Azilul și Drepturile Omului

  

NUME CURS: Azilul și Drepturile Omului
AUTOR: HELP
ORE DE INSTRUIRE: 20
PARTICIPANȚI: judecători, procurori, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat, asistenți judiciari
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), conexiune la internet

DESCRIEREA GENERALĂ A CURSULUI:  

E-cursul se axează pe prezentarea aspectelor-cheie, a cadrului internațional și european în materie de azil, precum și a jurisprudenței relevante a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cele cinci module abordează următoarele aspecte prioritare legate de azil, i.e.: nereturnarea, dreptul la viață și interzicerea relelor tratamente, detenția și primirea, viața de familie și dreptul la un remediu efectiv.

TUTORAT: Tutori certificați HELP.
TESTARE:  

Testare obligatorie

CERTIFICARE Beneficiarii vor primi certificate care atestă participarea lor la acest e-curs, emise de către Unitatea HELP și INJ.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ/PERSOANĂ DE CONTACT

bruma.tatiana@inj.gov.md

APLICĂ:

LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI