Curriculum

Promoţia 2023-2025

 1. Pregătirea cauzei penale pentru cercetarea judecătorească
 2. Dispunerea și autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații
 3. Controlul judiciar al procedurilor prejudiciare
 4. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni
 5. Individualizarea pedepselor
 6. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală
 7. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ
 8. Psihologie comportamentală și investigativă
 9. Managementul activității instanțelor de judecată
 10. Managementul activității procuraturii
 11. Comunicarea persuasivă
 12. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (pentru judecători)
 13. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (pentru procurori)
 14. Dezvoltarea abilităților de elaborare a actelor procedurale (candidați la funcții de procuror)
 15. Conducerea şi exercitarea urmăririi penale  (candidaţi la funcţia de procuror)
 16. Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţia de procuror)
 17. Reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată și participarea procurorului în procedurile non-penale (candidaţi la funcţia de procuror)
 18. Dezvoltarea abilităților de elaborare a actelor procedurale (candidați la funcția de judecător)
 19. Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare (candidați la funcții de judecător)
 20. Procedura înaintea primei instanţe/examinarea în prima instanță a cauzelor civile (candidați la funcția de judecător)
 21. Procedura în litigiile de contencios administrativ (candidați la funcția de judecător)
 22. Expertize judiciare (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 23. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 24. Dreptul uniunii europene (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 25. Limba engleză nivel începător (candidații la funcția de judecător și de procuror)
 26. Limba engleză nivel intermediar I (candidații la funcția de judecător și de procuror)
 27. Limba engleză nivel intermediar II (candidații la funcția de judecător și de procuror)
 28. Limba engleză nivel avansat (candidații la funcția de judecător și de procuror)

 

Promoţia 2022-2024

 1. Curriculumul stagiului de practică (pentru candidaţii la funcţia de judecător)
 2. Curriculumul stagiului de practică (pentru candidații la funcția de procuror)
 3. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare. examinarea în prima instanță a cauzelor penale/contravenționale (candidați la funcția de judecător și de procuror)
 4. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni (candidați la funcții de judecător şi de procuror)
 5. Individualizarea pedepselor (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 6. Executarea hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 7. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 8. Psihologie comportamentală şi investigativă (candidați la funcții de judecător şi de procuror )
 9. Managementul activității instanțelor de judecată (candidați la funcția de judecător)
 10. Managementul activității procuraturii (candidați la funcția de procuror)
 11. Comunicarea persuasivă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 12. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător)
 13. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de procuror)
 14. Limba engleză nivel începător (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 15. Limba engleză nivel intermediar (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 16. Conducerea şi exercitarea urmăririi penale (candidaţi la funcţia de procuror)
 17. Tactica și metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni  (candidaţi la funcţia de procuror)
 18. Reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată (candidaţi la funcţia de procuror)
 19. Dezvoltarea abilităților de elaborare a actelor procedural (candidați la funcții de procuror)
 20. Dezvoltarea abilităților de elaborare a actelor procedurale (candidați la funcția de judecător)
 21. Procedura înaintea primei instanţe (candidați la funcția de judecător)
 22. Aspecte practice privind dispunerea, efectuarea și controlul măsurilor speciale de investigații (candidați la funcții de procuror și judecător)
 23. Expertize medico-legale (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 24. Expertize judiciare criminalistice și non-criminalistice (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 25. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 26. Limba engleză nivel începător (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 27. Limba engleză nivel intermediar i (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 28. Limba engleză nivel intermediar ii (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 29. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcții de judecător şi procuror)

 

Promoţia 2021-2023

 

 1. Curriculumul stagiului de practică (pentru candidații la funcția de procuror)
 2. Curriculumul stagiului de practică (pentru candidaţii la funcţia de judecător)
 3. Reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată (candidaţi la funcţia de procuror)
 4. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 5. Individualizarea pedepselor (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 6. Executarea hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 7. Limba engleză nivel intermediar i (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 8. Limba engleză nivel intermediar ii (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 9. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 10. Conducerea şi exercitarea urmăririi penale (candidaţi la funcţia de procuror)
 11. Tactica și metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni  (candidaţi la funcţia de procuror)
 12. Procedura înaintea primei instanţe (candidați la funcția de judecător)
 13. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare (candidați la funcția de judecător și de procuror)
 14. Psihologie comportamentală şi investigativă (candidați la funcții de judecător şi de procuror )
 15. Expertize medico-legale (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 16. Expertize judiciare criminalistice și non-criminalistice (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 17. Aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 18. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 19. Managementul activității instanțelor de judecată (candidați la funcția de judecător)
 20. Managementul activității procuraturii  (candidați la funcția de procuror)
 21. Comunicarea persuasivă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 22. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător)
 23. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidați la funcția de procuror)
 24. Limba engleză nivel începător (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 25. Limba engleză nivel intermediar I (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 26. Limba engleză nivel intermediar II (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 27. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcții de judecător şi procuror)

Promoţia 2020-2022

 

 1. Curriculumul stagiului de practică (pentru candidaţii la funcţia de judecător) 
 2. Curriculumul stagiului de practică (pentru candidații la funcția de procuror)
 3. Conducerea şi exercitarea urmăririi penale (candidaţi la funcţia de procuror)
 4. Tactica și metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţia de procuror)
 5. Procedura civilă în faţa primei instanţe (candidați la funcția de judecător)
 6. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare (candidați la funcția de judecător și de procuror)
 7. Psihologie comportamentală şi investigativă (candidați la funcții de judecător şi de procuror)
 8. Expertize medico-legale (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 9. Expertize judiciare criminalistice și non criminalistice (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 10. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 11. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 12. Limba engleză nivel începător (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 13. Limba engleză nivel intermediar I (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 14. Limba engleză nivel intermediar II (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 15. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 16. Managementul activității instanțelor de judecată (candidați la funcția de judecător)
 17. Managementul activității procuraturii (candidați la funcția de procuror)
 18. Comunicarea persuasivă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 19. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 20. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător)
 21. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidații la funcția de procuror)
 22. Reprezentarea învinuirii în instanța de judecată (candidați la funcția de procuror)
 23. Limba engleză nivel intermediar I (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 24. Limba engleză nivel intermediar II (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 25. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcții de judecător şi procuror)

 

Promoţia 2019-2021

 1. Conducerea şi exercitarea urmăririi penale (candidaţi la funcţia de procuror)
 2. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare (candidați la funcția de judecător și de procuror)
 3. Expertiza judiciară criminalistică și non criminlaistică ( candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 4. Medicina legală (candidații la funcțiile de judecător și de procuror)
 5. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţii de judecător şi procuror)
 6. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 7. Limba engleză nivel începător (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 8. Limba engleză nivel intermediar (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 9. Psihologia comportamentală şi investigativă (candidați la funcțiile de judecător şi de de procuror )
 10. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecătorși de procuror)
 11. Managementul activității procuraturii (candidați la funcția de procuror)
 12. Comunicarea persuasivă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 13. Limba engleză nivel intermediar II (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 14. Limba engleză nivel începător (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 15. Limba engleză nivel intermediar I (candidați la funcții de judecător şi procuror)
 16. Managementul activității instanțelor de judecată (candidați la funcția de judecător)
 17. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 18. Reprezentarea învinuirii în instanța de judecată (candidați la funcția de procuror)
 19. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător)
 20. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidații la funcția de procuror)
 21. Stagiu de practică (candidați la funcția de judecător)
 22. Stagiu de practică (candidați la funcția de procuror)

 

 

Promoţia 2018-2020

 1. Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţia de procuror)
 2. Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni (candidaţi la funcţia de judecător)
 3. Reprezentarea învinuirii în instanţa de judecată (candidaţi la funcţia de procuror)
 4. Managementul și eficientizarea instanțelor de judecată, gestionarea timpului judiciar și etica profesională a judecătorului (candidaţi la funcţia de judecător)
 5. Managementul activității organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului (candidați la funcția de procuror)
 6. Comunicarea persuasivă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 7. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcții de judecător și procuror)
 8. Conducerea și exercitarea urmăririi penale (candidați la funcția de procuror)
 9. Tactica criminalistică (candidați la funcția de procuror)
 10. Procedura civilă în fața primei instanțe: incidente care nu țin de examinarea fondului cauzei (candidați la funcția de judecător)
 11. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 12. Psihologia comportamentală și investigativă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 13. Medicina legală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 14. Expertiza judiciară (candidați la funcții de judecător și de procuror) 
 15. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni (candidați la funcții de judecător și de procuror) 
 16. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător) 
 17. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de procuror) 
 18. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)

Promoţia 2017-2019

 1. Metodica investigării anumitor categorii de infracțiuni
 2. Managementul și eficientizarea instanțelor de judecată, gestionarea timpului judiciar și etica profesională a judecătorului
 3. Managementul activității organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului
 4. Comunicarea persuasivă
 5. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală
 6. Conducerea și exercitarea urmăririi penale (candidați la funcția de procuror)
 7. Tactica criminalistică (candidați la funcția de procuror)
 8. Procedura civilă în fața primei instanțe: incidente care nu țin de examinarea fondului cauzei (candidați la funcția de judecător)
 9. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 10. Psihologia comportamentală și investigativă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 11. Medicina legală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 12. Expertiza judiciară (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 13. Problematica calificării anumitor categorii de infracțiuni (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 14. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător)
 15. Utilizarea tehnologiilor informaționale în domeniul profesional (candidați la funcția de procuror)
 16. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)

Promoţia 2016-2018

 1. Curriculum de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de judecător
 2. Curriculum de practică pentru formarea inițială a candidaților la funcția de procuror
 3. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 4. Activitatea specială de investigații (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 5. Metodica investigării de către procurori a unor categorii de infracțiuni (candidați la funcția de procuror)
 6. Conducerea și efectuarea urmăririi penale de către procuror (candidați la funcția de procuror)
 7. Drept penal (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 8. Drept procesual penal (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 9. Drept civil (candidați la funcția de judecător)
 10. Drept procesual civil (candidaţi la funcţia de judecător)
 11. Susţinerea învinuirii în instanţa de judecată (candidaţi la funcţia de procuror)
 12. Sistemul ONU al drepturilor omului (candidaţi la funcţii de judecător și de procuror)
 13. Cooperarea juridică internaţională în materie penală (candidaţi la funcţii de judecător şi de procuror)
 14. Cooperarea judiciară internaţională În materie civilă (candidaţi la funcţia de judecător)
 15. Contenciosul Uniunii Europene și protecția drepturilor omului (candidaţi la funcţii de judecător și de procuror)
 16. Managementul şi eficientizarea instanţelor de judecată, gestionarea timpului judiciar şi etica profesională a judecătorului (candidaţi la funcţia de judecător)
 17. Managementul organelor procuraturii şi etica profesională a procurorului (candidații la funcția de procuror)
 18. Medicina legală (candidații la funcții de judecător și de procuror)
 19. Psihologia judiciară (candidați la funcții de judecător şi de procuror)
 20. Victimologia (candidații la funcții de judecător și de procuror)
 21. Comunicarea persuasivă (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 22. Stilistică și redactare juridică (candidați la funcții de judecător și de procuror)
 23. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidați la funcția de judecător)
 24. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidați la funcția de procuror)
 25. CEDO și aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă (candidați la funcții de judecător și de procuror)

 

Promoţia 2015-2017

 

 1. Drept procesual penal (candidaţi la funcţa de judecător şi procuror)
 2. Reglementări procedurale privind intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a cauzelor civile (candidaţi la funcţia de judecător)
 3. Managementul şi eficientizarea instanţelor de judecată, gestionarea timpului judiciar şi etica profesională a judecătorului (candidaţi la funcţia de judecător)
 4. Metodologia întocmirii actelor procedurale penale. Emiterea hotărîrilor instanţelor de judecată în cauze penale (candidaţi la funcţia de judecător)
 5. Metodologia întocmirii actelor procesuale civile. Emiterea actelor judecătoreşti  de dispoziţie în cauzele civile (candidaţi la funcţia de judecător)
 6. Particularităţile examinării şi soluţionării litigiilor civile care rezultă din contracte civile şi comerciale (candidaţi la funcţia de judecător)
 7. Particularităţile examinării şi soluţionării litigiilor civile care rezultă din răspunderea delictuală (candidaţi la funcţia de judecător)
 8. Particularităţile examinării şi soluţionării litigiilor care rezultă din drept succesoral (candidaţi la funcţia de judecător)
 9. Particularităţile examinării şi soluţionării litigiilor civile care rezultă din dreptul familiei (candidaţi la funcţia de judecător)
 10. Particularităţile examinării şi soluţionării litigiilor care rezultă din relaţiile de muncă (candidaţi la funcţia de judecător
 11. Particularitățile examinării și soluționării în ordinea procedurii speciale a cauzelor civile (candidați la funcția de judecător)
 12. Particularitățile soluționării litigiilor vamale (candidați la funcția de judecător)
 13. Particularitățile soluționării litigiilor fiscale (candidați la funcția de judecător)
 14. Particularitățile soluționării litigiilor bancare (candidați la funcția de judecător)
 15. Expertiza judiciară (candidați la funcția de judecător și procuror)
 16. Medicina legală (candidați la funcția de judecător și procuror)
 17. Psihologia judiciară (candidați la funcția de judecător și procuror)
 18. Executarea hotărârilor judecătorești în materie penală (candidați la funcția de judecător și procuror)
 19. Implicarea instanțelor de judecată în executarea silită civilă (cadidați la funcția de judecător)
 20. Activitatea specială de investigații (candidați la funcția de judecător și procuror)
 21. Stilistica și redactarea juridică (candidați la funcția de judecător și procuror)
 22. Reglementări procedurare privind intentarea, pregătirea și examinarea în fond a cauzelor civile (candidați la funcția de judecător și procuror)
 23. Metodologia întocmirii actelor procedurale penale (candidați la funcța de procuror)
 24. Participarea procurorului în instanța de judecată. Susținerea învinuirii (candidați la funcția de procuror)
 25. Managementul organelor procuraturii și etica profesională a procurorului (candidați la funcția de procuror)
 26. Investigarea infracțiunilor cibernetice (candidați la funcția de procuror)
 27. Investigarea infracţiunilor economice (candidaţi la funcţia de procuror)
 28. Investigarea infracţiunilor de corupţie şi contra bunei desfăşurări a activităţii în sectorul public (candidaţi la funcţia de procuror)
 29. Investigarea infracţiunilor contra patrimoniului (candidaţi la funcţia de procuror)
 30. Investigarea infracţiunilor contra persoanei (candidaţi la funcţia de procuror)
 31. Investigarea infracţiunilor privind viaţa sexuală, contra familiei şi minorilor (candidaţi la funcţia de procuror)
 32. Investiogarea infracţiunilor în domeniul transportului, contra persoanei şi a ordinii publice (candidaţi la funcţia de procuror)
 33. Conducerea şi efectuarea urmăririi penale de către procuror (candidaţi la funcţai de procuror)
 34. Tactica criminalistică (candidaţi la funcţai de procuror)
 35. Sistemul ONU al drepturilor omului (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 36. CEDO și aplicarea jurisprudenței CtEDO în ordinea juridică internă (candidați la funcția de judecător și procuror)
 37. Drept contravenţional (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 38. Drept civil (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 39. Drept penal (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 40. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidaţi la funcţia de judecător)
 41. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidaţi la funcţia de procuror)
 42. Cooperarea juridică internaţională în materie civilă şi penală (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 43. Contenciosul administrativ (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 44. Comunicarea persuasivă (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 45. Victimologia (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 46. Contenciosul Uniunii Europene şi protecţia drepturilor omului (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 47. Stagiu de practică (candidați la funcția de judecător)
 48. Stagiu de practică (candidați la funcția de procuror)

 

Promoţia 2014-2016

 

