MEDIEREA EXTRAJUDICIARĂ PENTRU JUDECĂTORI

NUME CURS: Medierea extrajudiciară pentru judecători
AUTOR: BERD în colaborare cu IDLO cu suportul financiar USAID în cadrul proiectului “Medierea comercială și arbitrajul în Moldova” (faza a IV-a)
ORE DE INSTRUIRE: 32 de ore
PARTICIPANȚI: judecători, asistenți judiciari, avocați CNAJGS
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), boxe sau căști, conexiune la internet
DESCRIEREA GENERALĂ A CURSULUI:

e-Cursul consolidează capacitățile profesionale ale judecătorilor privind aplicarea medierii extrajudiciare și constă din cinci module orientate spre atingerea următoarelor obiective:

-        familiarizarea cu evoluția medierii și a cadrului normativ și instituțional din RM,

-        identificarea cauzelor potrivite examinării prin mediere extrajudiciară și redactarea actelor judecătorești relevante,

-        conștientizarea statutului mediatorului și a avantajelor medierii extrajudiciare, inclusive pentru instanțe,

-        cunoașterea modului de executare a acordurilor de mediere,

conștientizarea rolului judecătorului în promovarea medierii.

TUTORAT: Formatorii INJ.
TESTARE:

Testare obligatorie

CERTIFICARE Beneficiarii instruirii vor primi certificate, emise de INJ, care atestă participarea lor la acest curs.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ chipric.oleg@inj.gov.md
APLICĂ: LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI