Aplicarea metologiei activ-participative de formare

 

NUME CURS: Aplicarea metodologiei activ-participative de formare
AUTOR: USAID ROLISP
ORE DE INSTRUIRE: 40 ore
PARTICIPANȚI: 25 de formatori INJ
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), conexare la internet, cască sau boxe (opţional)
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Scopul primar al cursului electronic este crearea și/ sau dezvoltarea abilităților de formare a formatorilor, specialiști in diverse domenii, care urmează să instruieasă/instruiesc beneficiarii INJ. În urma promovării cursului electonic formatorii obțin urmptoarele competențe:

  • posedarea cunoştinţelor aprofundate de formare în domeniu şi folosirea terminologiei specifice acestuia;
  • conceperea şi organizarea programelor de formare;
  • proiectarea programelor şi activităţilor de formare pe baza identificării necesităţilor şi cererilor de formare în domeniul de activitate;
  • evaluarea şi revizuirea continuă a activităţilor şi programelor de formare;
  • posedarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare în lucrul cu adulţii şi înţeleagerea caracteristicilor de învăţare a adulţilor;
  • posedarea cunoştinţelor şi abilităţilor în metodologia de formare a adulţilor şi utilizarea tehnologiilor moderne de instruire;
  • elaborarea documentelor educaţionale de formare;
  • autoevaluarea şi formarea continuă.

Cursul este asigurat cu tutorat, forum.

TUTORAT:

Ecaterina Popa, Şef al Direcţiei Instruire şi Cercetare, formator INJ

Tatiana Ciaglic, șef al Secției e-Instruire și Analiză CIJ, formator INJ

TESTARE:   Testări intremediare, executarea sarcinilor din cadrul cursului.
CERTIFICARE Certificarea se realizează de către INJ în urma completării reuşite a testelor în cadrul cursului și a executării sarcinilor propuse de tutore pe forum.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ tatiana.ciaglic@inj.gov.md 
APLICĂ: LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI