Accesul femeilor la justiție

NUME CURS: ACCESUL FEMEILOR LA JUSTIȚIE
AUTOR: HELP
ORE DE INSTRUIRE: 40 de ore
PARTICIPANȚI: judecători, șefi de secretariat, asistenți judiciari,  grefieri,  colaboratori din cadrul curții, procurori, consultanți ai procurorului, colaboratori din cadrul procuraturii, audienți INJ, formatori INJ, colaboratori INJ, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), boxe sau căști, conexiune la internet.
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Cursul electronic „Accesul femeilor la justiție” oferă o imagine de ansamblu interactivă și cuprinzătoare asupra standardelor internaționale și europene cu privire la drepturile femeilor și egalitatea de gen, asupra jurisprudenței și bunelor practici din domeniu. Folosind obiectivul accesului femeilor la justiție, acesta oferă profesioniștilor din domeniul juridic din Europa un instrument distinct și concret pentru promovarea justiției sensibile sub aspectul genului. Este primul curs HELP care oferă o resursă unică privind egalitatea de gen și justiția, care acoperă standardele, jurisprudența, rapoartele de monitorizare și rezoluțiile Consiliului Europei pe această temă.

TUTORAT:

Ecaterina Popa, Director interimar INJ, formator INJ, formator al Programului HELP al Consiliului Europei.

Tatiana Ciaglic. Șef Secția e-Instruire, CIJ INJ, formator INJ, formator al Programului HELP al Consiliului Europei.

TESTARE: 

testare obligatorie

CERTIFICARE Beneficiarii instruirii vor primi certificate, emise de HELP, care atestă  participarea lor la acest curs.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ tatiana.ciaglic@inj.gov.md
APLICĂ:

 APLICĂ LA  e-CURS!