e-Learning

 

Cursuri electronice de formare continuă

 

1. Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane

2. Protecţia datelor cu caracter personal în cadrul instanţelor de judecată

3. Protecția drepturilor migranților în Republica Moldova: Dispoziții legale

4. Engleza juridică (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE DIN 17.05.2021

5. Limba română (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE DIN 17.05.2021

6. Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului ÎN DESFĂȘURARE

7. Cooperarea juridică internațională în materie penală

8. Curs electronic în domeniul anti-discriminării

9. Justiția în interesul copilului 

10. Principiile fundamentale ale drepturilor omului în biomedicină

11. Alternative la detenție

12. Psihologia Judiciară 

13. Dreptul familiei și Drepturile Omului 

14. Introducere în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială) ÎN DESFĂȘURARE

15. Sistemul ONU al Drepturilor Omului (inclusiv formare iniţială)

16. Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: Dreptul la libertate și la siguranță (inclusiv formare iniţială) ÎN DESFĂȘURARE

17. Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive (inclusiv formare iniţială

18. Cooperare judiciară internațională în materie penală (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE DIN 17.05.2021

19. Cooperare judiciară internațională în materie civilă (prestat de Școala Națională de Grefieri) ÎN DESFĂȘURARE DIN 17.05.2021

 

Cursuri electronice de formare formatori

 

1. Aplicarea metologiei activ-participative de formare 

2. Îndrumar didactic ȘNG (prestat de Școala Națională de Grefieri)

 

Cursuri electronice de formare inițială

 

1. Tactica Criminalistică