Proiecte

Institutul Național al Justiției, în calitate de unicul centru de formare judiciară din țară, este beneficiarul mai multor proiecte internaționale implementate sau în derulare.

NR DENUMIREA PROIECTULUI PARTENERI ACȚIUNI REALIZATE
1. Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, în particular pentru combaterea discriminării în Republica Moldova Consiliul Europei

Și Uniunea Europeană (PBG II)

(Proiect finalizat)
A avut loc ședința finală a Comitetului de coordonare a proiectului CoE privind combaterea discriminării.

În perioada 2019-2023, s-au desfășurat multiple seminare de formare continuă, rularea repetată a cursului la distanță HELP în domeniul antidiscriminării, școli tematice pentru formatori, care au acoperit diverse aspecte ce vizează domeniul vast al nediscriminării. De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată evaluării impactului instruirilor, pregătirii trainerilor pentru a spori interactivitatea formării judiciare în sala de curs și online, dezvoltării abilităților utilizând metode andragogice de predare, precum și certificării a nouă tutori naționali HELP.

2023 - 11 și 12 ianuarie - școala de iarnă pentru formatori Metodologia de formare a adulților (11 participanți).

2022 - seminar online (ToT) privind acomodarea rezonabilă, la care au participat opt formatori INJ.

2021 - ca urmare a finalizării cu succes a cursului online de instruire privind metodologia HELP din decembrie 2020, nouă formatori ai INJ au devenit tutori certificați HELP.

De asemenea, 13 formatori ai INJ au participat la seminarul online Cheia interactivității în formarea judiciară în sala de curs și online (12 și 13 iulie 2021).

O altă activitate realizată a fost școala de toamnă (online) Nediscriminarea și aplicarea noilor tehnici de învățare (2, 3 și 5 noiembrie 2021), la care au participat 13 formatori, precum și seminarul online Dreptul la educația incluzivă (15 și 16 decembrie 2021), la care au participat 11 formatori.

Pe segmentul e-Instruire, a fost lansat e-cursul HELP în domeniul antidiscriminării. Cursul include noile tendințe în materia interzicerii discriminării în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare pe criteriu de rasă, culoare, limbă, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere sau naștere, situațiile de discriminare pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, precum și în caz de discriminare pe criteriu de dizabilitate.

2020 - pe 24 și 25 august, 15 formatori au participat la seminarul online privind investigarea infracțiunilor motivate de ură. De asemenea, pe 9 și 10 decembrie 2020, nouă formatori au participat la un curs internațional de instruire pentru a deveni tutori certificați ai Programului HELP (a se vedea anul 2021 raportarea privind certificarea lor).

Pe segmentul instruirii continue a fost introdus un nou curs de formare continuă în materia nediscriminării și egalității.
2. Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme de soluționare extrajudiciare pentru victimele discriminării, infracțiunilor motivate de ură și discursurilor de instigare la ură în țările Parteneriatului Estic

parte a Parteneriatului pentru Buna Guvernare II, co-finanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei
Consiliul Europei

Și Uniunea Europeană (PBG II)

(Proiect finalizat)
În perioada martie - iunie 2021, opt formatori ai INJ (judecători și procurori), precum și reprezentanți ai PG și ai IGP, au participat la cursul online de formare formatori Combaterea infracțiunilor motivate de prejudecată.
3. Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova

finanțat de Guvernul Norvegiei
Consiliul Europei

(Proiect finalizat)
În perioada 13 - 15 iulie 2020, 31 de formatori au participat la școala de vară online privind dreptul la libertate și siguranță.
4. Accesul femeilor la justiție - respectarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene privind egalitatea de gen

proiectul regional al Parteneriatului pentru Buna Guvernare
Consiliul Europei Formatorii INJ, beneficiari ai programului de mentorat al CoE privind accesul femeilor la justiție.

Un grup de formatori de la Institutul Național al Justiției au participat la programul de mentorat pentru profesioniștii din sectorul juridic în domeniul accesului femeilor la justiție. Cursul s-a desfășurat în perioada 21-23 iunie 2022, la Budapesta, Ungaria, și a întrunit reprezentanți ai sistemului de drept național din Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Republica Moldova. Programul a urmărit consolidarea competențelor practicienilor cu privire la Convenția de la Istanbul a Consiliului Europei și la standardele ce țin de egalitatea de gen, fortificând actul de formare în cadrul instituțiilor judiciare din țările Parteneriatului estic.

