Cursuri HELP

Cursuri electronice HELP preluate de INJ

Aceste e-cursuri sunt lansate periodic de INJ cu tutorii certificați HELP, pentru beneficiarii săi, pe platforma ILIAS a INJ sau HELP a CoE și sunt certificate de INJ (certificat electronic) cu evidența orelor academice acumulate în intranet-ul INJ. 

Informația despre lansări o găsiți la rubrica Anunțuri.

click pe denumire pentru a afla mai multe

 

1. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

2. Cooperarea juridică internațională în materie penală 

3. Curs electronic în domeniul antidiscriminării ÎN DESFĂȘURARE

4. Justiția în interesul copilului 

5. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină

6. Alternative la detenție

7. Dreptul familiei și drepturile omului ÎN DESFĂȘURARE

8. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială) 

9. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) 

10. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială

11. Accesul femeilor la justiție

12. Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați

13. Discursul de ură 

14. Mediul ambiant și drepturile omului

15. Garanțiile pocedurale în procedurile penale și drepturile victimelor 

16. Standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP)

17. Raționamentul judiciar și drepturile omului 

18. Violența împotriva femeilor și violența domestică 

19Protecția datelor personale și dreptul la viața privată ÎN DESFĂȘURARE

20Criminalitatea informatică și probele electronice ÎN DESFĂȘURARE

 

Cursuri electronice HELP

Aceste e-cursuri sunt în acces liber pe Platforma HELP a CoE în diferite limbi, de regulă nu sunt asigurate cu tutorat și se certifică automat de către HELP (certificat electronic), fără evidența automată a numărului de ore academice acumulate în intranet-ul INJ.

click pe banner pentru a accesa e-cursurile

 

 

Pentru asistență tehnică contactați-ne la e-mail tatiana.ciaglic@inj.gov.md, tel 068199443.