Resurse electronice

 

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

 

Baza de date HUDOC oferă acces la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului

Fișe tematice privind jurisprudența CtEDO

Note informative privind jurisprudența CtEDO

Selecția de cazuri-cheie

Prezentare generală a jurisprudenței CtEDO

Platforma de partajare a cunoștințelor CEDO completează instrumentele de informare existente, cum ar fi HUDOC.
 

Jurisprudența națională

 

Baza de date a hotărîrior Curții Constituționale a Republicii Moldova oferă acces la hotărîrile, deciziile, sesizările, avizele și adresele Curții Consituționale începând cu anul 1995.
  Sistemul de căutare analitică a jurisprudenței Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova
Baza de date a hotărârilor instanțelor judecătorești din Republica Moldova
 

Resurse electronice naționale

 

 

IBN (Instrumentul Bibliometric Național) este cea mai mare bibliotecă electronică cu acces deschis la articole publicate în reviste științifice, în culegerile manifestărilor științifice, în revistele de popularizare a științei și în revistele socio-culturale din Republica Moldova în perioada 1993-prezent. Inclusiv puteți accesa articolele Revistei Institutului Național al Justiției.

 

 

 

SIBIMOL (Sistemul Integrat al Bibliotecilor Informatizate din MoLdova) asigură, prin portalul său, accesul beneficiarilor din Moldova la cataloagele colective, la bazele de date, la resursele electronice ale ţărilor lumii.
e-Resurse Drept. Biblioteca Publică de Drept oferă acces la documente digitalizate din colecțile de carte și ediții periodice ale Bibliotecii Publice de Drept, dar și la surse cu caracter juridic, aflate în acces liber pe Internet.

 

JUSTAT - sistem informațional automatizat (SIA), disponibil online, utilizat pentru consultarea și analiza unor date statistice referitoare la sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. JUSTAT include tablouri de bord cu date statistice, indicatori cheie de performanță judecătorească și alte informații utile pentru evaluarea rezultatelor activității instanțelor judecătorești din Republica Moldova.

   

Resurse electronice ale altor state și internaționale

 

Biblioteca virtuală a Școlii Naționale de Grefieri din România (ȘNG) oferă acces la mai multe materialele didactice (inclusiv tutoriale video) puse la dispoziţie pentru studiu de ȘNG în diferite domenii de interes pentru cursanţi. Pentru acces la materiale urmează să Vă creați un cont pe Platforma ȘNG.
Produse e-learning și resurse ale Rețelei Europene de Formare Judiciară
Baza de date HUDOC oferă acces la jurisprudenţa Curţii europene a Drepturilor Omului (hotărârile Marii Camere, camerelor şi comitetelor, decizii, cauze comunicate, avize consultative şi rezumate juridice extrase şi Note de informare cu privire la jurisprudenţă), a Comisiei europene a drepturilor omului (decizii şi rapoarte) şi a Comitetului Miniştrilor (rezoluţii).
Resursele online ale Consiliului Europei conțin publicații pe diverse subiecte, inclusiv drept, în format electronic.

CEPEJ-STAT oferă diferite date despre sistemele judiciare ale statelor membre ale Consiliului Europei. Inromația se bazează pe o metodologie care a fost aplicată pentru colectarea unui număr vast de date judiciare cantitative și calitative. Sunt disponibile datele pentru anii 2010,2012 și 2014.     

 

Porlalul EUR-Lex oferă informații complexe, acces la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dreptul UE și alte informații adiacente.

 

N-Lex oferă un punct unic de acces la bazele de date legislative naționale ale țărilor din UE.

Portalul e-justiție este conceput ca un viitor punct de contact on-line în domeniul justiției. Informațiile prezentate țin de un spectru larg de aspecte juridiare - legislația comunitară; jurisprudență; profesii juridice și rețele profesionale; glosare și terminologie; proceduri judiciare; formulare electonice și multe alte date utile profesioniștilor din sectorul justiției.

Rețeaua Judiciară Europeană (RJE) oferă resurse pentru cooperare judiciară în materie penală în spațiul UE - atlasul judiciar, instrumente pentru cooperare judiciară, biblioteca judiciară, lsita punctelor de contac al REJ și alte materiale utile în domeniul menționat. 

 

Rețeaua națională de judecători-coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene oreră resurse de referință privind cooperarea judiciară în UE.

 

Resursele Institutului CEELI.

Baza de date juridice Legislația Comunității Statelor Independente conține legile, codurile, hotăririle și alte documente în limba rusă ale următoarelor state: Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Federația Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan și Ucraina.

Resursele electronice din rețeaua internet ale Bibliotecii Naționale ale Rusiei

Biblioteca Gallagher a Școlii de drept, Universității din Washington oferă acces la baze de date, site-uri web cu informații legale și materiale (inclusiv legi, decizii judecătorești și documente adiacente) și/sau alte materiale legale. Majoritatatea materialelor pot fi accesate de utilizatori prin intermediul rețelei internet dar alte resurse sunt restricționate fiind accesibile studenților, staff-ului și vizitatorilor bibliotecii. Lista prezentată nu include materialele cre sunt accestibile în Bloomberg Law, LexisNexis, and Westlaw.

   

Resursele informaționale online ale Consiliului europei sunt disponibile numai prin intermediul rețelei Consiliului (computer de birou sau wi-fi). Acestea pot fi utilizate de personalul Consiliului și, în unele cazuri, de vizitatorii externi, numai în scopuri de cercetare. Distribuirea către alte persoane nu este permisă. Utilizatorii sunt responsabili în mod individual pentru respectarea clauzelor și condițiilor de utilizare specifice, în conformitate cu contractele de licență și cu legislația privind drepturile de autor.

 

Baza de date a tratatelor și acordurilor Uniunii Europene

Bazele de date și resursele electonice ale Bibliotecii de Drept a Congresului Statelor Unite ale Americii oferă informații legale și legislative pentru SUA și toată lumea. Puteți accesa aceste titluri alfabetic, după denumire sau domeniu. Notă: unele surse sunt cu cces gratuit altele pot fi accesate în baza permisiunii. Verificați disponibilitatea resursei pentru a vedea condițiile de accesare.

 

STIMAȚI VIZITATORI,

ÎN CAZUL ÎN CARE AVEȚI PROPUNERI DE COMPLETARE A BAZEI NOASTRE DE RESURSE ELECTONICE, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI PRIN INTERMEDIUL URMĂTOAREI ADRESE: inj@inj.gov.md