Formatorii INJ au participat la o nouă ediție a Programului de mentorat al CoE dedicat accesului femeilor la justiție.

În perioada 4-8 septembrie 2023, la Budapesta, Ungaria, a avut loc o nouă ediție a Programului de mentorat pentru profesioniștii din domeniul juridic. Cinci formatori ai Institutului Național al Justiției au participat la acest program, pentru ca, ulterior, să aplice cunoștințele în pregătirea altor profesioniști din sistemul de drept.
5. Consolidarea protecției drepturilor omului ale refugiaților și migranților din Republica Moldova Consiliul Europei „Casa mea e și casa ta: împreună în siguranță”: concurs republican de arte plastice, ediția a IV-a

Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova și audienții INJ: dialog și reflecții despre situația actuală privind refugiații și relațiile diplomatice dintre Chișinău și Kiev

Un nou e-curs pe Platforma HELP a Consiliului Europei „Azilul și Drepturile Omului”

INJ: atelier de artă dedicat Zilei Mondiale a Refugiatului

Întrevedere cu Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange
6. Sprijin pentru pluralismul media și libertatea de exprimare în Republica Moldova Consiliul Europei Pe 8 noiembrie 2023 a avut loc atelierul de formare a formatorilor cu privire la noua Lege privind accesul la informațiile de interes public (LAIPI), care va intra în vigoare în ianuarie 2024. La această activitate au fost certificate 9 persoane.

Pe 27 noiembrie 2023, a avut loc seminar de instruire a judecătorilor specializați în examinarea acțiunilor de contencios administrativ pe domeniul noii Legi privind accesul la informațiile de interes public - instruiți 20 judecători.

Pe 28 noiembrie 2023, a avut loc seminar de instruire a judecătorilor specializați în examinarea acțiunilor de contencios administrativ pe domeniul noii Legi privind accesul la informațiile de interes public - instruiți 11 judecători.
7. Cooperare în materie electorală în Republica Moldova Un reprezentat al INJ a participat la Conferința Improving Eletoral Processes and Elections: The Role of Electoral Training Centres (28 și 29 noiembrie 2023), cu prezentarea Developing training policies for judges and other stakeholders in electoral field. Experience of the National Institute of Justice of Moldova.

14 septembrie 2023 - Seminar „Particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată din Moldova la alegerile locale”. Instruiți 37 judecători specializați în examinarea acțiunilor de contencios administrativ

20 septembrie 2023 - Seminar „Finanțarea grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației electorale”. Instruiți 58 beneficiari
8. Combaterea discriminării, discursului de ură și a crimelor motivate de prejudecată în Republica Moldova Consiliul Europei și UE (PBGIII) https://rm.coe.int/project-fiche-ro/1680ac64bc

19-20 ianuarie 2023 - Seminar Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO. Instruiți 22 beneficiari

29 mai 2023 - Seminar Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO. Instruiți 22 beneficiari

30 mai 2023 - Seminar Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO. Instruiți 14 beneficiari

17 februarie 2023 - Seminar Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase. Instruiți 16 beneficiari

16 februarie 2023 - Seminar Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase. Instruiți 23 beneficiari

23 noiembrie 2023 - Seminar Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO. Instruiți 22 beneficiari

24 noiembrie 2023 - Seminar Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CEDO. Instruiți 40 beneficiari

30 noiembrie 2023 - Seminar Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase. Instruiți 16 beneficiari

1 decembrie 2023 - Seminar Nediscriminare și egalitate. Standardele de protecție ale minorităților etno-lingvistice și religioase. Instruiți 28 beneficiari
9. Sprijinirea implementării Convenției de la Istanbul în Republica Moldova Consiliul Europei și Uniunea Europeană În vederea preluării bunelor practici privind mecanismul georgian de monitorizare a feminicidului și modelul de implementare a Convenției de la Istanbul la nivel de legislație națională, mai mulți exponenți ai instituțiilor-cheie din Republica Moldova au efectuat o vizită de studiu la Tibilisi, în perioada 4-6 aprilie 2023.

