Dreptul muncii și drepturile omului

  

NUME CURS: Dreptul muncii și drepturile omului
AUTOR: HELP
ORE DE INSTRUIRE: 40
PARTICIPANȚI: judecători, procurori și avocați care asigură asistența juridică garantată de stat
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), conexiune la internet

DESCRIEREA GENERALĂ A CURSULUI:  

Cursul constă într-un program de studiu format din nouă module care abordează, într-un mod interactiv, conceptele esențiale legate de drepturile angajaților, relațiile de muncă, timpul de lucru și perioadele de odihnă, salarizarea echitabilă, securitatea și sănătatea în muncă, precum și sistemul european de protecție. De asemenea, cursul examinează atât drepturile individuale, cât și cele colective ale muncii, concentrându-se, în principal, pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Curtea de Justiție a Uniunii Europene și Comitetul European al Drepturilor Sociale.

TUTORAT: Tutori certificați HELP.
TESTARE:  

Testare obligatorie

CERTIFICARE Beneficiarii instruirii vor primi certificate, emise de INJ, care vor atesta promovarea acestui e-curs.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ/PERSOANĂ DE CONTACT

bruma.tatiana@inj.gov.md

APLICĂ:

LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI