Colegiul de redacție

Revista Institutului Naţional al Justiţiei

  (publicaţie ştiinţifico-practică, informativă şi de drept)

Redactor-șef:

 

 

Ecaterina POPA,

Director interimar al Institutului Național al Justiției

 

 

Colegiul de redacţie:

 

 

 

Sergey V. Arakelyan, doctor habilitat în drept, rector al Academiei de Justiție din Armenia

 

 

   

 

Cristina Rotaru-Radu, doctor în drept, director al Institutului Național al Magistraturii din România

 

 

 

 

 

Augustin Fuerea, doctor în drept, profesor universitar, cercetător asociat la Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române

 

 

 

 

 

 

Ruslan Stefanciuc, doctor habilitat în drept, profesor, membru corespondent al Academiei Naţionale de Ştiinţe Juridice din Ucraina

 

 

 

 

 

Natalia Şuklina, doctor în drept, jurist emerit, profesor, prorector al Şcolii Naţionale de Judecători din Ucraina

 

 

 

 

 

Ivan Priseajniuk, doctor în drept, ex-rector al Academiei Naţionale a Procuraturii din Ucraina

 

 

 

 

 

Elchin Khalafov, doctor în filozofie, rector al Academiei de Justiţie din Azerbaidjan

 

 

 

 

Mihai Poalelungi, doctor habilitat în drept, conf. univ., avocat, prof. interimar ULIM

 

 

 

Oleg Balan, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova

 

 

 

 

Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, prorector USM

 

 

 

 

 

Gheorghe Avornic, doctor habilitat în drept, profesor universitar, rector al USPEE „Constantin Stere”

 

 

 

 

 

Raisa Grecu, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar la USPEE „Constantin Stere”

 

 

 

 

Ion Guceac, doctor habilitat în drept, profesor universitar, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 

 

 

 

 

 

Ion COVALCIUC, procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți, doctor în drept, conferențiar universitar

 

 

 

 

Andrei Negru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, şef al Departamentului Drept Public, Facultatea de Drept, USM

 

 

 

 

 

Diana Sârcu, doctor habilitat în drept, profesor universitar, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 

 

 

 

Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar, șefa Departamentului Drept Procedural al Facultății de Drept, USM

 

 

 

 

 

Tatiana Vâzdoaga, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM, formator INJ

 

 

 

 

 

Olga Dorul, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM, formator INJ

 

 

 

 

 

Adriana Eşanu, doctor în drept, conferenţiar universitar, USM, formator INJ

 

 

 

Responsabil de procesul editorial

 – Gheorghe Budeanu