Mai multe detalii aici.
10. Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova Consiliul Europei și Uniunea Europeană În perioada 28 februarie-2 martie 2023, un grup de judecători, procurori și ofițeri de urmărire penală a participat la școala tematică cu genericul „Prevenirea și combaterea exploatării și abuzului sexual a copiilor în mediul online”. Activitatea a fost organizată în parteneriat de Institutul Național al Justiției și Proiectul Consiliului Europei „Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova”, în cadrul Planului de acțiuni al CoE pentru Republica Moldova (2021-2024).Mai multe detalii aici.

Întrevedere cu reprezentanții proiectului CoE „Protecția copiilor împotriva violenței și prevenirea acesteia, inclusiv în mediul online în Republica Moldova”.
11. Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor în Republica Moldova Consiliul Europei și Uniunea Europeană (PBGIII) https://rm.coe.int/pgg-iii-project-factsheet-moldova-3430-support-modernisation-romanian/1680ac539b

A avut loc prima ședință a Comitetului tehnic al proiectului UE-CoE Sprijin pentru modernizarea în continuare a managementului instanțelor judecătorești în Republica Moldova.

Delegația INJ a participat la cea de-a a 41-a reuniune plenară a Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ).
12. Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor Consiliul Europei și Uniunea Europeană (PBGIII) https://rm.coe.int/reg-pfs-2914-women-s-access-to-justice/1680aafa73

A avut loc prima reuniune a comitetului tehnic al proiectului UE-CoE „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor”.
13. Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova - Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic PNUD

Suportul financiar al Guvernului SUA
2023 - seminarul pentru formatori Raționamentul juridic în cadrul formării inițiale a procurorilor și judecătorilor (follow-up) s-a desfășurat pe 27 februarie 2023 și au participat 15 persoane.

2022 - lansarea versiunii în limba română a cărții judecătorului american Richard A. Posner Cum gândesc judecătorii. Exemplarele cărții au fost transmise judecătorilor și instanțelor judecătorești, universităților și bibliotecilor din țară, formatorilor INJ, precum și altor profesioniști și organizații din sectorul justiției.

18 formatori ai INJ au fost familiarizați cu e-cursul Legal English în cadrul seminarului Implementarea cursului online de Engleză Juridică.

2021 - seminarul Metodologia privind aplicarea raționamentului judiciar în cadrul instruirilor prin activități simulative, la care au participat 27 formatori (29 noiembrie 2021).

În perioada 3-6 mai 2022, audienții Institutului Național al Justiției au reprezentat Republica Moldova la prestigiosul concurs european THEMIS al Rețelei Europene de Formare Judiciară. Ediția din acest an, cu genericul „Uniunea Europeană și dreptul procesual penal”, s-a desfășurat la Napoli, Italia (3 audienți - Olga Marandici, candidată la funcția de judecător, Ștefan Milicenco, candidat la funcția de judecător, și Cristian Iordan, candidat la funcția de procuror).
14. Încetarea violenței în bază de gen prin adoptarea unei abordări coordonate comprehensiv pe ambele maluri ale râului Nistru Suportul financiar al Misiunii OSCE în Republica Moldova 2022 - editarea Ghidului practic pentru profesioniștii din domeniul justiției - Dreptul victimelor infracțiunilor la reabilitare și compensare, în ediție bilingvă (i.e. în română și rusă). Acest Ghid este utilizat ca suport didactic în cadrul instruirii inițiale și a celei continue pe segmetul protecției drepturilor victimelor și a justiției restaurative.
15. O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova EcoContact 2022 - Școală de vară Regimul de protecție a ariilor protejate: aspecte de investigare și examinare a infracțiunilor de mediu (certificați 24 formatori și reprezentanți ai autorităților de mediul din România și RM).

Pe 12 aprilie 2023, 4 judecători și 13 procurori au participat la cursul de instruire cu tema „Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: apă, solul și subsolul”.

Pe 10 mai 2023, 8 judecători și 13 procurori au participat la cursul de instruire cu tema „Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: fondul forestier, arii protejate și fondul cinegetic”.

Pe 17 mai 2023, 6 judecători și 10 procurori au participat la atelierul de lucru cu tema „Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: aer, deșeuri și proceduri de ESM/EIM”.

Pe 16 noiembrie 2023, 8 judecători și 12 procurori au participat la cursul de instruire cu tema „Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: apă, solul și subsolul”.

Pe 23 noiembrie 2023, 2 judecători și 14 procurori au participat la atelierul de lucru cu tema „Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: aer, deșeuri și proceduri de ESM/EIM”.

Pe 30 noiembrie 2023, 7 judecători și 12 procurori au participat la atelierul de lucru cu tema „Particularitățile investigării și examinării infracțiunilor ecologice: fondul forestier, arii protejate și fondul cinegetic”.

Pe 7 decembrie 2023, 9 judecători și 16 procurori au participat la atelierul de lucru cu tema „Particularitățile cadrului normativ din domeniul eficienței energetice și schimbărilor climatice”.
16. Instanțe Judecătorești Model USAID 2022 - 32 de persoane au fost instruite în domeniul utilizării tehnologiilor informaționale și gestionarea electronică a dosarelor, Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD), Soluția Informatică e-Dosar Judiciar și administrarea aplicației de conferință.

De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, 16 formatori au participat la modulul 1 al unei școli tematici, intitulat Relaționarea eficientă cu justițiabilii, iar 14 formatori - la modulul 2 Discurs public și comunicarea cu mass-media. Social media marketing și copywriting.

La 14 martie 2023, 6 beneficiari au participat la atelierul de lucru cu tema „Instrumente CEPEJ pentru administrarea eficientă a instanței de judecată”.

La 15 martie 2023, 8 beneficiari au participat la seminarul cu tema „Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi gestionarea electronică a dosarelor (E-dosar)”.

Pe 21 martie 2023, 14 beneficiari INJ au participat la seminarul „Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței”.

Pe 22 martie 2023, 11 beneficiari INJ au participat la seminarul „Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței”.

Pe 23 martie 2023, 12 beneficiari INJ au participat la seminarul „Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței”.

Pe 24 martie 2023, 13 beneficiari INJ au participat la seminarul „Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței”.

În perioada 12 - 23 iunie 2023, angajații mai multor instanțe judecătorești de prim nivel, printre care președinții, vicepreședinții, judecători, șefi de secretariat, etc. au participat la 8 cursuri de instruire cu tema „Aplicarea procedurilor de monitorizare a performanței” (Criuleni, Hâncești, Strășeni, Căușeni, Drochia, Soroca, Comrat, Cimișlia).
17. „La Strada” 21 de formatori au participat în perioada 8 - 12 noiembrie 2021 la școala de toamnă Investigarea și judecarea cazurilor de abuz și exploatare sexuală asupra copiilor comise cu utilizarea tehnologiilor informaționale.

Școală de primăvară - 14-15 martie 2023 cu tematica „Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor cu caracter sexual”, la care au participat 11 judecători și 16 procurori.

Seminar - 11-12 aprilie 2023 cu tematica „Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor cu caracter sexual”, la care au participat 9 judecători și 14 procurori.

Școală de toamnă - 2-3 octombrie 2023 cu tematica „Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor”, la care au participat 26 beneficiari.

Seminar - 19-20 octombrie 2023 cu tematica „Metodici și tactici de investigare și examinare a cauzelor privind infracțiunile cu caracter sexual comise prin intermediul tehnologiilor informaționale. Aspecte privind abuzul online al minorilor”, la care au participat 27 beneficiari.

Seminar - 13-14 noiembrie 2023 cu tematica „Particularitățile investigării și judecării infracțiunilor cu caracter sexual”, la care au participat 14 judecători și 17 procurori.
18. Suport pentru prevenirea și combaterea corupției în sectorul justiției 15 formatori au participat la o școală de toamnă online privind etica și deontologia profesională.
19. Proiectul JARA (Reforma Justiției și Anticorupție) USAID Pe 14 și 15 septembrie 2023 a avut loc Atelierul de formare a formatorilor în domeniul anticorupției, fiind certificate 10 persoane.

La INJ a fost lansat Proiectul USAID de reformă a justiției și combatere a corupției - JARA.
20. Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale în Moldova OHCHR Pe 15 și 16 iunie 2023 s-a desfășurat atelierul de lucru pentru formatori Responsabilitatea pentru discursul instigator la ură în Republica Moldova (15 certificări).
21. Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, implementat de GIZ 21 ianuarie 2022, la lecția publică „Jurisdicția în materie penală din Germania”, susținută, în format online, de dr. Mayeul Hiéramente, avocat specializat în materie penală (Hamburg) (35 audienți 15 jud./20 proc).

7-19 ianuarie 2023 - Seminar cu tema „Investigația financiară și recuperarea activelor”, fiind instruiți 26 beneficiari.

28 februarie - 2 martie 2023 - Seminar cu tema „Investigația financiară și recuperarea activelor”, fiind instruiți 20 beneficiari.

17-19 ianuarie 2023 - Curs de instruire cu tema „Management instituțional și leadership”, fiind instruiți 17 beneficiari.

19-20 ianuarie 2023 - Curs de instruire „Discursul public”, fiind instruiți 18 beneficiari.

24-26 ianuarie 2023 - Curs de instruire cu tema „Management instituțional și leadership”, fiind instruiți 17 beneficiari

1-2 februarie 2023 - Curs de instruire „Discursul public”, fiind instruiți 20 beneficiari.

7-8 februarie 2023 - Curs de instruire „Discursul public”, fiind instruiți 16 beneficiari.

7-9 februarie 2023 - Curs de instruire cu tema „Management instituțional și leadership”, fiind instruiți 19 beneficiari

14-15 februarie 2023 - Curs de instruire „Discursul public”, fiind instruiți 13 beneficiari.

14-16 februarie 2023 - Curs de instruire cu tema „Management instituțional și leadership”, fiind instruiți 20 beneficiari

3-7 iulie 2023 - Școală de vară „Investigații financiare și recuperarea activelor”, fiind instruiți 24 beneficiari.

3-7 iulie 2023 - Școală de vară „Recuperarea activelor”, fiind instruiți 23 beneficiari.

4-8 septembrie 2023 - Curs de instruire intensivă „Asistența juridică internațională și abuzul de structurile offshore”, fiind instruiți 23 beneficiari.

11-15 septembrie 2023 - Curs de instruire intensivă „Softurile analitice - Analyst notebook”, fiind instruiți 17 beneficiari.

9-13 octombrie 2023 - Curs de instruire intensivă „Recuperarea activelor”, fiind instruiți 24 beneficiari.
22. Deblocarea impunității traficanților și sprijinirea justiției pentru victimele traficului de persoane în Sud-Estul Europei (SEE) Agenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor și Criminalității (UNODC) 12.09.2023, Masă rotundă pentru consolidarea experienței acumulate și schimbul de practici pentru participanții la atelierul „Răspunsul statului la cazurile de trafic de ființe umane, din perspectiva echității, eficienței și centrării procesului penal pe victimă” (participanți sunt persoanele implicate în simularea din 24-26 octombrie 2022).

În perioada 29-31 mai 2023, a fost organizată o simulare de proces „Răspunsul statului la cazurile de trafic de ființe umane din perspectiva echității, eficienței și centrării procesului penal pe victimă”, cu implicarea audienților candidați la funcția de judecător (4 aud.) și de procuror (7 aud.), judecători (3) și procurori (6) în funcție.

În perioada 24-26 octombrie 2022, a fost organizată o simulare de proces cu implicarea audienților candidați la funcția de judecător (8 aud.) și de procuror (7 aud.), judecători (7) și procurori (3) în funcție.
23. Consolidarea capacității instituționale a Institutului Național al Justiției din Republica Moldova implementat de Institutul Național al Magistraturii din România în cooperare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova, cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid), sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe din România În lunile septembrie și octombrie 2023, beneficiarii Institutului Național al Justiției s-au aflat în stagii de formare profesională la tribunalele și parchetele din România. Programele de inițiere au durat câte trei zile, fiind o parte importantă în procesul de dobândire a noilor cunoștințe, de împărtășire a experiențelor și dezvoltare a competențelor profesionale.

În perioada dată au avut loc șapte stagii de practică. 18 audienți și absolvenți INJ, candidați la funcțiile de judecător și de procuror, și 10 judecători și procurori în funcție au fost repartizați la Judecătoria Suceava, Curtea de Apel Iași, instanțele din circumscripția Tribunalului București, Curtea de Apel București, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, unități de parchet din raza Parchetului de pe lângă Tribunalul București și la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București.

Mai multe detalii aici.

În perioada 16-17 noiembrie 2023, formatorii Institutului Național al Justiției: Livia Mitrofan, Președintă interimară a Judecătoriei Chișinău, și Alexandru Negru, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au participat la lucrările celei de-a XVI-a conferințe EuRoQuod - o rețea care întrunește, pe bază de voluntariat, judecători de la toate gradele de jurisdicție din România, care manifestă un interes deosebit pentru aplicarea dreptului Uniunii Europene, pentru a dobândi noi cunoștințe în domeniu și a transmite colegilor din experiența lor.

Mai multe detalii aici.

Reprezentanții Institutului Național al Justiției au efectuat o vizită de studiu la București, România, în perioada 15-17 noiembrie 2023. Din delegație au făcut parte angajații Centrului de Informații Juridice, precum și ai subdiviziunilor responsabile de resurse umane și de comunicare. Deplasarea în România a avut drept scop schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici sub forma unor întâlniri cu exponenții instituțiilor române de formare judiciară.

Mai multe detalii aici.

Doi absolvenți INJ au participat la seminarul on-line INM Antisemitism și Holocaust-istorie, memorie si legislatie în perioada 7-8 decembrie 2023.

Nouă procurori au participat la activitatea de formare online organizată de INM Metode speciale de supraveghere sau cercetare - supravegherea tehnică (11-12 decembrie 2023).
24. Consolidarea sistemului de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova Consiliul Europei Seminar - 28 martie 2023 - Procedura judecării cauzelor penale în lipsa inculpatului. Instruiți 41 beneficiari.

Seminar - 25 mai 2023 - Reluarea examinării cauzei penale în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate. Instruiți 33 beneficiari.
25. Centrul de Drept al Femeilor 9-10 februarie 2023 - Seminar cu tema „Particularitățile examinării cauzelor cu privire la violența în familie/violența față de copii”, la care au fost instruiți 17 beneficiari

17 februarie 2023 - Seminar cu tema „Accesul la justiție a femeilor - particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul”, la care au fost instruiți 15 beneficiari

16-17 martie 2023 - Curs de instruire cu tema „Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie”, la care au fost instruiți 31 beneficiari.

24 martie 2023 - Seminar cu tema „Accesul la justiție a femeilor - particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul”, la care au fost instruiți 27 beneficiari

10 noiembrie 2023 - Curs de instruire „Accesul la justiție a femeilor - particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul”, la care au fost instruiți 39 beneficiari

30 noiembrie - 1 decembrie 2023 - Curs de instruire „Particularitățile examinării cauzelor cu privire la violența în familie/violența față de copii”, la care au fost instruiți 44 beneficiari

17 noiembrie 2023 - Seminar cu tema „Accesul la justiție a femeilor - particularitățile aplicabilității prevederilor Convenției de la Istanbul”, la care au fost instruiți 24 beneficiari

7-8 decembrie 2023 - Curs de instruire cu tema „Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie”, la care au fost instruiți 32 beneficiari

13-14 noiembrie 2023 - Seminar cu tema „Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie”, la care au fost instruiți 39 beneficiari
26. Centrul de Drept al Avocaților 28-29 noiembrie 2023 - curs de instruire „Particularitățile infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură prin prisma jurisprudenței CtEDO”, la care au fost instruiți 19 beneficiari
27. PNUD - instruiri în domeniul electoral 20 septembrie 2023 - Seminar „Finanțarea grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislației electorale”, fiind instruiți 58 beneficiari

19 octombrie 2023 - Seminar „Particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată din Moldova la alegerile locale”, fiind instruiți 62 beneficiari

20 octombrie 2023 - Seminar „Particularitățile examinării și soluționării litigiilor electorale de către instanțele de judecată din Moldova la alegerile locale”, fiind instruiți 19 beneficiari
28. ABA ROLI

