OSOIANU Tudor

profesor universitar, avocat, desemnat în componența Consiliului de Ministerul Justiției.

Data nasterii: 
21 Iunie 1969
Studii: 

1995, Academia Naţională de Poliţie Ştefan cel Mare; 2001, doctor în drept, CŞS ULIM

Date privind activitatea profesionala: 

2020 – prezent, Membru al Comisiei de experți în domeniul atestării nr.8, ramurile ştiinţifice Științe juridice, politice, militare și informații. ANACEC;
2014 – prezent, Membru al Consiliului Ştiinţific Consultativ al Curții Supreme de Justiție, secția penală;
2006 – 2019, Conferenţiar-universitar, catedra Drept, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova;
2006 – prezent, Cercetător ştiinţific superior, coordonator, Institutul de cercetări Juridice, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
2001 – prezent, Avocat;
2001 – prezent, membru, vicepreşedinte al seminarului ştiinţific interuniversitar și al Consiliilor științifice Specializate pentru examinarea tezelor de doctor în drept la specialitatea drept penal (criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative). Referent oficial. (2006 – prezent) Coordonator științific al doctoranzilor la specialitatea drept penal (drept procesual penal; criminalistică);
2001 – 2003, Şeful catedrei Procedură penală şi criminalistică, Universitatea de Criminologie; 1999 – 2001, Director adjunct pentru discipline juridice, Colegiul Republican de Informatică și drept;
1995 – prezent, Lector universitar, lector superior, conferenţiar-universitar, profesor universitar, Catedra Procedură penală, criminalistică și securitate informațională, Academia M.A.I. Ştefan cel Mare.