e-Learning

 

Cursuri electronice de formare continuă

 

1. Engleza juridică (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

2. Limba română (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

3. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului

4. Cooperarea juridică internațională în materie penală 

5. Curs electronic în domeniul antidiscriminării 

6. Justiția în interesul copilului

7. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină

8. Alternative la detenție

9. Psihologia Judiciară 

10. Dreptul familiei și Drepturile Omului

11. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

12. Sistemul ONU al Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

13. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) 

14. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială

15. Cooperare judiciară internațională în materie penală (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

16. Cooperare judiciară internațională în materie civilă (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

17. Accesul femeilor la justiție 

18. Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați

19. Discursul de ură 

20. Mediul ambiant și drepturile omului 

21. Garanțiile pocedurale în procesul penal și drepturile victimelor

22. Standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP)

23. Raționamentul judiciar și drepturile omului 

24. Instrumentele CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD

25. Violența împotriva femeilor și violența domestică 

26. Soluționarea litigiilor electorale. Modulul CtEDO. 

27. Justiție prietenoasă copilului victimă/martor a infracțiunilor - răspunsul multidisciplinar la violența împotriva copiilor

 

 

 

 

Cursuri electronice de formare formatori

 

1. Aplicarea metologiei activ-participative de formare

2. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

 

Cursuri electronice de formare inițială

 

1. Tactica Criminalistică