Programului Susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova
Biroul pentru Combaterea Traficului de Droguri și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA și al Ambasadei SUA la Chișinău. 18 ianuarie 2023 - Seminar „Interacțiunea dintre subiecții procesuali”, fiind instruiți 32 beneficiari

19 ianuarie 2023 - Seminar „Interacțiunea dintre subiecții procesuali”, fiind instruiți 23 beneficiari

6-9 noiembrie 2023 - Curs de instruire „Desfășurarea investigațiilor online, inclusiv tehnici de investigare și colectarea probelor electronice”, fiind instruiți 29 beneficiari.

Echipa Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, formată din candidați la funcțiile de judecător și de procuror, a obținut Premiul special al juriului „Luptători pentru integritate judiciară în Moldova” și „Premiul de onoare al publicului” la prestigiosul concurs THEMIS al Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN). Competiția a avut loc în perioada 4-7 iulie 2023, la Cracovia, în cadrul Școlii Naționale a Judecătorilor și Procurorilor din Republica Polonă (ȘNJPP).

Mai multe detalii aici.
29. Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova cofinanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare și Consiliul Europei A fost lansat cursul la distanță „Dreptul muncii și drepturile omului”, elaborat de Programul european pentru formarea juriștilor în domeniul omului (Programul HELP) și pilotat, la nivel național, de Institutul Național al Justiției pentru judecători, procurori și avocați care acordă asistență juridică garantată de stat.

Mai multe detalii aici.
30. Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova Uniunea Europeană și Consiliul Europei Vizita de studiu a delegației Institutului Național al Justiției la Centrul de Studii Juridice din Portugalia.

În perioada 12-13 decembrie 2023, delegația Institutului Național al Justiției - șefi de subdiviziuni, formatori și un exponent al Ministerului Justiției - condusă de Ecaterina Popa, Directoare interimară, alături de reprezentanții Consiliului Europei - Mariana Chicu, șefă a Unității din cadrul Diviziei de Programe de Cooperare, Departamentul de Standarde pentru Justiție și Cooperare Juridică, și Diana Cealic, ofițer superior de proiect, a avut o serie de discuții cu Directorul CEJ, judecător detașat al Curții Supreme, Fernando Vaz Ventura, și cu șefi de departamente, formatori (judecători și procurori detașați), specialiști IT etc.

În timpul întrevederilor au fost abordate subiecte ce țin atât de aspectele pozitive, cât și de cele mai importante provocări din sectorul justiției din ambele țări. Reprezentanții Institutului Național al Justiției au fost interesați îndeosebi de procesele de înrolare și de formare a viitorilor judecători și procurori, inclusiv activitățile de simulare, de recrutare/selectare/angajare/ evaluare a formatorilor, precum și de practicile de desfășurare a cursurilor de instruire continuă pentru judecătorii și procurorii în funcții. De asemenea, au fost explicate modalitățile de integrare a tehnologiilor informaționale în cadrul instruirilor inițiale și continue, inclusiv structura platformelor de învățare online.

A fost lansat proiectul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova”
31. Statul de drept în Asia Centrală Programul comun Uniunea Europeană-Consiliul Europei Conferință internațională în Republica Uzbekistan - „Formare juridică și cercetare în susținerea statului de drept: tendințe actuale și viziuni de viitor”
32. Consolidarea cercetării, scrierii și argumentării juridice în Moldova National Center for State Courts (NCSC) în colaborare cu Universitatea Willliam&Mary din Williamsburg Reprezentanții Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Cezara-Elena Polisca, șefa Secției didactico-metodică și formare formatori, au efectuat o vizită de studiu în Statele Unite ale Americii. Delegația a inclus și profesori responsabili de predarea cursului de scriere și argumentare juridică la facultățile de drept din Republica Moldova. Vizita a fost parte a programului „Consolidarea cercetării, scrierii și argumentării juridice în Moldova”, implementat de National Center for State Courts (NCSC) în colaborare cu Universitatea Willliam&Mary din Williamsburg, fiind facilitată de Biroul justiție penală și aplicarea legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA.

Mai multe detalii aici.