976
Studii: 2016, masterat, specializare „Instituții de drept constituțional și drept administrativ”, ULIM
1998, licență, Facultatea de Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM);  
Grad de calificare: gradul II de calificare 
Date privind activitatea profesională:   2020 – prezent, judecător al Curții de Apel Chișinău
2017 – 2020, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani)
2014 – 2017, președinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău
2016 – 2018, lector universitar la catedra Drept Privat, ULIM

OSOIANU Tudor

profesor universitar, avocat, desemnat în componența Consiliului de Ministerul Justiției.
Data nasterii: 21 Jun 1969
Studii: 1995, Academia Naţională de Poliţie Ştefan cel Mare; 2001, doctor în drept, CŞS ULIM
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:
2020 – prezent, Membru al Comisiei de experți în domeniul atestării nr.8, ramurile ştiinţifice Științe juridice, politice, militare și informații. ANACEC;
2014 – prezent, Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curții Supreme de Justiție, secția penală;
2006 – 2019, Conferenţiar-universitar, catedra Drept, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova;
2006 – prezent, Cercetător ştiinţific superior, coordonator, Institutul de cercetări Juridice, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
2001 – prezent, Avocat;
2001 – prezent, membru, vicepreşedinte al seminarului ştiinţific interuniversitar și al Consiliilor științifice Specializate pentru examinarea tezelor de doctor în drept la specialitatea drept penal (criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative). Referent oficial. (2006 – prezent) Coordonator științific al doctoranzilor la specialitatea drept penal (drept procesual penal; criminalistică);
2001 – 2003, Şeful catedrei Procedură penală şi criminalistică, Universitatea de Criminologie; 1999 – 2001, Director adjunct pentru discipline juridice, Colegiul Republican de Informatică și drept;
1995 – prezent, Lector universitar, lector superior, conferenţiar-universitar, profesor universitar, Catedra Procedură penală, criminalistică și securitate informațională, Academia M.A.I. Ştefan cel Mare.
 
 

EPURE Ghennadi

Procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii: 9 Mai 1991
Studii: prezent, doctorand, Academia „Stefan cel Mare
2021, master în economie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
2021, master în drept, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
2016, cursuri de formare inițială, candidat la funcția de procuror, Institutul Național al Justiției
2015, master în drept, Academia „Stefan cel Mare”
2014, licență în drept, Academia „Stefan cel Mare”
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: 1.11.2021-prezent, procuror, Procuratura Anticorupție
14.12.2017-7.12.2022, procuror, Procuratura mun. Chișinău
10.10.2022-prezent, formator, Institutul Național al Justiției
13.07.2014-prezent, asistent universitar, Academia „Stefan cel Mare”

GRECU Viorica

Consilier în cadrul Cabinetului ministrului, desemnat în componența Consiliului de Ministerul Justiției.  
Data nasterii:
Studii:
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:

GRIBINCEA Olimpia

Director sucursala Chișinău a Organizației National Center for State Courts Williamsburg (NCSC), desemnat în componența Consiliului, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova din 23.03.2024.
Data nasterii:
Studii:
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: