e-Learning

 

Cursuri electronice de formare continuă

 

1. Engleza juridică (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

2. Limba română (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

3. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului

4. Cooperarea juridică internațională în materie penală (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) În derulare

5. Curs electronic în domeniul antidiscriminării (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

6. Justiția în interesul copilului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

7. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină

8. Alternative la detenție În derulare

9. Psihologia Judiciară În derulare

10. Dreptul familiei și Drepturile Omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

11. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

12. Sistemul ONU al Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

13. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) 

14. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială(include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) În derulare

15. Cooperare judiciară internațională în materie penală (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

16. Cooperare judiciară internațională în materie civilă (prestat de Școala Națională de Grefieri) 

17. Accesul femeilor la justiție În derulare

18. Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

19. Discursul de ură (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE)  

20. Mediul ambiant și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

21. Garanțiile pocedurale în procesul penal și drepturile victimelor (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) În derulare

22. Standardele Comitetului european pentru prevenirea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT) În derulare

23. Raționamentul judiciar și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

24. Instrumentele CEPEJ - indicatorii de performanță PIGD

25. Violența împotriva femeilor și violența domestică (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE)

26. Soluționarea litigiilor electorale. Modulul CtEDO. 

27. Justiție prietenoasă copilului victimă/martor a infracțiunilor - răspunsul multidisciplinar la violența împotriva copiilor

28. Legal English Training Program În derulare

29. Medierea extrajudiciară pentru judecători În derulare

30. Protecția datelor personale și dreptul la viața privată (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE)  În derulare

31. Criminalitatea informatică și probele electronice În derulare

32. Dreptul muncii și drepturile omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

33. Azilul și Drepturile Omului (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

34. Protecția datelor cu caracter personal în contextul publicării hotărârilor judecătorești (include dimensiunea UE - legislația UE, jurisprudența CJUE) 

Cursuri electronice de formare formatori

 

1. Aplicarea metologiei activ-participative de formare

2. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

 

Cursuri electronice de formare inițială

 

1. Tactica Criminalistică