Parteneriat

 

 

Colaborarea cu alte instituţii statale naţionale:

 

 

Consiliul Superior al Magistraturii www.csm.md
Consiliul Superior al Magistraturii contribuie esențial la stabilirea priorităților de activitate a INJ prin desemnarea a 7 judecători în Consiliul INJ. De asemenea, CSM aprobă proiectul strategiei privind formarea inițială și continuă a judecătorilor, elaborată de INJ, determină numărul locurilor oferite pentru instruirea inițială a acestora. INJ și CSM identifică domeniile prioritare pentru instruirea continuă a judecătorilor. CSM detașează judecătorii pentru instruire la INJ.

Procuratura Generală www.procuratura.md
Procuratura Generală, de asemenea, contribuie esențial la stabilirea priorităților de activitate a INJ prin desemnarea a 4 procurori în Consiliul INJ. INJ coordonează cu PG, conform art. 4 din Legea cu privire la INJ, programul de instruire inițială și continuă pentru candidații la funcția de procuror și procurorii în funcție. PG stabilește numărul locurilor oferite pentru instruirea inițială. INJ și PG identifică domeniile prioritare pentru instruirea continuă a procurorilor. CSM detașează procurorii pentru instruire la INJ.

 

Curtea Supremă de Justiție www.csj.md
INJ conlucrează cu CSJ în vederea identificării temelor pentru instruirea continuă a judecătorilor. Mai mulți judecători ai CSJ activează în calitate de formatori în cadrul INJ.

 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova  www.justice.gov.md 
INJ coordonează cu MJ planul de instruire inițială a executorilor judecătorești, consilierilor de probațiune, grefierilor și mediatorilor

Consiliul Naţional pepentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat www.cnajgs.md

CEC –  Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova www.cec.md
Avocatul Poporului  www.ombudsman.md

 

Colaborarea cu alte centre de instruire a cadrelor din justiţie:

 

Institutul Național al Justiției a inițiat relații de colaborare cu o serie de instituții similare din Europa, specializate în instruirea judecătorilor și procurorilor. Astfel, până în prezent a fost studiată, în special prin intermediul vizitelor de studiu, practica avansată în domeniu a următoarelor instituții:
 

Rețeaua de la Lisabona

 

Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei (CCJE-GT)

 

Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni din cadrul Consiliului Europei (CCPE)

  Institutul National al Magistraturii din România
Școala Națională de Grefieri din România
  Centrul de Studii Judiciare Portughez
  Școala Națională a Magistraturii din Franța
Academia de Drept European 
  Școala de Magistratură din Slovacia 
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

 

Colaborarea cu organizaţii, agenţii şi programe pentru dezvoltare internaţională

 

 

Programul Comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei privind sporirea independenței, transparenței și eficienței justiției în Republica Moldova (2006-2009) 

Proiectul Comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei contra corupției, spălării banilor și contra finanțării terorismului în Republica Moldova (MOLICO 2006-2009)

Direcția pentru Formarea Juridica si Drepturile Omului, Directoratul General Drepturile Omului si Afaceri Juridice, Consiliul Europei 

Programul European al Consiliului Europei pentru instruirea profesioniștilor în domeniul Drepturilor Omului (HELP) 

  Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) www.undp.md
   
 

Fondul Natiunilor Unite pentru Copii (UNICEF)

Fondul Internaațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite

  Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR)
  Comitetul Internațional al Crucii Roșii (ICRC)
                   Comisia Economica ONU pentru Europa
    Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
  Programul Preliminar de Tara al „Fondului Provocările Mileniului” pentru Buna Guvernare (MGTCP)
 

Asociația Avocaților Americani / Inițiativa Juridică pentru Europa Centrala și Eurasia ABA/ROLI 

 

Misiunea OSCE în Moldova

Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă

Fundația Germana pentru Colaborare Juridica Internațională (IRZ) în Moldova

Fundația Soros – Moldova

Fundația Konrad Adenauer Stiftung, Programul Supremația Legii pentru Europa de Sud–Est
Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova
Organizația Internațională de Formare Profesională Judiciară (IOJT)
Programul USAID de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept în Moldova ROLISP
Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune (OIM)
Centrul Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale
CN CTFU – Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului deFiinţe Umane
Proiectul ATRECO – Sporirea Eficienţei, Responsabilităţii şi Transparenţei Instanţelor Judecătoreşti în Moldova 
Institutul Leavitt pentru Dezvoltare Internațională LEAVITT
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare BERD
Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului OHCHR

 

Colaborarea cu organizaţii neguvernamentale

 

Asociația Obștească Centrul International pentru Protecția şi Promovarea Drepturilor Femeii „La Strada” (Centrul Internațional „La Strada”)
Centrul de Drept al Femeilor CDF
 AJRM – Asociaţia Judecătorilor  din Republica Moldova
Asociația Promo-LEX 
UNEJ – Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti