Formare formatori

Activitatea de formare a formatorilor orientată spre pregătirea practică şi teoretică a corpului didactic prin utilizarea tehnologiilor didactice moderne, a metodelor interactive şi participative de predare, a tehnologiilor informaţionale – este una dintre atribuţiile de bază ale INJ prevăzute în Statutul Institutului Naţional al Justiţiei, aprobat la şedinţa Consiliului INJ din 06.06.2007.

Formarea formatorilor se organizează în vederea instruirii unui personal care să asigure formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror, precum şi formarea continuă a judecătorilor, procurorilor şi a altor persoane care înfăptuiesc justiţia (grefieri, asistenţi judiciari, şefi ai secretariatelor instanţelor judecătoreşti, consilieri de probaţiune etc.).

Personalul didactic al INJ este constituit prin intermediul Reţelei de formatori, care se completează prin concurs organizat de către Consiliul INJ, de regulă din rândul judecătorilor şi procurorilor în funcţie, al cadrelor didactice din învăţământul superior şi specialiştilor cu competenţe profesionale în alte domenii necesare formării.

Având în vedere importanţa menţinerii şi promovării unei calităţi înalte de formare profesională, INJ implică formatorii în diverse activităţi internaţionale, favorizând astfel implementarea experienţei internaţionale în cadrul procesului de formare profesională a beneficiarilor INJ.