Judecători și Procurori

Durata cursurilor de formare iniţială a candidaţilor la funcţii de judecători şi de procurori este de 18 luni.

Pe parcursul studiilor la INJ, candidaţii la funcţii de judecător şi de procuror beneficiază de o bursă în mărime de un salariu mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune.

Formarea iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror se realizează conform planului de formare inișială şi curriculumului aprobate de către Consiliul INJ după coordonarea, în modul stabilit de lege, cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor.

Instruirea se desfăşoară în trei semestre:

  •     Semestrul I. Formarea abilităților profesionale prejudiciare.
  •     Semestrul II. Formarea abilităților profesionale la examinarea cauzelor în fond.
  •     Semestrul III. Stagiul de practică pentru funcții de judecător și de procuror.

Cursurile de formare iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror se finalizează cu examene de absolvire, constând în probe teoretice şi practice prin care se verifică însuşirea cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei de judecător şi de procuror.

Absolvenţii, candidaţi la funcţii de judecător sau de procuror, sunt obligaţi să participe la concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător sau de procuror, în modul prevăzut de Legea cu privire la statutul judecătorului, respectiv – de Legea cu privire la Procuratură.

Absolvenţii care nu au promovat concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv – de procuror, sunt obligaţi să participe la concurs repetat, timp de 5 ani după absolvirea Institutului. La expirarea acestui termen, absolventul nu mai poate participa la concurs în baza mediei generale din atestatul oferit de INJ.

În cazul în care absolventul, din motive neîntemeiate, nu participă la concursul pentru suplinirea funcţiilor de judecător, respectiv – de procuror, timp de 5 ani după absolvirea cursurilor de formare iniţială sau refuză nemotivat de cel mult 2 ori funcţiile vacante propuse, acesta este exclus din Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător sau de procuror şi este obligat să restituie bursa achitată în condiţiile legii pe perioada formării iniţiale. Restituirea bursei achitate în condiţiile legii pe perioada formării iniţiale va fi dispusă de Consiliu şi în privinţa absolvenţilor care au activat în funcţia de judecător sau de procuror ori în altă funcţie publică mai puţin de 3 ani de la numire.