Întrebări frecvente

Când începe Admiterea la INJ și cât durează concursul?

De obicei, depunerea actelor la concursul de admitere are loc în perioada 1-31 iulie (perioada poate fi prelungită), iar în luna septembrie se desfășoară examenele de admitere. Anunțul, calendarul desfășurării admiterii, precum și alte informații relevante sunt publicate, cu cel puțin 60 de zile înainte de desfășurarea probei scrise, pe site-ul INJ.

Ce este INJ (Institutul Național al Justiției)?
Institutul Național al Justiției este o instituție publică de formare judiciară din Republica Moldova care pregătește viitori judecători și procurori în cadrul cursului de formare inițială. De asemenea, oferă alte tipuri de instruiri: formare continuă, formare formatori și formare la distanță pentru profesioniștii din sistemul de justiție: judecători și procurori aflați în funcție, grefieri, asistenți judiciari, șefi ai secretariatelor instanțelor judecătorești, consultanți ai procurorului, consilieri de probațiune, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat, precum și alte persoane care activează în sectorul justiției, în cazurile prevăzute de legislație.
 
INJ a fost creat în baza Legii nr. 152 din 8 iunie 2006 privind Institutul National al Justiției.
Vreau să devin judecător sau procuror. Ce trebuie să fac?

Trebuie să depui documentele la concursul de admitere la INJ, să promovezi examenul de admitere și să urmezi, timp de 18 luni, cursul de formare inițială a candidaților la funcții de judecător și de procuror. După absolvire, vei participa la concursurile de angajare organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi numit în funcția de judecător și de Consiliul Superior al Procurorilor pentru a fi numit în funcția de procuror.