Acte normative interne

 Statutul Institutului Naţional al Justiţiei

  Regulament de ordine interioară al Institutului Naţional al Justiţiei

  Regulament cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Institutului Național al Justiției

  Regulament privind organizarea, funcționarea și ținerea lucrărilor de arhivă la Institutul Național al Justiției

  Regulament privind protecția datelor cu caracter personal ale salariaților din cadrul Institutului Național al Justiției

  Statutul formatorului

  Regulament de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror

  Regulament privind formarea iniţială şi absolvire a candidaților la funcții de judecător și procuror

  Regulament cu privire la organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică a audienţilor Institutului Naţional al Justiţiei care candidează la funcţii de judecător şi procuror

   Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă 

  Regulament cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor

  Regulament privind formarea profesională continuă a judecătorilor și procurorilor, grefierilor, asistenților judiciari, șefilor secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanților procurorului, consilierilor de probațiune, avocaților care acordă asistență juridică garantată de stat

 Regulament privind formarea la distanță în cadrul Institutului Național al Justiției

 Regulament privind modul de organizare și condițiile de desfășurare a formării inițiale și continue contra plată a persoanelor care activează în sectorul justiției

Regulamentul Consiliului Institutului Național al Justiției

Regulament privind regimul de acces în sediul Institutului Național al Justiției

 Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Institutului Național al Justiției