Curs în domeniul antidiscriminării (HELP)

NUME CURS: curs în domeniul anti-discriminării
AUTOR: HELP
ORE DE INSTRUIRE: 20
PARTICIPANȚI: judecători, asistenți judiciari,  grefieri,  colaboratori din cadrul curții, procurori, consultanți ai procurorului, audienți INJ, formatori INJ, colaboratori INJ, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), boxe sau căști, conexiune la internet.
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Cursul are drept scop familiarizarea participanților cu noile tendințe în materia interzicerii discriminării în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Urmând unitățile de conținut, participanții vor dezvolta abilități de lucru cu prevederile convenționale în materia nediscriminării, vor putea aplica corect jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare pe criteriu de rasă, culoare, limbă, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere sau naștere; în situațiile de discriminare pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, precum și în caz de discriminare pe criteriu de dizabilitate.

TUTORAT:

Formatori INJ, tutori HELP

TESTARE: 

testare obligatorie.

CERTIFICARE Beneficiarii instruirii vor primi certificate, emise de HELP, care atestă  participarea lor la acest curs.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ tatiana.ciaglic@inj.gov.md
APLICĂ:

LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI