Despre INJ

Institutul Național al Justiției (INJ) a fost inaugurat pe 9 noiembrie 2007. Potrivit Legii privind Institutul Național al Justiției, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova pe 8 iunie 2006, INJ este o instituție publică ce dispune de patrimoniu propriu, autonomie administrativă, științifică și pedagogică. Logoul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ din 25 august 2008.

INJ reprezintă un centru modern de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror, de perfecționare profesională a judecătorilor și a procurorilor în funcție, precum și a altor persoane care contribuie la înfăptuirea justiției. El a fost conceput ca un factor de valoare în promovarea statului de drept în Republica Moldova. INJ pledează pentru independența, transparența și eficiența justiției naționale.

Site-ul Institutului Național al Justiției, realizat cu sprijinul PNUD, prin informația furnizată, asigură vizibilitatea socială a activității INJ și a procesului de formare inițială și continuă a judecătorilor și a procurorilor antrenați în înfăptuirea justiției și protejarea drepturilor omului.