Contacte

MD-2004, Republica Moldova
Chișinău, str. S.Lazo, 1
Tel/fax: (+373 22) 232 755
 
Program de lucru: luni-vineri: 8.00-17.00
pauză de masă: 12.00-13.00
Direcția instruire și cercetare
Tel: (+373 22) 233 483
Secția instruire inițială
Tel: (+373 22) 228 186
Secția instruire continuă
Tel: (+373 76) 076 657
Tel: (+373 76) 076 681
Secția didactico-metodică și formare formatori
Tel: (+373 22) 228 185
Secția e-instruire
Tel: (+373 22) 930 124
Secția tehnologii informaționale
Mob: (+373 68) 185 791
Tel: (+373 22) 930 124
Secția relații internaționale
Tel: (+373 22) 930 221
Secția abilități non-juridice, relații cu publicul și editări
Tel: (+373 22) 233 068
Secția economico-financiară
Tel: (+373 22) 232 640
Secția logistică
Tel: (+373 22) 233 459
Secția resurse umane
Tel: (+373 22) 233 119