Functii vacante

Specialist e-learning

Sarcini/activități profesionale principale:

·         Participarea la elaborarea scenariilor cursurilor de formare la distanță.

·         Gestionarea activităților de formare la distanță.

 

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

·         Cetățean al Republicii Moldova.

·         Cunoașterea limbii de stat.

·         Studii superioare.

·         Experiența de muncă/cunoștințe

Administrator LMS ILIAS (Platformă de instruire la distanță)

Sarcini/activități profesionale principale:

·         Participare la procesul de dezvoltare, testare, plasare a cursurilor în LMS ILIAS.

·         Administrarea LMS ILIAS.

·         Administrarea utilizatorilor și cursurilor.

 

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

·         Cetățean al Republicii Moldova.

·         Cunoașterea limbii de stat.

·         Studii superioare sau tehnice în domeniul tehnologiilor informaționale.

·         Experiență de muncă/cunoștințe

Administrator de rețea

Sarcini /activități profesionale principale:

·         Mentenanța stațiilor de lucru și oferirea suportului tehnic la utilizatori.

·         Administrarea rețelei locale.

·         Administrarea site-urilor Institutului Național al Justiției.

·         Participarea la dezvoltarea și asigurarea funcționalității infrastructurii IT a institutului.

 

Cerințe generale pentru ocuparea postului:

·         Cetățean al Republicii Moldova.

·         Cunoașterea limbii de stat.