Executori judecătorești

Formarea iniţială contra plată a persoanelor care activează în sectorul justiţiei este una dintre atribuţiile Institutului Naţional al Justiţiei. În temeiul Legii cu privire la Institutul Naţional al Justiţiei nr.152-XVI din 08.06.2006, INJ organizează formare inițială contra plată a executorilor judecătorești.
Conform art. 91  alin. (2) al Legii privind executorii judecătorești nr. 113 din 17.06.2010, formarea inițială este cu durata de o lună.
După absolvirea cursurilor de formare inițială, executorii judecătoreşti susțin un examen de absolvire, care este precedat de 4 ore de sinteză. După promovarea examenului de absolvire, executorilor judecătoreşti li se înmânează un certificat de absolvire a cursurilor de formare iniţială.
Instruirea inițială în cadrul INJ are drept scop formarea executorilor judecătoreşti competenţi, care să asigure îndeplinirea activităților de interes public prevăzute de cadrul normativ. Pentru atingerea acestui scop, INJ îşi propune formarea executorilor judiciari cu următoarele COMPETENŢE:
  • cunoașterea, interpretarea și aplicarea normelor juridice procesuale care reglementează activitatea executorului judecătoresc;
  • cunoașterea și familiarizarea standardelor naţionale de deontologie profesională;
  • cunoașterea și utilizarea celor mai eficiente tehnologii în exercitarea atribuțiilor;
  • contribuirea la promovarea imaginii justiției în societate;
  • îmbunătățirea calității actului procesual de autoritate publică;
  • asigurarea aplicării uniforme a legii.

 

2021