Despre INJ

Institutul Național al Justiției (INJ) a fost inaugurat pe 9 noiembrie 2007. Potrivit Legii privind Institutul Național al Justiției, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova pe 8 iunie 2006, INJ este o instituție publică ce dispune de patrimoniu propriu, autonomie administrativă, științifică și didactică. 

INJ realizează formarea iniţială a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, formarea continuă a judecătorilor în funcție şi a procurorilor în funcţie, a grefierilor, a asistenţilor judiciari, a şefilor secretariatelor instanţelor judecătoreşti, a consultanţilor procurorului, a consilierilor de probaţiune, a avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat, precum şi  formarea inițială și continuă a altor persoane care activează în sectorul justiţiei, în cazurile prevăzute de legislaţie.

INJ a fost conceput ca un factor de valoare în promovarea statului de drept în Republica Moldova. INJ pledează pentru independența, transparența și eficiența justiției naționale.

Site-ul Institutului Național al Justiției, realizat cu sprijinul PNUD, prin informația furnizată, asigură vizibilitatea socială a activității INJ și a procesului de formare inițială și continuă a judecătorilor și a procurorilor antrenați în înfăptuirea justiției și protejarea drepturilor omului.