Admiterea 2023

Admiterea 2023

Institutul Naţional al Justiţiei anunţă concursul de admitere pentru formarea iniţială în perioada octombrie 2023 – aprilie 2025: 30 de locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 15 locuri pentru candidații la funcția de procuror.

La concurs se poate înscrie persoana care întrunește condițiile pentru ocuparea funcțiilor de judecător şi de procuror prevăzute de Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544-XIII din 20.07.1995 şi Legea cu privire la Procuratură nr. 3 din 25.02.2016, în particular:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
 2. are capacitate deplină de exercițiu;
 3. are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
 4. are diplomă de magistru/master în drept sau echivalentul acesteia;
 5. nu are antecedente penale;
 6. se bucură de o reputație ireproșabilă;
 7. cunoaște limba română;
 8. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
 9. nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit. a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online, în Sistemul Informațional al INJ,  în perioada 3 iulie - 18 august 2023.

La cererea-tip se atașează versiunea scanată a următoarelor documente:

 1. buletinul de identitate și, după caz, certificatul de căsătorie;
 2. diploma de licenţă în drept şi suplimentul sau echivalentul acesteia;
 3. diploma de magistru/master în drept şi suplimentul sau echivalentul acesteia;
 4. diploma de doctor în drept (dacă există);
 5. copia de pe carnetul de muncă (după caz) sau copia actului care atestă vechimea în muncă;
 6. certificatul de cazier judiciar detaliat;
 7. declaraţia de avere şi interese personale pentru anul fiscal precedent şi declaraţia de avere şi interese personale pentru anul în care a fost depusă cererea de înscriere la concurs, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Certificatul medical privind starea sănătății şi concluziile privitor la corespunderea exigențelor pentru exercitarea funcției este eliberat de Comisia specializată a Ministerului Sănătății, după promovarea examenelor de admitere, și se prezintă Institutului Național al Justiției.

Se admite participarea la Concurs a persoanelor care dețin diplome de licență în drept, eliberate de instituțiile superioare de învățământ din Republica Moldova. Persoanele care dețin diplome de licență în drept din străinătate prezintă certificatul de recunoaștere şi echivalare a studiilor în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon: 076076684, asistența tehnică 076076239.

 

În atenția persoanelor înmatriculate la cursurile de formare inițială în cadrul INJ pentru perioada 2023-2025!

 

În atenția persoanelor care urmează a fi înmatriculate la cursurile de formare inițială în cadrul INJ pentru perioada 2023-2025!

 

În atenția persoanelor care urmează a fi înmatriculate la cursurile de formare inițială în cadrul INJ pentru perioada 2023-2025

Rezultatele finale ale Admiterii 2023, profil: Judecător (Publicat: 03.10.2023, ora 13:20)

Rezultatele finale ale Admiterii 2023, profil: Procuror  (Publicat: 03.10.2023, ora 13:20)

 


În atenția participanților la concursul de admitere 2023

Rezultatele probei orale 2023 (Publicat: 28.09.2023, ora 18:30)

În atenția concurenților admiși la proba orală

Repartizarea concurenților la proba orală 2023 (Publicat: 19.09.2023, ora 16:44)

 


Rezultatele testului de specialitate (Publicat: 13.09.2023, ora 14:20)

Repartizarea concurenților la testul de specialitate

 


Rezultatul testului psihologic eliminatoriu 2023 (Publicat: 06.09.2023, ora 17:58)

Rezultatele testului psihologic eliminatoriu 2023 (Publicat: 06.09.2023, ora 07:55)

În atenția concurenților admiși la proba testului psihologic

Repartizarea concurenților la testul psihologic eliminatoriu

 


 

Spețele pentru proba orală a examenului de admitere:


Ghid de utilizare pentru Platforma E-Admitere

Tematica pentru proba scrisă test-grilă și pentru proba orală

Calendar MODIFICAT* de desfășurare a concursului de admitere la Institutul Național al Justiției în anul 2023 (*14 septembrie)

Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror

 


Arhiva

Admiterea 2022

Admiterea 2021

Admiterea 2020

Admiterea 2019

Admiterea 2018

Admiterea 2017

Admiterea 2016


Rezultatul testului psihologic eliminatoriu 2023 (Publicat: 06.09.2023, ora 17:58)