Contacte

Rugăm persoanele care vor să propună spre publicare articole ştiinţifice în Revista INJ să respecte CERINȚELE DE TEHNOREDACTARE.

Puteţi expedia articole pentru publicare la adresa inj@inj.gov.md

Pentru mai multe informații, contactați-ne la telefonul (022) 93-01-14.