Îndrumar didactic SNG

 

NUME CURS: INDRUMAR DIDACTIC SNG (Școala Națională de Grefieri)
AUTOR: Andrei-Dorin Băncilă
ORE DE INSTRUIRE: //-//
PARTICIPANȚI: Formatori INJ
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), conexiune la internet, cască sau boxe
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Cursul în format eLearning se adresează, în special, formatorilor Școlii Naționale de Grefieri, dar este util și celor care desfășoară activitate de instruire a adulților, în general, deoarece tratează noțiuni și concepte de bază ale pedagogiei.

Cursul este structurat în șase capitole, dintre care trei se referă la: reperele terminologice  (cuprinde, între altele, definiția pedagogiei, a didacticii și o descriere a metodelor didactice), proiectarea didactică (cu arătarea și explicarea etapelor proiectării), organizarea învățării (explică noțiuni precum clasa, grupul, lecția), care au o aplicabilitate generală. Deși trei dintre capitole se referă la aspecte specifice Școlii Naționale de Grefieri (conceptul și caracteristicile formării asigurate de Școala Națională de Grefieri și seminarul de formare continuă organizat de Școală), chiar și aceste capitole pot fi utile celor care desfășoară activități de instruire a adulților, prin prisma unei priviri comparative.

Cursul va fi derulat pe platforma eLearning a Școlii Naționale de Grefieri, pentru o perioadă de aproximativ 2 luni.

TUTORAT: Asincron
TESTARE: 

Cursul nu are prevăzută o testare. Pentru a verifica, totuși, parcurgerea cursului, cursanților le va fi solicitată încărcarea unei teme.

CERTIFICARE Certificarea se realizează de către Şcoala Naţională de Grefieri, în urma încărcării unei teme.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ formare.formatori@grefieri.ro 
APLICĂ:
LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI