Componența

ROTUNDU Diana
ROTUNDU Diana
MÎRA Ghenadie
MÎRA Ghenadie
STRATAN Vitalie
STRATAN Vitalie
CERBU Adrian
CERBU Adrian
COVALCIUC Ion
COVALCIUC Ion
DULGHIERU Dorin
DULGHIERU Dorin
OSOIANU Tudor
OSOIANU Tudor

ROTUNDU Diana

procuror, șef interimar al Secției asistență juridică și cooperare internațională din cadrul Procuraturii Generale, desemnat în componenţa Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor, Președinte al Consiliului INJ
Data nasterii: 20 Mar 1978
Studii: 1999, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:
2017 - prezent, procuror, șef al Secției protocol, cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Direcției cooperare internațională și integrare europeană a Procuraturii Generale
martie 2012 – 2017, procuror, şef adjunct al Secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală
aprilie 2011 – februarie 2012, detașată la misiunea OSCE în Moldova, Coordonator Naţional de Proiect „Susţinerea reformei procuraturii şi consolidarea capacităţilor, în baza experienţei statelor baltice”
aprilie 2008 – aprilie 2011, procuror, şef adjunct al Secţiei cooperare internaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală
mai 2003 – aprilie 2008, procuror în Secţia cooperare internaţională şi integrare europeană, Procuratura Generală
martie 2002 – mai 2003, procuror în Direcţia urmărire penală, Secţia conducere a activităţii de urmărire penală a organelor procuraturii, Procuratura Generală
septembrie 1999 – martie 2002, Procuratura sect.Centru, mun.Chişinău, ajutor al procurorului, ajutor superior al procurorului
Distincții:
Crucea "Pentru merit", clasa II (2018)
Insigna de piept "Eminent al Procuraturii" (2014)
Diploma de gradul întâi, Guvernul Republicii Moldova (2014)
Diplomă de onoare (2008, 2011)
 

MÎRA Ghenadie

judecător, Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău, desemnat în componența Consiliului INJ de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 1 Mai 1985
Studii: 2011, cursuri de formare inițială la funcția de judecător, Institutul Național al Justiției 
2010, masterat, specializarea „Drept financiar fiscal”, ASEM 
2008, Facultatea Economie Generală şi Drept, specialitatea: „Drept economic”, ASEM 
Grad de calificare: gradul III de calificare
Date privind activitatea profesională: 2023 mai - prezent, Președinte interimar al Curții de Apel Chișinău 2022 martie - 2023 mai, Vicepreședinte interimar al Curții de Apel Chișinău 2017 septembrie - 2022 martie, Președinte al Judecătoriei Anenii Noi
2017 iunie - prezent, judecător, Judecătoria Anenii Noi
2011-2017 judecător, Judecătoria Soroca

STRATAN Vitalie

judecător, Judecătoria Chișinău, desemnat în componența Consiliului INJ de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 8 Jun 1972
Studii: 1996, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare:  gradul III de calificare
Date privind activitatea profesională:
2021 - președinte interimar al Judecătoriei Chișinău
2017 – prezent, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău
2008 – prezent, judecător la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău 1998 – 2008, Tribunalul Chișinău, reorganizat în Curtea de Apel Chișinău, consultant, consilier al Președintelui, șef al Direcției de Generalizare și Sistematizare a practicii judiciare
1996 – 1998, procuror, ajutor al procurorului sect. Buiucani, mun. Chișinău
 

CERBU Adrian

judecător, Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari, desemnat în componența Consiliului INJ de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 17 Apr 1980
Studii: 2009, cursuri de formare inițială, candidat la funcția de judecător, Institutul Naţional al Justiţiei
2008, doctorat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (USM)
2003, masterat, Facultatea de Drept, USM
2002, licenţă, Facultatea de Drept, USM
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: 29 decembrie 2017-prezent, judecător, Judecătoria Criuleni, sediul Dubăsari
8 februarie 2012-28 decembrie 2017, judecător, Judecătoria Bălți, sediul Central
2013-2016, formator, INJ
25 iunie 2010 – avocat, Biroul Asociat de Avocați de pe lângă Institutul de Reforme Penale (activitate suspendată)
1 septembrie 2002-iunie 2018, lector universitar, Departamentul Drept Procedural (anterior Catedra Drept Procesual Penal şi Criminalistică), Facultatea de Drept, USM
20.03.2006-20.03.2008, monitor în cadrul Programului OSCE/ODIHR de monitorizare a proceselor de judecată
  Distincții:
Premiul municipal pentru tineret, Primăria municipiului Chișinău (2007)
Diplomă de onoare pentru aportul considerabil depus în organizarea şi realizarea Conferinței Științifice Studențești, dedicată Zilei Universității de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova (2006)

COVALCIUC Ion

procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Procurorilor
Data nasterii:
Studii: 2019 titlul ştiinţific de doctor în drept 2016, absolvent al școlii doctorale Universitatea Liberă Internațională din Moldova Drept procesual penal 2014, absolvent al Universității Libere Internaționale din Moldova ciclul II masterat – Științe penale și Criminalistică 2001, absolvent a Universității de Stat din Moldova, Facultatea Drept, specialitatea drept public 1993, absolvent al Colegiului de Bază de Medicină din mun. Chișinău
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională: februarie 2021-prezent, procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți
februarie 2018-februarie 2021, procuror-șef al Procuraturii r-lui Glodeni
noiembrie 2011-2019 februarie 2017, procuror, adjunct al procurorului-șef al Procuraturii mun. Bălți
octombrie 2004-noiembrie 2011, procuror în Procuratura mun. Bălți
ianuarie 2003-octombrie 2004, anchetator pe cauze excepționale în cadrul Procuraturii Generale
mai 2002-ianuarie 2003, anchetator al procuraturii sect. Cantemir
octombrie 2001-mai 2002, ajutor interimar al procurorului sect. Cantemir
2016-prezent, lector, Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți
2020-2021, formator la Institutul Național al Justiției  

DULGHIERU Dorin

judecător la Curtea de Apel Chișinău, desemnat în componența Consiliului de Consiliul Superior al Magistraturii
Data nasterii: 27 Apr 1976
Studii: 2016, masterat, specializare „Instituții de drept constituțional și drept administrativ”, ULIM
1998, licență, Facultatea de Drept, Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM);  
Grad de calificare: gradul II de calificare 
Date privind activitatea profesională:   2020 – prezent, judecător al Curții de Apel Chișinău
2017 – 2020, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani)
2014 – 2017, președinte al Judecătoriei Buiucani, mun. Chișinău
2016 – 2018, lector universitar la catedra Drept Privat, ULIM

OSOIANU Tudor

profesor universitar, avocat, desemnat în componența Consiliului de Ministerul Justiției.
Data nasterii: 21 Jun 1969
Studii: 1995, Academia Naţională de Poliţie Ştefan cel Mare; 2001, doctor în drept, CŞS ULIM
Grad de calificare:
Date privind activitatea profesională:
2020 – prezent, Membru al Comisiei de experți în domeniul atestării nr.8, ramurile ştiinţifice Științe juridice, politice, militare și informații. ANACEC;
2014 – prezent, Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curții Supreme de Justiție, secția penală;
2006 – 2019, Conferenţiar-universitar, catedra Drept, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova;
2006 – prezent, Cercetător ştiinţific superior, coordonator, Institutul de cercetări Juridice, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
2001 – prezent, Avocat;
2001 – prezent, membru, vicepreşedinte al seminarului ştiinţific interuniversitar și al Consiliilor științifice Specializate pentru examinarea tezelor de doctor în drept la specialitatea drept penal (criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative). Referent oficial. (2006 – prezent) Coordonator științific al doctoranzilor la specialitatea drept penal (drept procesual penal; criminalistică);
2001 – 2003, Şeful catedrei Procedură penală şi criminalistică, Universitatea de Criminologie; 1999 – 2001, Director adjunct pentru discipline juridice, Colegiul Republican de Informatică și drept;
1995 – prezent, Lector universitar, lector superior, conferenţiar-universitar, profesor universitar, Catedra Procedură penală, criminalistică și securitate informațională, Academia M.A.I. Ştefan cel Mare.