 1. Drept civil (candidați la funcția de judecător și procuror)
 2. Drept procesual civil (candidați la funcția de judecător și procuror)
 3. Drept penal (candidați la funcția de judecător și procuror)
 4. Drept procesual pena (candidați la funcția de judecător și procuror)
 5. CEDO și jurisprudența CtEDO (candidați la funcția de judecător și procuror)
 6. Jurisprudența Curții Constituționale (candidați la funcția de judecător și procuror)
 7. Contenciosul administrativ (candidați la funcția de judecător și procuror)
 8. Comunicarea persuasivă (candidați la funcția de judecător și procuror)
 9. Drept contravențional (candidați la funcția de judecător și procuror)
 10. Protecția datelor cu caracter personal (candidați la funcția de judecător și procuror)
 11. Protecția proprietății intelectuale (candidați la funcția de judecător și procuror)
 12. Dreptul concurenței (candidați la funcția de judecător și procuror)
 13. Dreptul consumatorului (candidați la funcția de judecător și procuror)
 14. Limba engleză nivel intermediar (candidați la funcția de judecător și procuror, sem.I)
 15. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcția de judecător și procuror, sem.I)
 16. Metodologia întocmirii actelor procesuale civile (candidaţi la funcţia de judecător)
 17. Metodologia întocmirii actelor procesuale penale (candidaţi la funcţia de judecător)
 18. Calificarea infracţiunilor (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 19. Proceduri speciale în procesul penal (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 20. Dreptul Uniunii Europene (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 21. Intentarea, pregătirea şi examinarea în fond a pricinilor civile (candidaţi la funcţia de judecător)
 22. Organizarea activităţii instanţelor de judecată (candidaţi la fucţia de judecător)
 23. Procedura insolvabilități (candidați l funcția de judecător)
 24. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidaţi la funcţia de judecător)
 25. Investigarea infracțiunilor cibernetice (candidați la funcția de judecător și procuror)
 26. Particularităţile soluţionării cauzelor succesorale (candidaţi la funcţia de judecător)
 27. Particularităţile soluţionării litigiilor familiale (candidați la funcția de judecător)
 28. Etica şi deontologia profesională a judecătorului (candidaţi la funcţia de judecător)
 29. Activitatea specială de investigaţii (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 30. Executarea hotărîrilor judecătoreşti în materie civilă (candidaţi la funcţia de judecător)
 31. Executarea hotărîrilor judecătoreşti în materie penală (candidați la funcția de judecător și procuror)
 32. Traficul de fiinţe umane (candidaţi la funcţia de judecător)
 33. Medierea (candidaţi la funcţia de judecător)
 34. Expertiza judiciară (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 35. Aplicarea legislaţiei ce reglementează activitatea de probaţiune (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 36. Prevenirea şi combaterea discriminării, rasismului şi intoleranţei (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 37. Prevenirea şi combaterea torturii şi a relelor tratamente (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 38. Combaterea violenţei în familie (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 39. Limba engleză nivel intermediar (candidați la funcția de judecător și procuror, sem.II)
 40. Limba engleză nivel avansat (candidați la funcția de judecător și procuror, sem.II)
 41. Tactica criminalistică (candidaţi la funcţia de procuror)
 42. Metodologia întocmirii actelor procedurale în faza de urmărire penală (candidaţi la funcţia de procuror)
 43. Participarea procurorului în instanţa de judecată. Susţinerea învinuirii (candidaţi la funcţia de procuror)
 44. Organizarea activităţii organelor procuraturi (candidaţi la funcţia de procuror)
 45. Investigaţii financiar-economice (candidaţi la funcţia de procuror)
 46. Conducerea şi efectuarea urmării penale de către procuror (candidaţi la funcţia de procuror)
 47. Utilizarea tehnologiilor informaţionale în domeniul profesional (candidaţi la funcţia de procuror)
 48. Deontologia şi etica profesională a procurorului (candidaţi la funcţia de procuror)
 49. Medierea (candidaţi la funcţia de procuror)
 50. Medicina legală (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 51. Particularitățile soluționării cauzelor comerciale (candidați la funcția de judecător)
 52. Particularitățile soluționării litigiilor funciare (candidați la funcția de judecător)
 53. Particularitățile soluționării litigiilor de muncă (candidați la funcția de judecător)
 54. Particularitățile soluționării  litigiilor vamale (candidați la funcția de judecător)
 55. Particularitățile soluționării  litigiilor fiscale (candidați la funcția de judecător)
 56. Particularitățile soluționării litigiilor bancare (candidați la funcția de judecător)
 57. Metodologia investigării infracțiunilor de corupție și celor conexe (candidați la funcția de procuror)
 58. Metodologia investigării infracțiunilor contra patrimoniului (candidați la funcția de procuror)
 59. Metodologia investigării infracțiunilor  contra persoanei (candidați la funcția de procuror)
 60. Metodologia investigării infracțiunilor privind viața sexuală, contra familiei și minorilor (candidați la funcția de procuror)
 61. Metodologia investigării infracțiunilor în domeniul transportului, contra securității publice și a ordinii publice (candidați la funcția de procuror)
 62. Justiția pentru copii (candidați la funcția de judecător și procuror)
 63. Simulări de procese civile (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 64. Simulări de procese penale (candidaţi la funcţia de judecător şi procuror)
 65. Stagiu de practică (candidați la funcția de judecător)
 66. Stagiu de practică (candidați la funcția de procuror)