EJTN

 

 

Fondată în 2000 în conformitate cu Carta din Bordeaux, EJTN este o asociație internațională nonprofit guvernată de prevederile legislației belgiene. EJTN adună instituțiile de formare judiciară din toate statele membre ale Uniunii Europene pentru a urmări un scop de interes general european: dezvoltarea și implementarea activităților de formare și schimb pentru membrii judiciarilor europene. Aceste activități acoperă atât formarea inițială, cât și cea continuă, și sunt desfășurate în strânsă colaborare cu membrii noștri, membrii asociați, observatori și parteneri.
Institutul Național al Justiției are statut de membru-observator al Rețelei Europene de Formare Judiciară a școlilor de magistratură din statele-membre ale Uniunii Europene din 1 iulie 2016, odată cu intrarea în vigoare a Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Cererea de acordare a statutului de membru-observator a fost aprobată în cadrul Adunării Generale a Rețelei, care și-a ținut lucrările la Thessaloniki, Grecia, pe 12 și 13 iunie 2014.