Garanțiile procedurale în procesul penal și drepturile victimelor

NUME CURS:

Garanțiile procedurale în procesul penal și drepturile victimelor

AUTOR:

HELP

ORE DE INSTRUIRE:

40

PARTICIPANȚI:

judecători, procurori, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat.

ECHIPAMENT:

computer (laptop, tabletă), boxe sau căști, conexiune la internet.

DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Cursul HELP a fost elaborat combinând atât drepturile procedurale fundamentale ale persoanelor acuzate și suspectate în cadrul procesului penal (concentrându-se pe chestiuni din Directivele UE, în special prezumția de nevinovăție), cât și drepturile victimelor criminalității (cu accent pus pe accesul la justiție).

Modulul 1 - Introducere

 • Cadrul juridic și relația CoE-UE
 • Concepte-cheie Modulul

Modulul 2 - Aspecte generale ale unui proces echitabil

 • Cadrul juridic
 • Garanții instituționale
 • Garanții procedurale
  • Echitate (administrarea dovezilor, proceduri contencioase, egalitate de arme, raționament)
  • Judecată în mod public

Modul 3 - Drepturi specifice/garanții procedurale I - Prezumția de nevinovăție

 • Baza juridică
 • Ce acoperă? (Abordarea imparțială a acuzatului; Sarcina probei; Referiri publice la vinovăție; Prezentarea suspectului sau acuzatului)
 • Remedii împotriva încălcării

Modulul 4 - Drepturi specifice/garanții procedurale II

 • Baza juridică
 • Drepturile specifice (Dreptul la informare; Dreptul de a se abține de la declarații și de a nu se auto-incrimina; Dreptul de acces la un avocat; Dreptul la asistență juridică; Dreptul la interpretare și traducere)

Modulul 5 - Drepturi specifice/garanții procedurale III

 • Drepturi specifice (Dreptul la administrarea probei cu martori; Dreptul de a fi prezent la proces; Dreptul la apel; Dreptul la o cale de atac eficientă)
 • Protecția în cadrul Procedurilor privind mandatul european de arestare (MEA)

Modulul 6 - Drepturile victimelor

 • Concepte-cheie
 • Context pentru drepturile victimelor în Europa
 • Necesitățile victimelor
 • Drepturile victimelor în cadrul CoE și în dreptul UE (Dreptul la un tratament respectuos; Dreptul la protecție; Dreptul la suport; Dreptul de acces la justiție; Dreptul la restaurare)

TUTORAT:

Formatori INJ, tutori HELP

TESTARE:  

Testare obligatorie

CERTIFICARE

Beneficiarii instruirii vor primi certificate, emise de INJ, care atestă promovarea acestui e-curs.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

tatiana.ciaglic@inj.gov.md

APLICĂ:

LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI