Cursuri HELP

Cursuri electronice HELP preluate de INJ

Aceste e-cursuri sunt lansate periodic de INJ cu tutorii certificați HELP, pentru beneficiarii săi, pe platforma ILIAS a INJ sau HELP a CoE și sunt certificate de INJ (certificat electronic) cu evidența orelor academice acumulate în intranet-ul INJ. 

Informația despre lansări o găsiți la rubrica Anunțuri.

click pe denumire pentru a afla mai multe

 

1. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului 

2. Cooperarea juridică internațională în materie penală (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

3. Curs electronic în domeniul antidiscriminării (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

4. Justiția în interesul copilului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

5. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină

6. Alternative la detenție

7. Dreptul familiei și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

8. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială) 

9. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) 

10. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială(include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

11. Accesul femeilor la justiție

12. Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

13. Discursul de ură (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

14. Mediul ambiant și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

15. Garanțiile pocedurale în procedurile penale și drepturile victimelor (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

16. Standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP)

17. Raționamentul judiciar și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

18. Violența împotriva femeilor și violența domestică (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

19Protecția datelor personale și dreptul la viața privată (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

20Criminalitatea informatică și probele electronice 

21Dreptul muncii și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

22. Azilul și Drepturile Omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

 

Cursuri electronice HELP

Aceste e-cursuri sunt în acces liber pe Platforma HELP a CoE în diferite limbi, de regulă nu sunt asigurate cu tutorat și se certifică automat de către HELP (certificat electronic), fără evidența automată a numărului de ore academice acumulate în intranet-ul INJ.

click pe banner pentru a accesa e-cursurile

 

 

Pentru asistență tehnică contactați-ne la e-mail tatiana.ciaglic@inj.gov.md, tel 068199443.