Soluționarea litigiilor electorale. Modulul CtEDO

NUME CURS: Soluționarea litigiilor electorale. Modulul CtEDO.
AUTOR: Proiectul Consiliului Europei „Îmbunătățirea practicii electorale în Republica Moldova, faza II” în cooperare cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, Institutul Național al Justiției și Centrul pentru Instruire Continuă în Domeniul Electoral.
ORE DE INSTRUIRE: 20 de ore.
PARTICIPANȚI: Judecători, asistenți judiciari, avocați, funcționari publici.
ECHIPAMENT: Computer (laptop, tabletă), conexiune la internet.
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Obiectivul modulului e-cursului este înțelegerea și aplicarea Convenției Europene a Drepturilor Omului și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului privind soluționarea disputelor electorale.

Modulul oferă o descriere amplă, prin prisma jurisprudenței CtEDO, a principiilor de interpretare a dreptului la alegeri libere (Articolul 3 Protocolul nr. 1), a situațiilor în care Articolul 3 din Protocolul nr. 1 nu se aplică și a restricțiilor dreptului de a alege și de a candida în alegeri. Totodată, participanții se vor familiariza cu jurisprudența relevantă în care alte drepturi ale Convenției pot fi afectate în timpul campaniilor electorale, precum și cu cauzele Republicii Moldova la CtEDO.

TUTORAT:

//-//

TESTARE: 

Testare obligatorie.

CERTIFICARE Beneficiarii care vor promova modulul vor primi certificate emise de INJ.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ tatiana.ciaglic@inj.gov.md
APLICĂ:

LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI