e-Learning

 

Cursuri electronice de formare continuă

 

1. Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane

2. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată

3. Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale

4. Engleza juridică (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE

5. Limba română (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE

6. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului ÎN DESFĂȘURARE DIN 17.11.2021

7. Cooperarea juridică internațională în materie penală ÎN DESFĂȘURARE 17.11.2021

8. Curs electronic în domeniul antidiscriminării 

9. Justiția în interesul copilului 

10. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină ÎN DESFĂȘURARE 15.11.2021

11. Alternative la detenție ÎN DESFĂȘURARE 15.11.2021

12. Psihologia Judiciară ÎN DESFĂȘURARE 17.11.2021

13. Dreptul familiei și Drepturile Omului ÎN DESFĂȘURARE 15.11.2021

14. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială) ÎN DESFĂȘURARE 17.11.2012

15. Sistemul ONU al Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

16. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) ÎN DESFĂȘURARE 17.11.2021

17. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială

18. Cooperare judiciară internațională în materie penală (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE

19. Cooperare judiciară internațională în materie civilă (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE

20. Accesul femeilor la justiție

21. Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați

22. Discursul de ură ÎN DESFĂȘURARE

22. Mediul ambiant și drepturile omului ÎN DESFĂȘURARE

Cursuri electronice de formare formatori

 

1. Aplicarea metologiei activ-participative de formare 

2. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

 

Cursuri electronice de formare inițială

 

1. Tactica Criminalistică